Danmark hæver beredskabet efter tre gaslæk

Der er er sket to lækager på Nord Stream 1 og en lækage på Nord Stream 2, oplyser de danske myndigheder.

Energistyrelsen har bedt Energinet, der er ansvarlig for den overordnede drift af det danske el- og gassystem, om at hæve beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Det sker efter flere læk på gasledninger ved Bornholm.

- Brud på gasrørledninger sker yderst sjældent, og derfor ser vi grund til at hæve beredskabsniveauet som et resultat af de hændelser, vi har set i løbet af det seneste døgn, udtaler direktør for Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw, i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen har besluttet, at el- og gassektoren skal gå op i beredskabsniveau og nu er i orange.

Det er det næsthøjeste niveau ud af fem trin, og det betyder, at sektorens selskaber skal være opmærksomme på sikkerheden omkring deres anlæg.

Man sikrer, at hegn er intakt, at ens overvågning virker, og at der er regelmæssigt tilsyn. Og man begrænser adgang mest muligt

Kristoffer Böttzauw, direktør for Energistyrelsen

Der bliver nu udmeldt konkrete foranstaltninger, som virksomhederne i el- og gassektoren skal implementere for at øge sikkerheden på eksempelvis anlæg, bygninger og installationer. Over for Ritzau uddyber Kristoffer Böttzauw, hvad det forhøjede beredskab konkret indebærer:

- Det består blandt andet i, at man kontrollerer den fysiske sikring af vitale bygninger og installationer. Man sikrer, at hegn er intakt, at ens overvågning virker, og at der er regelmæssigt tilsyn. Og at man begrænser adgang mest muligt.

Energiselskabet Ørsted oplyser til TV 2, at selskabet følger Energinets retningslinjer og "iværksætter en række foranstaltninger" på Ørsteds værk. Selskabet kan dog ikke gå i detaljer med, hvad de specifikt gør, lyder det.

Sammenlagt tre lækager

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bekræfter, at der samlet er konstateret tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Der er tale om to lækager på Nord Stream 1 og en lækage på Nord Stream 2.

- Som konsekvens af disse hændelser har Energistyrelsen bedt Energinet om at hæve beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Lækagerne er sket henholdsvis nordøst og sydøst for Bornholm. Nord Stream 2 er ikke i drift, men indeholder naturgas, som nu lækker ud for Bornholm. Nord Stream 1 er heller ikke i drift, men indeholder gas, oplyser klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Fordi ingen af rørledningerne var i drift, har ingen af hændelserne for nuværende betydning for forsyningen af gas til Europa og Danmark, oplyser Energistyrelsen.

Dan Jørgensen oplyser, at skibs- og luftfarten i området, hvor der er lækager, er sikret, og at de miljømæssige konsekvenser er begrænsede.

- Myndigheder og regeringen følger situationen nøje og vil løbende holde offentligheden orienteret, lyder det.

Navigationsvarsel

Søfartsstyrelsen har udsendt et navigationsvarsel og oprettet en forbudszone for skibe. Zonen har en radius på fem nautiske sømil (svarende til lidt mere end ni kilometer) for skibe og en forbudszonerne for fly på en kilometer.

Ifølge Energistyrelsen kan skibe miste opdrift, hvis de sejler ind i området, og der kan være en antændingsfare over vandet og i luften.