Styrelse sætter alle sejl til for vacciner mod influenza til børn – men ministeriet har bestilt for få

I år håber Sundhedsstyrelsen, at 75 procent af børnene mellem to og seks år takker ja til vaccinen. Sundhedsministeriet har valgt en anden strategi.

For andet år i træk har forældre modtaget en invitation til vaccination mod influenza af deres børn mellem to og seks år.

For ligesom sidste år er det ifølge Sundhedsstyrelsen og flere eksperter særlig vigtigt at få børnene vaccineret.

Det skyldes flere ting herunder blandt andet en risiko for en dobbeltpandemi med både influenza og coronavirus, der kan overbelaste et i forvejen presset sundhedsvæsen, har Sundhedsstyrelsen oplyst.

Alligevel har Sundhedsministeriet bestilt langt færre vacciner end det antal, som Sundhedsstyrelsen anbefaler bliver vaccineret.

For mens Sundhedsstyrelsens forventer, at 75 procent af børnene på mellem to og seks år bliver vaccineret i år, har Sundhedsministeriet kun bestilt vacciner nok til det antal, der blev vaccineret sidste år.

Og der er en markant forskel mellem de to tal.

Så mange børn skal vaccineres for at nå målsætning

Der er ifølge sundhedsmyndighederne 328.407 i målgruppen to til seks år i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har en målsætning om en vaccinetilslutning på 75 procent.

For at nå målsætningen skal 246.305 børn i år takker ja til vaccinen i perioden 1. oktober 2022 til 15. januar 2023.

Sidste år var tilslutningen 30 procent, da kun lidt mere end 100.000 blev vaccineret.

Styrelse vil have flere vaccineret: Alle sejl skal sættes til

Sundhedsstyrelsen forventer nemlig, at 246.305 børn bliver influenzavaccineret i år.

Børn, der ikke blev vaccineret sidste år, skal have to doser, mens de børn, der fik vaccinen sidste år, kun skal have én dosis i år. Men Sundhedsministeriet har kun bestilt 200.000 doser, oplyser Statens Serum Institut, hvor vaccinerne bliver opbevaret.

Dermed er der ikke engang nok til, at alle 246.305 børn kan få én dosis.

Og dertil kommer, at størstedelen af børnene skal have to doser, fordi kun omkring 30 procent af målgruppen – lidt over 100.000 børn – endte med at få vaccinen sidste år. På trods af at Sundhedsstyrelsen forventede, at 85 procent af de to- til seksårige sidste år ville blive vaccineret.

Sådan blive børnene vaccineret

Vaccinen til børnene er en næsespray, der skal gives med et pust i hvert næsebor af to omgange, hvis børnene ikke har fået vaccinen før.

Børn, der fik vaccinen sidste år, skal i år kun have ét pust i hvert næsebor én gang.

Af samme grund har Sundhedsstyrelsen flere gange oplyst, at det i år vil blive nemmere for forældrene at få deres børn influenzavaccineret. Fordi det er vigtigt, at flere bliver vaccineret, har det lydt.

Eller med direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøms, ord: Alle sejl skal sættes til for at informere forældrene for at få tilslutningen i vejret.

Kampagner, videoer og ny taskforce skal få flere børn vaccineret

I et skriftligt svar til TV 2 uddyber Sundhedsstyrelsen flere tiltag, der er sat i gang for at få flere børn end sidste år vaccineret. Dem kan du læse mere om i faktaboksen.

Det er Sundhedsministeriet, der træffer beslutning om indkøb af vacciner

Sundhedsstyrelsen i en mail til TV 2

Styrelsen skriver også:

- Sundhedsstyrelsen er meget opmærksomme på, at der skal være let tilgængelighed i vaccinationsprogrammet for de forældre, der ønsker at lade deres børn vaccinere mod influenza, så tilslutningen bliver så høj som muligt.

Men lige nu er der altså kun doser nok til at vaccinere 100.000 børn, hvis de skal have to doser.

Eller sagt på en anden måde: Hvis de børn, der blev vaccineret sidste år, får vaccinen igen, er der knap 100.000 doser tilbage. Det rækker til under 50.000 børn.

Styrelse har nedsat speciel taskforce

Sundhedsstyrelsen vil i år gøre det nemmere for forældre at få deres børn på mellem to og seks år vaccineret mod influenza.

Blandt andet derfor har alle regioner planlagt, at børnene kan blive vaccineret hos egen læge. Og Sundhedsstyrelsen har opfordret til, at der er nok tider og et godt overblik over, hvor forældrene kan få tid – også i ydertimerne, og når det gælder tider, der ikke kræver reservation.

Derudover har Sundhedsstyrelsen i år nedsat en særlig Task Force for Nationale Sæsonvaccinationsprogrammer, som den hedder.

- Taskforcen vil løbende følge tilslutningen til influenzavaccinationsprogrammet blandt børn og kan justere indsatsen, hvis der bliver behov for det, oplyser Sundhedsstyrelsen til TV 2.

Samtidig har styrelsen øget indsatsen på de sociale medier for at informere forældrene.

- Det kan for eksempel være infografikker, små videoer med eksperter eller små animerende film. Vi er også til stede med annoncering, hvor forældrene færdes i hverdagen.  

Kilde: Sundhedsstyrelsen i en mail til TV 2

Styrelse: Det er ministeriet, der står for indkøb af vacciner

TV 2 har spurgt både Statens Serum Institut (SSI), Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, hvorfor antallet af bestilte vacciner ikke stemmer overens med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

SSI henviser i en mail til Sundhedsministeriet og oplyser samtidig, at der lige nu ikke er lagt en ordre på flere doser.

- Der er mulighed for at bestille en mindre mængde yderligere doser, oplyser SSI.

TV 2 har bedt både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet om et interview.

TV 2 ville gerne have spurgt, hvorfor styrelsen har foretaget en lang række tiltag for at få flere vaccineret, når der alligevel ikke er vacciner nok.

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview og henviser i stedet i en mail til Sundhedsministeriet.

- Sundhedsstyrelsen har skrevet til Sundhedsministeriet, at styrelsen forventede en tilslutning på 75 procent for børn i alderen to til seks år. Det er Sundhedsministeriet, der træffer beslutning om indkøb af vacciner, skriver styrelsen blandt andet i en mail.

Bestilte vacciner er ikke nok til de få, der blev vaccineret sidste år

Efter flere henvendelser fra TV 2 oplyser Sundhedsministeriet i en mail, at det indkøbte antal vacciner "er dækkende for en efterspørgsel" svarende til sidste års influenzasæson for børnene mellem to og seks år.

Ministeriet oplyser desuden:

- Sundhedsministeriet fastsætter indkøbet til årets influenzasæson baseret på en sammenfattende vurdering, hvori Sundhedsstyrelsens estimater indgår sammen med blandt andet erfaringer med efterspørgslen fra sidste års udrulning af influenzavacciner.

Men faktisk er de indkøbte 200.000 vacciner ikke engang nok til at dække det antal børn, der blev vaccineret sidste år.

TV 2 har bedt om et interview for at få svar på, hvorfor ministeriet ved indkøb af vacciner har lagt vægt på erfaringer fra sidste år, når tilslutningen ifølge ministeriets egen styrelse var for lav, og når "alle sejl" er sat ind for at få tilslutningen markant i vejret.

Sundhedsministeriet er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelse.

Derfor anbefaler myndighederne vaccination

Danske børn er ikke tidligere blevet anbefalet vaccination mod influenza.

Men i en tid, hvor der også er pandemi med coronavirussen, er det ifølge Sundhedsstyrelsen vigtigt at ”forebygge al den sygdom, vi kan”, for at beskytte blandt andet de ældre og for at undgå en overbelastning af sundhedsvæsenet. Derfor er børnene de sidste to år blevet anbefalet en influenzavaccine.

Det skyldes blandt andet, at netop børnene ifølge myndighederne er den største smittespreder af influenza. Derfor kan smittespredningen i samfundet mindskes, hvis de mindste børn bliver vaccineret.

Børn kan få alvorlig sygdom på grund af influenza, men hos langt størstedelen giver influenza milde symptomer, skriver Sundhedsstyrelsen i sit informationsmateriale. Samtidig er det sjældent, at børn dør af influenza.

Myndighederne frygtede sidste år en dobbeltpandemi med både influenza og corona, og blandt andet derfor blev børnene for første gang anbefalet vaccination mod influenza.

Men frygten blev ikke til virkelighed. Det fremgår også af en status over influenzasæsonen 2021-2022 fra Statens Serum Institut.