Coronavirus

Læger er ved at give op – det er kaos, lyder det om vaccinationer mod corona og influenza

Danskerne mærker allerede konsekvenserne: lange vaccinekøer, afbestilte tider eller en længere køretur til et vaccinationscenter.

Vaccination mod coronavirus, influenza og lungebetændelse er lige nu i fuld gang, men der hersker kaos, oplyser flere praktiserende læger og deres hovedorganisation til TV 2.

For mens nogle læger slet ikke kan få vacciner nok til de patienter, der har bestilt tid, må andre aflyse patienters tid, fordi de bestilte vacciner alligevel ikke er blevet leveret. Og lægehuse får pludselig leveret flere vacciner – uden at have bestilt og uden at have patienter at stikke i armen.

Det har været kaos og på ingen måde tilfredsstillende for hverken lægerne eller patienterne

Søren Lassen, praktiserende læge i Tønder

Sidste scenarie er blandt andet tilfældet i lægehuset Skibbroen i Tønder. Her kom der ifølge læge Søren Lassen på grund af en fejl i regionens system pludselig en ekstra levering af influenza- og coronavacciner. Dem har lægehuset ellers nok af.

Lægerne mangler i stedet vacciner mod lungebetændelse. Men de vacciner var der ingen af i den overraskende leverance – og lægehuset kan ikke få flere.

- Det seneste er, at vi lige er blevet ringet op af regionen. Der kommer nu en ny runde, hvor vaccinerne mod corona, influenza og lungebetændelse, som nogle læger har i overskud, vil blive indsamlet. Det har været kaos og på ingen måde tilfredsstillende for hverken lægerne eller patienterne, siger Søren Lassen til TV 2.

- Det vil ramme de svageste patienter

Konsekvenserne for den almindelige dansker er flere – og kan allerede mærkes.

Det var helt åbenlyst en katastrofal fejltagelse

Jørgen Skadborg, formand for PLO

Lange vaccinekøer, afbestilte tider, lange ventetider på overhovedet at få en tid – eller i nogle regioner en længere tur til et vaccinationscenter i stedet for et besøg hos sin egen praktiserende læge.

eksempelvis Fyn er der kun to vaccinationssteder – i Odense og i Svendborg. I Region Hovedstaden skal indbyggere i eksempelvis Frederikssund til Hillerød.

- Vi har stor erfaring i at vaccinere vores patienter. Men det kræver, at vi kan få de vacciner, vi har brug for. Ellers bliver det fremover kun de store vaccinationssteder, der kommer til at stå for det. Og det vil nok primært ramme de svageste. De stærke skal nok finde vej, siger Thomas Søgaard, der er praktiserende læge i Region Hovedstaden, til TV 2.

Men hvordan er problemerne opstået?

- Myndighederne har mere travlt med at skyde på hinanden

De Praktiserende Lægers Organisation, PLO, er ikke i tvivl: Hovedårsagerne er, at regionerne af Sundhedsstyrelsen er blevet pålagt at oprette vaccinationssteder, og at de centre skal modtage 80 procent af vaccinerne.

- Det var helt åbenlyst en katastrofal fejltagelse, siger PLO-formand Jørgen Skadborg til TV 2.

Samtidig har der ikke været styr på leverancen af vaccinerne. Eksempelvis har hans egen klinik med kort varsel været nødt til at aflyse mere end 400 tider på grund af mangel på vacciner.

- Mange læger overvejer at give op eller kaste håndklædet i ringen. Det er forståeligt, men også ærgerligt, for vi ønsker, at patienterne kan få deres stik i et nært og trygt tilbud, siger Jørgen Skadborg.

I hvor høj grad handler kritikken om, at de praktiserende læger går glip af en indtjening?

- Praktiserende læger mangler ikke arbejde. Vi har også en udmærket indtjening. Det er ikke det, der er i spil. Det er derimod, at praktiserende læger har en ambition om, at det er dem, der står for den nære sundhed.

Jørgen Skadborg oplyser desuden, at PLO har kontaktet regionerne og er i løbende dialog med sundhedsmyndighederne. Det har betydet, at der er blevet rettet delvist op på nogle af problemerne. Delvist. For der er stadig problemer, siger han:

- I skrivende stund synes jeg, at myndighederne har mere travlt med at skyde skylden på hinanden end at løse problemet.

Mit ansvar er, at jeg har været naiv på medlemmernes vegne

Jørgen Skadborg, PLO

Sundhedsstyrelsen har udstukket retningslinjerne, siger regioner

TV 2 har fredag været i kontakt med landets fem regioner.

Her lyder det fra alle, at der er problemer med vaccinationsindsatsen. Og det lyder også fra flere, at der lige nu ”i princippet ikke er så meget, vi kan gøre”, som blandt andet formanden for Sundhedsudvalget i Region Sjælland, Susanne Lundvald (A), siger til TV 2.

- Vi har fået en afmålt tildeling, fordi vaccinerne er blevet fordelt fra statslig side. Og i Region Sjælland har vi prioriteret at komme ud til alle områder, så der vil være læger, der oplever, at de ikke får så mange vacciner, som de gerne vil have, siger hun.

Formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), lægger også ansvaret over på Sundhedsstyrelsen.

I Region Hovedstaden er 50 procent af vaccinerne lagt ud til de praktiserende læger, men det er stadig ikke nok.

- Vi kan ikke rigtig gøre mere. Vi har været tvunget til at oprette vaccinationscentre, og der er også grænser for, hvad vi må i forhold til styrelsens anbefalinger, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Han efterlyser mere frihed til, at regionerne selv kan organisere fordelingen.

I Region Midtjylland drejer problemerne sig primært om influenzavaccinen.

- Da vi ikke har erfaring fra tidligere år at trække på, så har vi prøvet os lidt frem, og det har været svært at vurdere fordelingen. Det er ingen hemmelighed. Nogle – især lægerne – synes, at de skulle have haft flere vacciner, siger Flemming Bøgh Mikkelsen, der er kontorchef i afdelingen for sundhedsplanlægning i region Midtjylland.

Læger har utilsigtet bestilt for mange vacciner, siger region

I Region Syddanmark er udfordringerne flere.

For mens hovedparten af vaccinerne ifølge koncerndirektør Kurt Espersen er fordelt til de praktiserende læger, har fordelingen mellem lægerne været skæv. Det betyder, at nogle mangler vacciner, mens andre har for mange. Sådan som også lægen fra Tønder beskriver over for TV 2.

Det skyldes ifølge Kurt Espersen blandt andet, at nogle læger utilsigtet har bestilt for mange vacciner. Samtidig er der sket fejl enten hos den praktiserende læge selv, i regionens system eller i leverancen fra Statens Serum Institut, så nogle læger har fået ekstraleveringer.

- Vi er ved at finde ud af, hvor fejlen ligger. Der har været udfordringer i alle tre led. Samtidig har vi stoppet for leveringen, fordi vi skal sikre os, at der også er vacciner til vaccinationscentrene, siger Kurt Espersen.

Også i Region Nordjylland har der været og er stadig udfordringer med vaccinationsindsatsen. Her er der løbende skruet op for vaccinemængden, ligesom regionen har valgt, at apotekerne ikke skal stå for vaccinationer.

Heller ikke i Region Midtjylland er det muligt at få en vaccine på apotekerne.

Regionernes ansvar

TV 2 har forelagt kritikken for Sundhedsstyrelsen, der i en mail henviser til regionerne.

Styrelsen oplyser, at der i år har været et ønske om at udnytte de gode erfaringer fra den tidligere gennemførsel af vaccination mod coronavirus, som regionerne stod for sidste år. Derfor er det i år regionernes ansvar at tilrettelægge vaccinationsindsatsen mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom – altså lungebetændelse.

- Der er aftalt en overordnet fordeling af vaccinerne mellem regionerne, og den enkelte region har ansvaret for at koordinere bestilling og fordeling af vacciner mellem alle de vaccinationssteder, der er en del af vaccinationsindsatsen i pågældende region, oplyser styrelsen blandt andet.

Mens PLO-formand Jørgen Skadborg roser Region Midtjylland for deres åbenhed, giver han ikke meget for Sundhedsstyrelsens forklaring.

- Det er ikke særligt prisværdigt, at en national myndighed kaster grus i maskineriet og derefter ikke vil tage ansvar for sin egen rolle. Mit ansvar er, at jeg har været naiv på medlemmernes vegne. Jeg har troet, at det ville blive godt. Det gjorde det ikke, og det har jeg netop i en mail til medlemmerne undskyldt.

Han siger samtidig, at de praktiserende læger næste år ikke vil indgå i et vaccinationssamarbejde.

Medmindre der bliver foretaget en evaluering af dette års indsats med regionerne og de nationale sundhedsmyndigheder. Og medmindre der ligger en klar beskrivelse af, hvordan vaccinerne bliver fordelt, siger Jørgen Skadborg til TV 2.