Skandalen om udbytteskat

Dansk fejl i udbyttesagen koster dyrt - bagmand kan ikke udleveres

Advokatregningen i udbyttesagen løber op i et milliardbeløb. Men en juridisk fodfejl gør, at Danmark ikke kan få udleveret sagens hovedmistænkte.

Sanjay Shah har mandag fået rettens ord for, at han ikke skal udleveres til retsforfølgelse i Danmark – og årsagen er tilsyneladende en juridisk fodfejl.

Shah, der er tiltalt for at have franarret den danske statskasse mere end ni milliarder kroner, bliver nemlig reddet af, at de danske myndigheder ikke har indleveret de rigtige dokumenter i sagen.

Det fremgår af kendelsen, som TV 2 er i besiddelse af:

- Hvad det anmodende land (Danmark, red.) har indleveret, er et notat med et resume af den udførte efterforskning. Det har ikke indleveret de påkrævede kopier af efterforskningsrapporter. Derfor er forholdene for udleveringen ikke opnået i den pågældende anmodning, står der i kendelsen.

Danmark indgik aftale for at få Shah

Shah er fra Storbritannien, men har i en årrække været bosat i Dubai, der er en del af de Forenede Arabiske Emirater.

Tidligere på året indgik Danmark en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater, der skulle bane vejen for, at blandt andre Sanjay Shah kunne blive retsforfulgt i Danmark.

Fordi han er tiltalt for at have bedraget Danmark for mere end ni milliarder kroner, blev han anholdt af myndighederne i Dubai i slutningen af maj, og han har siden da siddet varetægtsfængslet i landet.

Allerede for 14 dage siden skulle en dommer have taget stilling til, om Shah kunne udleveres til retsforfølgelse i Danmark, men i sidste øjeblik indleverede Shahs advokater nye dokumenter i sagen, der betød, at afgørelsen blev udskudt i først én uge og siden én uge til.

Mandag nåede dommeren dog frem til, at Shah ikke kan blive sendt til Danmark for nuværende.

Shahs advokat forklarede efterfølgende, at det hang sammen med en række ”procedurefejl” fra anklagemyndighedens side.

Anklagemyndigheden har nu 30 dage til at anke kendelsen, men om de danske myndigheder kan eftersende de manglende dokumenter, er ikke helt sikkert.

Milliarder til statens advokater

Netop dokumenter, advokater og hele det juridiske aspekt spiller en meget stor rolle i skandalen om udbytteskat.

Folketinget har nemlig besluttet at bruge et milliardbeløb på at forfølge det såkaldt civilretslige spor i skandalen.

Det går kort fortalt ud på, at man har hyret nogle af verdens dyreste advokater til at føre sagerne i blandt andet London, fordi man vil tvinge de mistænkte bagmænd til at levere de franarrede milliarder tilbage til Danmark.

Hvad er det civilretslige spor i udbyttesagen?

Udbyttesvindlen stod på fra 2012 til august 2015, og menes at have kostet den danske statskasse i omegnen af 12,7 milliarder kroner.

I et forsøg på at hente noget af det tabte hjem, har de danske skattemyndigheder sagsøgt omkring 500 personer og virksomheder i USA, England, Dubai, Malaysia, Canada og Danmark.

At føre sagerne er dog langt fra gratis, og i slutningen af marts lød det således fra Skatteministeriet, at regningen til danske og udenlandske advokater skønnes at løbe op i 4,3 milliarder kroner.

Kan nogen komme i fængsel i sagen?

Det korte svar er: Ja.

Mens skattemyndighederne forsøger at sagsøge penge tilbage til Danmark, arbejdes der også på et såkaldt strafferetligt spor. Her vil man have nogle af svindlens formodede bagmænd stillet for en dommer, så de kan blive dømt.

Mest kendt er nok britiske Sanjay Shah, der er bosat i Dubai, og som er anklaget for at have bedraget Danmark for mere end ni milliarder kroner. Mens også flere andre - herunder Shahs medhjælper Anthony Mark Patterson - er blevet sigtet af de danske myndigheder.

I det nyeste skøn om udgifterne forbundet med det arbejde har statens advokat, Kammeradvokaten på vegne af Skatteministeriet, anslået, at udgifterne til advokatlønninger i forbindelse med sagen kan løbe op i mere end fire milliarder kroner.

Tidligere blev det anslået, at advokatlønningerne kun ville beløbe sig i omtrent 2,3 milliarder kroner.

I samme ombæring opjusterede man dog også de forventede indtægter. Hvor man tidligere troede, at det civilretslige spor kunne indbringe mellem 5,5 og 6 milliarder kroner, er forventningen nu, at man kan have held med at indhente mellem 8,5 og 9,5 milliarder kroner gennem retssagerne.

Det beløb hviler dog på en antagelse om, at Skattestyrelsen vinder sagerne mod alle de cirka 500 personer og virksomheder, der er blevet sagsøgt som en del af retsopgøret efter udbyttesagen.

I foråret blev der dog sået tvivl om dette, da Østre Landsret dømte til fordel for advokthuset Bech-Bruun, der var blevet sagsøgt for 900 millioner kroner som en del af sagen.

Skattestyrelsen har siden anket dommen, så den bid af sagen skal nu behandles ved Højesteret.