Forsvaret deler video af lækage – danner uro i område på én kilometer

Billeder og videoer offentliggjort af Forsvaret viser bobler i havoverfladen fra gaslækager nær Bornholm.

Forsvaret har offentliggjort optagelser af havets overflade, som den ser ud ved gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen.

På videoerne ses store områder, hvor adskillige bobler bruser op og danner uro på overfladen. Videoerne er filmet fra Forsvarets helikopter.

Forsvaret har udover en helikopter sendt fregatten Absalon og miljøskibet Gunnar Thorson til området omkring Bornholm, hvor de skal håndhæve et forbud mod at sejle nær lækageområderne.

Dækker over større område

Forsvaret oplyser, at en af lækagerne forårsager "uro i vandoverfladen" på et område, der strækker sig over godt én kilometer i diameter.

En anden lækage laver ifølge Forsvaret bobler i vandoverfladen i et område svarende til en cirkel på cirka 200 meter.

Mandag blev den første lækage på Nord Stream 2-forbindelsen konstateret cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm.

Tirsdag morgen blev der fundet yderligere to lækager på Nord Stream 1 nordøst for Bornholm.

Gaslækagerne blev opdaget af Forsvarets F-16-beredskab, oplyser Forsvaret.

Udgør sikkerhedsrisiko

Begge gasledninger er ude af drift.

Det russiske gasselskab Gazprom har lukket for Nord Stream 1 indtil videre, mens Nord Stream 2 aldrig nåede at komme i drift. Begge indeholdt dog gas under tryk, og det er også gassen, der danner boblerne i havoverfladen.

Myndighederne har indført forbud mod skibs- og flytrafik i området omkring lækagerne af hensyn til sikkerheden.

Hvis et skib sejler over et gasområde, kan det miste opdriften, ligesom at en høj koncentration af gas kan risikere at antænde, hvis der er gnister i området.