Priserne stiger

Købmænd trues af konkurs, men nægter at udskyde regningen

Regeringen og flere af Folketingets partier indgik i september en aftale, der gør det muligt for danskerne at udskyde en del af energiregningen.

Syv ud af ti købmænd vil ikke tage imod regeringens håndsrækning om at udskyde energiregningen.

Det viser en ny rundspørge blandt selvejende købmænd, som organisationen De Samvirkende Købmænd har lavet.

De tør ikke tage den møllesten omkring deres hals

John Wagner, direktør i De Samvirkende Købmænd

En af de købmænd, der ikke tager imod regeringens hjælp, er Christian Wenzzel, der ejer Min Købmand på Østerbro i København:

- Jeg er glad for, at regeringen gør noget, men jeg er bare bange for, at det ikke er nok. Det er lidt som at skubbe regningen foran sig, og vi ved jo ikke, om vi går en usikker fremtid i møde.

Hans energiregning er steget, så han ikke længere kan finde penge til at betale den ad klassiske veje.

En firedoblet energiregning

Ligesom så mange andre købmænd og erhvervsdrivende har Min Købmand på Østerbro måttet lave initiativer for at skære ned på elforbruget i butikken. Der er slukket for hvert andet lysstofrør, og kølemontrerne er dækket til med plastikforhæng for at holde på kulden.

Men det er ikke nok til at afholde regningen fra at stige.

- Jeg har lige fået en energiregning på 125.000 kroner inklusive moms og afgifter, og den plejer at ligge på 30.000 til 40.000 inklusive moms og afgifter, fortæller Christian Wenzzel.

Lukningstruede købmænd

Undersøgelsen, som De samvirkende Købmænd har lavet, viser, at 70 procent af købmændene vurderer, at de i høj grad eller i meget høj grad er lukningstruede, hvis priserne fortsætter med at stige, som de har gjort indtil nu.

Christian Wenzzel regner ikke med at kunne holde sin butik åben i længden. Det er nemlig nu, han står og mangler pengene, og han siger, at han må lave "drastiske tiltag", hvis energipriserne fortsætter med at stige.

Aftale om indefrysning af ekstraregninger

  • Med ordningen kan man udskyde en del af betalingen for el, gas og fjernvarme.
  • Den del af ens regning, som ligger over prisniveauet fra fjerde kvartal 2021, kan udskydes.
  • Det er aftalt, at prislofterne sættes til: Gas til 15,45 kroner/kubikmeter, fjernvarme til 1,44 kroner/kilowatt-time og el (belysning med videre) til 2,18 kroner/kilowatt-time.
  • Det såkaldte prisloft gælder i 12 måneder. Herefter er afdragsperioden på 5 år.
  • Ordningen omfatter også virksomheder.

Aftalen er lavet mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne.

Kilde: Finansministeriet.

Er du klar til at lukke i stedet for at tage imod den her håndsrækning fra regeringen?

- Jeg vil hellere tage et lån i huset for at se, om jeg kan klare mig den vej igennem, siger Christian Wenzzel.

Lukning eller gæld

Allerede nu gør selvejende købmænd i Danmark alt, hvad de kan, for at spare penge og undgå lukning. Det indebærer også afskedigelse af medarbejdere, lyder det fra John Wagner, der er direktør i De Samvirkende Købmænd.

Han mener, at købmændene står over for et valg, der uanset hvad får store konsekvenser.

- Vil man lave en kontrolleret lukning uden at skylde det offentlige en masse penge? Eller vil man håbe på, at energisituationen er anderledes om et års tid og så have en stor gæld til det offentlige, som man skal bringes ud af verden i løbet af fire til fem år? spørger han retorisk og fortsætter:

- Der kan jeg godt forstå, at mange købmænd ikke tør at tage den møllesten omkring deres hals, siger han.

Et presset erhvervsliv

De uforudsigelige fremtidsudsigter gør det svært for købmændene at takke ja til tilbuddet om at udskyde den del af regningen, der overstiger de priser, der var i fjerde kvartal sidste år, mener John Wagner.

- Hvis man er i en ekstremt hård situation, kan det være, at man overvejer det, fortæller John Wagner og fortsætter:

- Men de har jo ikke en forventning om, at det bliver anderledes i løbet af det næste års tid. Derfor tør mange ikke at benytte sig af den ordning, som regeringen er kommet med.

Frivillig indefrysning

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger til TV 2, at tilbuddet om at indefryse regningen er frivilligt.

- Det skal være en mulighed, man kan gribe ud efter, hvis den energiregning, man står overfor her i vinteren, bliver så høj, at man simpelthen ikke kan se hen over den. Så kan man tage toppen af regningen og alene betale det, der svarer til den pris, man betalte sidste efterår, fortæller ministeren.

Erhvervsministeren kan godt se, at det ville være et "nyrehug", hvis den sidste indkøbsmulighed i de små byer rundt om i landet lukker. Derfor kigger regeringen løbende på, hvordan det kan undgås, lyder det fra Simon Kollerup.

Direktøren i De Samvirkende Købmænd mener, at man skal se mod Norge. Norge har lavet en model, hvor det offentlige giver tilskud til energiregningen, hvis den er mere end 25 procent højere end sidste års regning, fortæller han.