Samfund

Nu falder beskæftigelsen i Danmark: - Endnu et ubehageligt tal

At rekordmange er i arbejde er blevet fremhævet som modvægt til alle krisetegnene. Men nu falder også beskæftigelsen.

For første gang i næsten halvandet år er antallet af personer i arbejde faldet.

I juli var der således knap 5000 færre i arbejde i Danmark, end der var i juni. Det er første gang siden januar 2021, at det danske arbejdsmarked skrumper i stedet for at vokse.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Krisens modvægt

Beskæftigelsestallene er vigtige af flere årsager.

Dels er det en strømpil for, hvordan det går med økonomien. På et tidspunkt, hvor inflationen er tårnhøj, energipriserne er rekorddyre, og danskerne aldrig har været mere bekymret for økonomien, er arbejdsmarkedet blevet fremhævet som noget, der trækker i den modsatte retning.

- Det her er endnu et ubehageligt tal i rækken, som fortæller om en væsentligt mere udfordret tid for den danske økonomi. Et lille lyspunkt i en svær tid er dog, at vi skal huske at se positivt på, at beskæftigelsen ligger på rekordhøjder, skriver Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til beskæftigelsestallene. Han fortsætter:

- Så vi har ramt modvinden i en stærk udgangsposition.

Det er kun få måneder siden, at mangel på arbejdskraft var det altoverskyggende problem for erhvervslivet.

I den sammenhæng er det dog vigtigt at bemærke, at selvom antallet af personer i beskæftigelse falder med cirka 5000, så er der stadig tale om et arbejdsmarked, hvor historisk mange har fået en fod indenfor.

Siden sidst, der var en måned med et fald i beskæftigelsen - januar 2021 - er der således kommet næsten 200.000 flere i arbejde.

Og sammenligner man med månederne, inden coronakrisen begyndte i marts 2020, er antallet af beskæftigede i dag godt 150.000 højere.

Færre i det offentlige

I de nye tal fra Danmarks Statistik kan man se, at det særligt er antallet af ansatte i det offentlige, der er skyld i faldet.

Ifølge Jeppe Juul Borre er det dog alligevel værd at bide mærke i tallene for det private arbejdsmarked også.

Her er kurven nemlig fladet ud, og selvom der ikke er tale om et decideret fald, bør det alligevel give panderynker, mener cheføkonomen:

- Der er også spæde fald i flere erhverv, og de foregående måneders massive fremgang er totalt forsvundet. Dagens tal er ikke et godt tal for den danske økonomi, skriver han i en kommentar.

Også hos erhvervsorganisationen Dansk Industri lægger vicedirektør Steen Nielsen mærke til, at det er den offentlige sektor, der er blevet mindre fra juni til juli.

- Jeg forventer, at arbejdsmarkedet vil køle yderligere ned i de kommende måneder. Manglende materialer og de stigende priser vil lægge en dæmper på dansk økonomi og på jobmarkedet, skriver Steen Nielsen i en kommentar til de nye tal.