Operation X

Danmark har for få gode alternativer til operationer, mener ekspert

Hvert år opereres tusindvis af danske patienter for smerteproblemer. Sundhedsstyrelsen skal nu vurdere, om alternativerne til operation er gode nok.

Tusindvis af danske patienter får hvert år operationer i knæ, skulder og ryg for at reducere deres smerter. Men der mangler gode alternativer til operationerne, mener Jan Hartvigsen, der er professor ved Forskningsenheden Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet.

- I Danmark er vi rigtig dårlige til at tilbyde alternativer til operationer.

Patienter bliver i dag tilbudt og opfordret til træning og fysioterapi i flere måneder, før de bliver anbefalet en operation, men det er ikke godt nok, mener Jan Hartvigsen.

- Problemet er, at der er for få alternativer til operation, der er tilrettelagt ud fra den bedste evidens. Der mangler strukturerede tilbud til patienter, der kan tilbydes tidligt i deres forløb, for at optimere chancerne for, at patienten får det bedre uden operation, siger han.

Træning kan afhjælpe smerterne

Marthin Bundgaard fik i 2019 og 2020 en såkaldt stivgørende rygoperation, som knap 3500 danskere modtager hvert år.

De fleste patienter oplever, ifølge spørgeskemastudier foretaget af Dansk Rygkirurgisk Selskab, en forbedring af deres smerter og livskvalitet efter den operation, men Marthin Bundgaard var en af dem, som operationen ikke hjalp.

- Efter denne her operation så havde jeg bare endnu flere smerter, siger han.

Marthin Bundgaard forsøgte sig, efter samråd med læger, med fysioterapi og træning, inden han fik den stivgørende rygoperation. Men det var først efter operationen, at han blev henvist til et målrettet behandlingsforløb på Skagen Gigt- og Rygcenter.

Her opholder patienterne sig ofte i tre uger og gennemgår et intensivt forløb med træning og kognitiv terapi. Altså terapi, der hjælper dem med at håndtere og leve med deres smerter.

- De får styr på alle de småting omkring ens person. Jeg føler jo lidt, at jeg har fået livet tilbage, fortæller Marthin Bundgaard om hans oplevelse af forløbet på centret i Skagen.

I Danmark er vi rigtig dårlige til at tilbyde alternativer til operationer

Jan Hartvigsen, Professor ved Syddansk Universitet

- Det er især mindsettet, som er enormt vigtigt. Man skal fortælle, at smerter ikke er farligt, at det er sådan, du har det lige nu, og det vil blive bedre. Man må ikke være bange for at være aktiv eller træne, selvom man har ondt, forklarer Jan Hartvigsen fra Syddansk Universitet.

Studie viste, at træning og terapi havde samme effekt som operation

For den norske ryglæge og forsker Jens Ivar Brox er det ikke overraskende, at sådan et forløb har forbedret Marthin Bundgaards tilstand.

Ryglægen har gennemgået Marthin Bundgaards journal og scanninger, og mener, at hans tilstand ligner de patienter, der deltog i et studie fra 2009. Studiet fokuserede på en specifik patientgruppes effekt af stivgørende rygoperationer.

I studiet blev patienterne inddelt i to grupper, og resultatet viste, at den gruppe, der fik et tre-ugers forløb med træning og terapi, oplevede samme forbedring, som den gruppe, der blev opereret.

- Så bør sundhedsmyndighederne lægge forholdene til rette, så behandlingen med træning og terapi bliver så god som mulig, og begrænse antallet af operationer, siger Jens Ivar Brox.

Overordnet en god operation

Formanden for Dansk Rygkirurgisk Selskab og forskningslektor ved Aarhus Universitet, Mikkel Mylius Rasmussen, mener ikke, at der udføres for mange stivgørende rygoperationer i Danmark.

- Overordnet set er en stivgørende operation en god operation for de patienter, som vi udvælger til det. Blandt andet patienter med kræft i rygsøjlen eller med brud i ryggen, infektioner i ryggen eller skævheder i ryggen.

Mikkel Mylius Rasmussen erkender, at der for flere patientgrupper foregår en diskussion i Danmark om, hvorvidt brugen af den stivgørende rygoperation giver den bedste effekt for patienterne.

Jeg synes, det er en god debat, der er rejst her

Mangus Heunicke, Sundhedsminister

Træning og terapi billigere

Skagen Gigt- og Rygcenter er et af de eneste steder i Danmark, der tilbyder den slags intensive forløb med træning og terapi.

- Vi kan se, at den typiske patient inden indlæggelsen oftest har et væsentligt reduceret funktionsniveau. Det, vi kan se i gennemsnit ved udslusning, er, at der er fremgang på alle parametre, og det er der også typisk når vi har en opfølgende måling nogle måneder senere, forklarer Markus Brasholt, som afdelingschef i rygcentret.

En stor del af patienterne på rygcentret kommer først derop efter de har fået en operation, og der er omkring et års ventetid.

Ifølge professor Jan Hartvigsen er der for få tilbud i Danmark, hvor smertepatienter kan få et videnskabeligt baseret alternativ til en operation.

- Det er virkelig et område, hvor vi har behov for at gøre meget mere arbejde, og hvor vi skal gøre det lettere for praktiserende læger at henvise til alternativer til operationer, hvor alternativet er ligeså godt eller bedre, siger han.

God debat

Sundhedsminister Magnus Heunicke mener, det er vigtigt at diskutere operationers effekt, og om flere af sundhedsvæsenets ressourcer skal bruges på træning og smertehåndterings-terapi.

- Jeg synes, det er en god debat, der er rejst her. Der er ingen tvivl om, at det er redskaber, som skal være der, og om de skal længere frem i kassen, det må vores lægefaglige selskaber og Sundhedsstyrelsen vurdere.

Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører i SF, mener, at der god grund til at overveje om sundhedsvæsenets tilgang til smertepatienter er den rigtige.

- Kan det være, at vi skulle sende nogle flere patienter over i træningssystemet? Skal vi være lidt mere tålmodige i forhold til smerter, inden vi går til kirurg?

Formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis-Bach, mener også, at der skal tages en drøftelse om tilgangen til træning og terapi.

- Vi vil jo altid gerne gøre det, der giver mest værdi for patienterne, så jeg synes, det er en god diskussion at tage.

Skulle Marthin Bundgaard vælge i dag, så er han ikke i tvivl om, at han ville foretrække et intensivt forløb med træning og terapi, som det i Skagen, før en operation.

- Det er jo fantastisk et eller andet sted, at man kan flytte sig meget på 3 uger. Det har givet mere livskvalitet.