Samfund

København vil inkludere LGBT-personer bedre med ny sprogpolitik

Københavns Kommune vil øve sig i at kommunikere hensynsfuldt til kommunens minoriteter.

Rettet 02.10 13.08: Ritzau har rettet dette telegram. Der er rettet i rubrik, underrubrik og løbende gennem teksten, så det klart fremgår, at der ikke er tale om et krav om kønsneutral tale, ej heller at bestemte ord og vendinger er forbudt. Men der er tale om en anbefaling om at tale mere inkluderende til bestemte grupper af borgere.

De ansatte i Københavns Kommune skal fremover øve sig i at kommunikere mere hensynsfyldt og inkluderende over for kommunens borgere.

Derfor skal kommunens ansatte eksempelvis være mere bevidst om at spørge ind, hvis de er i tvivl om, hvilke pronominer borgeren foretrækker at blive tiltalt og omtalt med.

Det skriver kommunen i en ny sprogvejledning ifølge Berlingske.

HR-chef i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning Nina Alin skriver i et mailsvar til Berlingske, at sprogvejledningen udspringer af, at København er en by for alle.

- Det handler derfor ikke om at gøre bestemte ord eller vendinger forbudte, skriver hun.

I stedet skal vejledningen sikre, at de borgere, som eksempelvis er en del af LGBT+-miljøet, der henvender sig til kommunen, føler sig som en del af fællesskabet.

Ikke givet, at der er en mor og far

Sprogvejledningen er sendt til medarbejderne i Københavns Kommune som et led i at anerkende borgerne som dem, de er, skriver avisen.

- Hvis du er i tvivl, så spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt, står der i vejledningen ifølge Berlingske.

Det er en måned siden, at vejledningen blev udsendt og lagt på intranettet. Dermed er den allerede gældende.

Heri kan man også læse, at man som medarbejder i kommunen ikke skal tage for givet, at en familie består af en mor og en far. Medarbejdere skal være opmærksomme på, at de i nogle tilfælde skal bruge ordene "medforældre" og "partner".

Nina Alin skriver i mailsvaret til Berlingske, at kommunen øver sig på at kommunikere hensynsfuldt og inkluderende og på en måde, som skaber plads til alle.

En del af en større plan

Vejledningen er en del af kommunens samlede LGBT+-politik. Politikken er udarbejdet i samarbejde med Kvinfo og LGBT+ Danmark og blev lanceret i 2019. Dengang var København den første danske by med en sådan politik.

Her blev der lavet regler for, at kommunens blanketter for eksempel skal tage højde for regnbuefamilier. Samtidig blev der sat fokus på, at personalet på byens skoler og institutioner i fremtiden skal være klædt på til at møde børn og unge med LGBT+-spørgsmål.

Også Københavns værtskab for WorldPride i 2021 var en del af den plan. På grund af coronapandemien blev arrangementet sidste år dog med færre deltagere end oprindeligt tænkt.