Priserne stiger

Nationalbanken har regnet på det: Så slemt bliver økonomien ramt

Huspriserne kommer til at falde de næste år, spår Nationalbanken i en ny analyse.

Inflationen er ekstraordinær høj i år, det fortsætter næste år, og der er udsigt til "betydeligt lavere vækst" i den danske økonomi over de kommende år.

Så dystert lyder det i en ny analyse fra Nationalbanken, der netop er udkommet. Banken, der har som sit vigtigste mål at tøjle inflationen, forventer således, at prisstigningerne ender på 8,6 procent i 2022 og det halve, 4,3 procent, næste år.

Hvad er inflation?

Inflation er en vedvarende stigning i det almindelige prisniveau.

Det betyder med andre ord, at prisen på varer og tjenester generelt set stiger, så pengene bliver mindre værd.

Den modsatte udvikling, hvor pengene bliver mere værd, kaldes deflation. Både inflation og deflation kan, hvis de er særligt høje, have store økonomiske konsekvenser for samfundet.

Det er betydeligt over målsætningen om en årlig inflation på 2 procent.

- Det er vigtigt at få den meget høje inflation bragt ned. Det vil desværre komme til at kunne mærkes af alle – både borgere og virksomheder. Hvis vi ikke får styr på inflationen, vil omkostningerne for samfundet blot blive endnu større senere, udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse i forbindelse med analysen.

Forventer, at boligpriserne falder

Nationalbankens analyse har været imødeset med spænding, fordi Danmark og det meste af verden står på tærsklen til en ny økonomisk virkelighed.

Efter flere år med fremgang og stigende velstand truer en potentielt større krise nu med at vende økonomien på hovedet.

Det er ikke mindst inflationen, der ofte bliver peget på som den udløsende faktor, men også de stigende renter, der følger med, ventes at spille en afgørende rolle.

Der er tale om en decideret vækstpause herhjemme

Nationalbanken

Når centralbanker som Nationalbanken i Danmark skal bekæmpe inflationen, sker det nemlig typisk ved at hæve renterne, hvilke har en lang række følge effekter – blandt andet at huspriserne ofte falder.

Det forventer Nationalbanken således også bliver tilfældet i Danmark, hvor det ellers kun er blevet dyrere og dyrere at købe bolig de seneste år.

- Samlet set ventes betydelige prisfald på boligmarkedet herhjemme. Der er stor usikkerhed om boligprisudviklingen, hvor særligt risikoen for et kraftigere tilbageslag i boligpriser er til stede, lyder det i analysen fra Nationalbanken

Global modvind og danske pauser

Det er kun sket få gange de seneste årtier, at Danmarks samlede økonomi er decideret skrumpet.

Da coronapandemien dukkede op, betød de mange tiltag og restriktioner, at økonomien blev mindre, men ellers skal man tilbage til finanskrisen for at finde et tilbageslag for den danske økonomi. Det kan dog snart ændre sig.

I en ny prognose forudser Handelsbanken således onsdag, at Danmark står over for en såkaldt recession – altså at økonomien bliver mindre. Og spørger man Nationalbanken, er det også den vej, de ser det gå.

- Den betydelige modvind fra de store prisstigninger og højere renter lægger allerede nu en dæmper på den økonomiske udvikling verden over, lyder det således i analysen fra Nationalbanken.

Alligevel forventer Nationalbanken, at Danmarks økonomi opgjort som bruttonationalprodukt (bnp), vokser med cirka 2 procent i år. Næste år vil der dog være et mindre tilbagefald.

Hvad er BNP?

  • BNP står for bruttonationalprodukt, og tallet fortæller, om dansk økonomi vokser eller skrumper. 
  • BNP er et lands samlede offentlige og private produktionsresultat over en periode, oftest et år eller et kvartal. BNP er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.
  • FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, og da man følger disse i de fleste lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

Kilde: Danmarks Statistik

Samtidig gør Nationalbanken dog opmærksom på, at det måske faktisk er værre, end tallene lige lader forstå.

- Der er således tale om en decideret vækstpause herhjemme, da den høje vækstrate for 2022 reelt dækker over, at bnp vil være lavere i fjerde kvartal 2022 end i fjerde kvartal 2021, skriver Nationalbanken.

Forklaringen er lidt teknisk, men kaldes på økonomsprog for "overhæng".

Det går kort fortalt ud på, at det samlede bruttonationalprodukt for 2021 og 2022 hvert består af fire kvartaler. Men fordi man tager gennemsnittet af de fire kvartaler, fremstår økonomien for 2021 mindre, end den reelt var ved udgangen af året.

Derfor starter man det nye år – i dette tilfælde 2022 – med et bedre udgangspunkt, og derfor behøver der reelt ikke at være nogen vækst i 2022, for at det alligevel ligner, at økonomien er vokset.