Folketingsvalg 2022

Jesper Jarlbæk fik en skattefri boliggevinst på 31 millioner kroner

Da Jesper Jarlbæk solgte sit hus og sin villalejlighed, fik han 31,7 millioner i skattefri gevinst. Mindst 336 danskere har tjent over 10 millioner.

Jesper Jarlbæk viser rundt på Christianshavn, hvor han og hustruen har købt en lejlighed til 12,8 millioner kroner.

- Alt det liv, der er på Christianshavn, er jo fantastisk, siger Jesper Jarlbæk.

Købet af den nye lejlighed med udsigt over Christianshavns Kanal kunne lade sig gøre, fordi Jesper Jarlbæk for omkring to år siden solgte sit hus og sin villalejlighed i Gentofte med en samlet gevinst på 31,7 millioner kroner – skattefrit.

Jesper Jarlbæk ejede en villa på Hambros Alle 30 i Gentofte i 17 år. Den tjente han 18,65 millioner kroner på, da han solgte.

Det svarer til en skattefri gevinst på 2961 kroner om dagen gennem alle årene.

Men det er ikke alt.

Jesper Jarlbæk ejede også en villalejlighed på førstesalen af Hambros Alle 23. Da den blev solgt i 2021 efter næsten 20 år, gav den en gevinst på 13,05 millioner kroner.

Hver dag han ejede denne lejlighed, udløste den en skattefri gevinst på 1840 kroner.

336 har tjent over 10 millioner

Årsagen til, at gevinsterne, som dem Jesper Jarlbæk har kunnet notere sig, er, skattefri skyldes parcelhusreglen.

Skattereglerne er nemlig sådan, at en boligejer ikke skal betale skat af en eventuel gevinst ved boligsalg – heller ikke, hvis der er tale om tocifrede millionbeløb.

Det hedder parcelhusreglen, og de eneste krav er, at boligejeren selv skal have boet på adressen i en periode, og at grunden er mindre end 1400 kvadratmeter.

Det har i løbet af bare de seneste tre år betydet, at mindst 336 danskere har tjent tocifrede millionbeløb skattefrit på salget af deres boliger – primært i kommunerne Frederiksberg, København og Gentofte.

Det viser en analyse af alle bolighandler i perioden 1. januar 2019 til 18. april 2022 foretaget af Kaas & Mulvad for TV 2.

_

Gruppen, der har fået de tocifrede skattefri millionindtægter, tæller primært personer fra samfundets elite – blandt andre kendte skuespillere og musikere, men også læger, advokater og forretningsfolk.

66-årige Jesper Jarlbæk, der er investor og bestyrelsesmedlem i en lang række bestyrelser, er én af dem.

Herlighedsværdi sættes højt

En del af de 31,7 skattefri millioner, som Jesper Jarlbæk tjente ved at sælge sine boliger på Hambros Alle i Gentofte, blev brugt på at købe den nye lejlighed på Christianshavn, men han brugte også et par millioner på istandsættelse af lejligheden, inden han flyttede ind.

Så samlet endte den nye lejlighed på David Balfours Gade 5 på Christianshavn med at koste ham 14,5 millioner kroner.

- Lige efter at man er imponeret over de penge, der kommer ud det ene sted fra, så er de placeret igen. Men jeg har masser af herlighedsværdi. Det havde jeg også før. Det har jeg altid lagt vægt på – at have herlighedsværdi på min bopæl, siger Jesper Jarlbæk.

Jeg har masser af herlighedsværdi

Jesper Jarlbæk

Udgifter i millionklassen

Jesper Jarlbæk fremhæver, at det ikke er helt rimeligt blot at sammenligne købs- og salgspriser, når man skal opgøre gevinsten ved et boligsalg. Der er også udgifter, man bør trække fra.

For skattesystemet er bygget sådan op, at boligejerne hvert år betaler en grundskyld til kommunen og en ejendomsværdiskat til staten. Og jo flere år man har boet et sted, jo flere penge ender man med at betale samlet set.

Jesper Jarlbæk ejede som nævnt to boliger på Hambros Alle i Gentofte.

Den ene var en villa på Hambros Alle 30, som han købte i 2003. Her boede han med hustruen og tre teenagebørn frem til 2016. Den koster ifølge boligsitet Boliga omkring 200.000 kroner om året i boligskatter.

Den anden var villalejligheden på første sal på Hambros Alle 23, der blev købt i 2001. Denne var tænkt som en otiumsbolig, men da hustruen fik svært ved at gå på trapper, valgte parret at sælge. Her ligger de årlige boligskatter ifølge Boliga på omkring 120.000 kroner.

- Det er det, som samfundet har fået i de 19-20 år, jeg har boet der. Der har vi afregnet hvert år, siger Jesper Jarlbæk.

En pæn avance

Tager man udgangspunkt i boligskatterne for 2022, har Jesper Jarlbæk samlet betalt i omegnen af 5,7 millioner kroner i boligskatter for sine to boliger gennem årene.

Det bør trækkes fra den skattefri gevinst på 31,7 millioner, mener Jesper Jarlbæk.

Sådan har vi gjort

  • Analysefirmaet Kaas & Mulvad har på vegne af TV 2 undersøgt de skattefri gevinster ved alle boligsalg i perioden 1. januar 2019 til 18. april 2022.
  • Grunddata stammer fra Tinglysningen.
  • I analysen indgår villaer, rækkehuse og sommerhuse med et matrikelareal på højst 1400 kvadratmeter og ejerlejligheder samt anparter i disse boliger.
  • Analysen omfatter kun salg fra private.

Han mener også, at man bør tage forbedringer og istandsættelse i betragtning. I forbindelse med indflytningen i den 418 kvadratmeter store villa på Hambros Alle 30 blev der investeret i nye badeværelser og nyt køkken. Og vinduerne blev udskiftet, så der kom palæruder i vinduesrammerne.

På den anden side af vejen i villalejligheden på Hambros Alle 23 var der udgifter til nyt tag, nyt gasfyr og nye vinduer gennem årene.

Jesper Jarlbæk vurderer, at han har brugt mindst fem millioner på forbedringerne. Sammen med 20 års boligskatter på omkring 5,7 millioner kroner beløber det sig samlet til 10,7 millioner kroner i udgifter, der ifølge Jesper Jarlbæk bør ”trækkes fra” i regnskabet, når man skal forsøge at gøre gevinsten ved boligsalget op.

Ser man bort fra løbende vedligeholdelse og trækker boligskatter og regulære forbedringer fra, ender gevinsten således på omkring 21 millioner kroner skattefrit.

- Der var en avance, en pæn avance. Men det er nok langt mindre end den optiske avanceopgørelse, siger Jesper Jarlbæk.

Der var en avance, en pæn avance

Jesper Jarlbæk

Fornuftigt, at det er skattefrit

Gevinster ved ejendomssalg er en af de få ting i det danske samfund, der ikke beskattes. Og sådan bør det fortsat være, mener Jesper Jarlbæk.

- Det her er jo for almindelige mennesker og deres eget hus. Så det, synes jeg, er en fin ordning, siger Jesper Jarlbæk.

Han kan dog godt se, at de store gevinster er med til at skabe ulighed ved at give store skattefri gevinster til danskere, der i forvejen har store formuer.

- Det gælder jo al kapital. Kapitalen ikke er lige fordelt, så når der sker en tilvækst, kommer det alt andet lige de folk, der har penge til gode, siger han.

Hvis man skulle begynde at beskatte gevinsterne, ville det ifølge Jesper Jarlbæk kræve skattelettelser andre steder.

- Så har jeg nogle gode ideer til, hvor man skal afskaffe skatten eller sætte den ned.

På aktieavancer?

- Ja. Vi har det højeste skattetryk. Sæt endelig noget op, men så fortæl mig, hvad du vil sætte ned.

Men lige nu er det ikke beskatning af gevinster ved boligsalg, der fylder hos den 66-årige forretningsmand.

Mens han viser rundt ved Christianshavns Kanal, fortæller han om bådelauget i den nye ejendom, hvor han bor. Lauget råder over 24 pladser ved kajen, og sådan én vil Jesper Jarlbæk gerne have fingrene i.

- Lige så snart jeg får en plads, køber jeg en båd, siger han.

I artiklen her kan du se adresserne, hvor der er scoret skattefri boliggevinster på over 10 millioner siden 2019.

Har du kommentarer eller tilføjelser til opgørelsen over boliggevinster over 10 millioner kroner, kan du kontakte os på 1234@tv2.dk.