Samfund

Præster deler fortrolige detaljer om borgere på Facebook: - Hele huset er brændt til grunden – familien har mistet ALT!

I artiklen kan du se anonymiserede uddrag fra præsternes opslag.

I en lukket Facebook-gruppe udveksler danske præster erfaringer, oplevelser og dilemmaer, som de møder i deres hverdag.

Men blandt de mange opslag i gruppen, der har eksisteret i 14 år, gemmer der sig intime detaljer og fortrolige oplysninger om de mennesker, præsterne har mødt i deres arbejde.

Jeg opfatter det som alvorligt

Sten Bønsing, forsker i forvaltningsret

Oplysninger, der for eksempel drejer sig om incest i en familie, ukendte familiemedlemmer og diagnoser hos børn.

En præst skriver om en dødsbrand, hvor flere børn mistede livet, og beskriver ulykken med detaljer om børnenes alder, deres nærmeste familie og deres tilstand. Præsten skriver, at “hele huset er brændt til grunden", og at "familien har mistet alt”.

En anden præst skriver, at hun har opdaget, at en afdød, som hun skulle begrave, har flere børn, end familien kender til. Præsten nævner datoen for, hvornår samtalen med de pårørende blev holdt.

En tredje præst fortæller om begravelsen af et barn, der er død af en “fejlslagen hjerteoperation”. Han skriver også, at barnet var firling.

Der er lidt over 2000 præster ansat i den danske folkekirke. Cirka 1300 af dem er medlem af Facebook-gruppen, der hedder Præster i den danske folkekirke. Fælles for alle opslagene er, at man kan se, hvilke kirker og hvilket sogn præsterne arbejder i.

Gruppen er i udgangspunktet lukket, og man skal anmode om medlemskab for at blive lukket ind, men TV 2 har fået adgang uden problemer.

Ekspert overrasket: - Alvorligt

Præsterne deler i de fleste tilfælde de fortrolige oplysninger, fordi de vil høre deres kollegers meninger om dilemmaer og spørgsmål fra hverdagen. Andre gange ønsker de inspiration til prædikener og salmer.

Men en Facebook-gruppe – lukket eller ej – er ikke stedet at gøre det, og præsterne bryder i mange tilfælde flere regler i deres opslag, siger Sten Bønsing, der er professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet og forsker i forvaltningsret.

Han er den ene af to eksperter fra Aalborg Universitet, der har gennemgået en lang række af præsternes opslag for TV 2.

- Jeg opfatter det som alvorligt. Det er meget personlige og meget fortrolige oplysninger, jeg har set her, siger han.

Det kommer bag på Sten Bønsing, at opslagene indeholder så mange fortrolige detaljer.

- Det overrasker mig faktisk, at præsterne har behov for at udlevere så mange konkrete oplysninger, og jeg kan ikke forstå, at man ikke har lært, at sådan noget gør man ikke på Facebook eller på sociale medier generelt, siger han.

Kan identificere kirkegængerne

Præster i den danske folkekirke er omfattet af de almindelige regler om tavshedspligt i forvaltningsloven og straffeloven.

Hvad indebærer præstens tavshedspligt?

Præster har tavshedspligt og må dermed hverken fortælle ægtefælle, familie eller venner om forhold eller begivenheder, som de har fået kendskab til gennem arbejdet. Det gælder blandt andet viden om race og religion, helbred, misbrug af alkohol og interne familieforhold som stridigheder, skilsmisser, selvmordsforsøg og ulykkestilfælde.

Ligeledes skal præster efterleve reglerne i GDPR, der blandt andet indebærer ikke at dele oplysninger om andres helbred eller oplysninger, der gør det muligt at identificere omtalte personer.

Det er strafbart at bryde GDPR-reglerne og sin tavshedspligt.

Ja, man skal passe på tavshedspligten, men man må gerne fortælle om sit arbejde

Pernille Vigsø Bagge, formand for Præsteforeningen

Men flere af præsterne bryder med begge dele, når de skriver om helbred, ulykker og familieforhold, der involverer de mennesker, der bruger kirken.

- GDPR er i hvert fald efter min opfattelse 100 procent sikkert overtrådt, og det er tavshedspligten nok i virkeligheden også, siger Sten Bønsing efter at have gennemgået en lang række opslag, som TV 2 har sendt ham. Opslagene er maksimum to år gamle.

Hvad er følsomme personoplysninger?

I GDPR-lovgivningen er der tre slags personoplysninger: Personoplysninger (ikke-følsomme oplysninger), oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger og følsomme oplysninger.

Præsternes opslag indeholder især det sidste.

Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger. 

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

  • Race og etnisk oprindelse
  • Politisk overbevisning
  • Religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
  • Genetiske data
  • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
  • Helbredsoplysninger
  • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Kilde: Datatilsynet

Særligt alvorligt er det, når de oplysninger, der bliver delt, giver andre mulighed for at identificere de omtalte personer, forklarer han.

Og det er tilfældet i flere af præsternes opslag, vurderer Sten Bønsing og Tanja Kammersgaard Christensen, der er adjunkt, ph.d. på Aalborg Universitet, og som også har set opslagene.

Præst: - Kavalergangen flød ud over det hele

Efter en gennemgang fremhæver eksperterne et opslag, hvor en præst har skrevet følgende for at bede sine kolleger om råd:

- Sidst jeg havde mine konfirmander, sad en ret fyldig og storbarmet konfirmand i en undertrøje, så kavalergangen flød ud over det hele. Jeg bad hende tage en trøje på, lyder opslaget.

Men det er en overtrædelse af GDPR, siger Sten Bønsing:

- For den pågældende kan identificere sig selv, og opslaget afslører noget om hendes religiøse overbevisning, fastslår han.

I et andet opslag skriver en præst, at hun skal begrave en person, “der døde af corona” på hospitalet. Præsten bringer en række intime oplysninger om den afdødes tilstand op til dødsfaldet og fortæller desuden, at familien ikke sagde farvel af frygt for coronasmitte.

- Det er brud på både tavshedspligt og GDPR. Der er ingen tvivl om, at der er rigeligt til, at man vil kunne genkende de involverede. Om ikke andet vil børnene kunne finde ud af, hvem det er, siger Sten Bønsing.

Fagforening: Ingen holdning til præsters skriveri i Facebook-grupper

TV 2 har omskrevet præsternes opslag, så de fortrolige oplysninger ikke bliver delt videre, og sendt det til formanden for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge.

- Vi hverken kan eller skal holde øje med, hvad medlemmerne skriver på Facebook. Men tavshedspligten er uhyre vigtig for præster, og den skal overholdes, siger hun.

Har de pågældende præster her overholdt deres tavshedspligt?

- Det har jeg intet grundlag for at vurdere. Det er vores arbejdsgiver, Kirkeministeriet, der har pligten til at indskærpe over for medarbejderen, at tavshedspligt og GDPR skal overholdes, og som har indsigten i, hvornår det ikke sker. Det er ikke noget, Præsteforeningen skal.

Derfor kan I jo godt have en holdning til, når jeres medlemmer bryder GDPR og tavshedspligt på Facebook?

- Jeg kan godt have en holdning til, at tavshedspligten er en uhyre vigtig del af sognepræstarbejdet, men hvordan den er håndteret i Facebook-grupper, nej.

Hvis vi nu ser bort fra de lovgivningsmæssige ting, synes du så, at de pågældende præster, der har skrevet de her opslag, lever op til den fortrolighed, der er forventet af en præst i kirkerummet?

- Det er virkelig ikke, fordi jeg ikke vil svare på det, men jeg kan ikke vide det.

Er du selv præst?

- Ja.

Som præst synes du så, at de pågældende præster lever op til den fortrolighed, man forventer i kirkerummet?

- Jeg synes i hvert fald, at man skal være utroligt bevidst og passe på, hvordan man deler fortrolige og personlige oplysninger. Tavshedspligten er en kronjuvel i vores arbejde, og i det omfang, at nogen ikke har behandlet den med forsigtighed, skal det indskærpes, at det skal man gøre. Men jeg kan ikke på baggrund af noget, der foregår på Facebook et sted, være den, der vurderer, om noget er overtrådt eller ej.

En præst skal være en, man har et trygt og personligt rum med. Er det rigtigt forstået?

- Ja, præcis. Det er altafgørende.

Synes du, at præsterne her lever op til det, når de sidder på Facebook og fortæller om familier, hvor der er incest, en person, der er død af selvmord efter mange års druk, og familier, hvor et spædbarn er dødt?

- Der er forskel på at fortælle åbent om ens arbejde og så gøre det, hvor det er i karambolage med personhenførbare oplysninger. Ja, man skal passe på tavshedspligten, men man må gerne fortælle om sit arbejde og sige, at man har fire begravelser på en uge.

Det er jo bare ikke det, det drejer sig om her. Hvad er Præsteforeningens holdning til de opslag i Facebook-gruppen, der bryder regler for GDPR og tavshedspligt?

- Man skal overholde sin tavshedspligt i den danske folkekirke.

Præster troede, at de skrev i lukket forum

TV 2 har også forelagt referaterne af præsternes opslag for Kirkeministeriet, der er arbejdsgiver for præsterne i den danske folkekirke. I en mail skriver ministeriet:

- Bestemmelserne om tavshedspligt er ikke til hinder for, at præster kan have en faglig diskussion af generelle problemstillinger, selvom de måtte have deres udspring i konkrete situationer.

- Det er en forudsætning, at man i drøftelsen af generelle problemstillinger ikke er i stand til at identificere den eller de personer, som oplysningerne vedrører. Det vil altid komme an på en konkret vurdering, om det er tilfældet.

TV 2 har kontaktet en række af præsterne bag opslagene. De, der er vendt tilbage, oplyser samstemmende, at de troede, at de skrev i et lukket forum. Ingen ønsker at medvirke yderligere i denne artikel.

TV 2 har anonymiseret præsternes opslag i denne artikel.