Samfund

Nye krav til broer og tunneler skal give enorm CO₂-besparelse

Vejdirektoratet vil fra 2023 indføre nye regler, som vil nedbringe CO₂-udledningen med op til 60 procent.

Fra 2023 bliver der indført nye og strengere regler for, hvordan bygværker af beton skal bygges, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det får betydning for blandt andet broer og tunneler, og forventningen er, at tiltaget vil nedbringe CO₂-udledningen med op til 60 procent.

Vejdirektoratet beskriver, hvordan byggestilen tidligere har været "hårdhændet ved klimaet", fordi "byggematerialer var billige og mandetimer dyre."

- (...) så det var billigere at lave konstruktionerne rigeligt stærke end at bruge tid på at forfine beregningerne, lyder det.

Men fremover skal entreprenører og leverandører, der byder på projekter for staten, leve op til nye krav.

Det betyder eksempelvis, at der skal tænkes en designoptimering ind i konstruktionerne, ligesom der skal skrues op for brugen af mindre CO₂--belastende materialer og anvendes genbrugsmateriale.

Mindre beton

Resultatet vil, ifølge Vejdirektoratet, være op til 60 procent mindre CO₂-udledning sammenlignet med et tilsvarende byggeprojekt i 1990.

Metoden CCS, Carbon Capture and Storage, også kaldet fangst og lagring af CO₂, skal gøre materialet mere miljø- og klimaneutralt, således, at der fremadrettet bliver brugt mindre beton per kvadratmeter bygværk.

- Hvor man tidligere - eller de sidste mange årtier - har bygget ud fra en "one size fits all"-tankegang, så vil hvert eneste bygværks projektering fra nu af blive skræddersyet ud fra et ønske om, at der skal indgå så lidt beton som muligt i bygværket, lyder det fra Vejdirektoratet.

Det nye grundlag bliver rullet ud i forbindelse med nye projekter, såsom udvidelsen af Hillerødmotorvejen, Kalundborgmotorvejens forlængelse og udvidelsen af motorvej E45, som alle er en del af "Infrastrukturplan 2035".