Energikrise

Partier kræver handling fra regeringen efter store acontoregninger

Dan Jørgensen vil under et møde mandag blive spurgt, hvordan regeringen vil hjælpe dem, der rammes af store acontoregninger for gas, de ikke bruger.

Det skal være slut med at opkræve store regninger for gas, som danskerne reelt set ikke har brugt.

Det mener flere partier, efter TV 2 kunne fortælle, at nogle husstande med gas har fået acontoregninger for deres forventede forbrug, der er så høje, at de frygter for deres privatøkonomi – selvom de sparer voldsomt på deres energiforbrug.

Nu kræver blandt andet Venstre og Dansk Folkeparti handling fra regeringen, mens også Radikale Venstre og Alternativet foreslår hjælp til både kunder og selskaber.

Venstre har sendt et spørgsmål til klima- og energiminister Dan Jørgensen (S), som skal behandles under et møde mandag mellem ministeren og flere af Folketingets energiordførere.

- Det dur ikke, at gasselskaberne opkræver acontobeløb fra sidste år, når prisen er steget helt vildt, og forbrugerne formentlig sparer så meget som muligt på gassen, siger Venstres energiordfører Carsten Kissmeyer.

Partiet vil have ministeren til at redegøre for, hvordan man kan hjælpe de berørte husstande og samtidig se på, om man kan lovregulere på antallet af gasmålinger for at sikre mere rimelige opkrævninger.

- Vi har allerede på baggrund af det her formuleret et spørgsmål, som vi sender til Dan Jørgensen. Det spørgsmål går på, om ministeren har tænkt sig at kigge nærmere på den her problematik. Det er klart, at hele systemet på Christiansborg kigger på familiernes mulighed for at komme igennem den her situation, siger Carsten Kissmeyer.

”Det er en ommer”

Rene Christensen fra Dansk Folkeparti vil ligeledes kræve svar fra Dan Jørgensen mandag, når de mødes.

- Gasselskaberne må stoppe med at tage udgangspunkt i et forbrug, der har været, og ellers må vi lovregulere om det, siger Rene Christensen.

Han foreslår derfor, at man giver gasselskaberne en håndsrækning ved at stille økonomiske garanti fra staten, så de kan lave mindre opkrævninger.

- Dagligvarer, el og gas er blevet dyrere, og det er urealistisk at opkræve efter et forbrug, der var efter normalt prisniveau. Det rammer alle fra pensionisten til den almindelige familie, der er hårdt presset.

Hos Venstre ser man også gerne, at gasselskaberne bliver bedre til at lave vurderinger af det reelle forventede forbrug, når hele landet sparer.

- I min optik, så er familiernes likviditet jo presset aktuelt og set i det perspektiv, så må det være en ommer. Jeg kan ikke forstå, hvis man ikke er i stand til på en eller anden måde at lave et forecast på, hvor meget folk har sparet, siger Kissmeyer, som fortsætter:

- Jeg må blankt erkende, at jeg synes, det er tosset, at ingen i gasverdenen har tænkt over det her. Jeg vil ikke være dommer over ansvaret, men at ingen har tænkt, at det måske ikke er den rigtige måde at gøre det på, det kan jeg ikke forstå.

Vi er meget opmærksomme på problemstillingen omkring høje acontoregninger og i fuld gang med at se på løsninger

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S)

Gasselskaber må være mere fleksible

Danmarks landsdækkende gasdistributør Evida har udtalt, at de ikke kan udregne, hvor meget gas danskerne reelt bruger, og derfor må læne sig op af den årlige måling. Evida, som er statsejet, mener heller ikke, at det er hensigtsmæssigt at få installeret automatiske målere, som netop ville kunne vise det reelle forbrug, siger de til TV 2 i et skriftligt svar.

- I den nuværende situation ville det naturligvis have været en fordel, hvis der var opsat smartmeters hos forbrugerne. Der vil dog være tale om en stor investering, som gasforbrugerne i sidste ende skal afholde, og spørgsmålet er, om timingen er god, når vi samtidig omstiller energiforbruget væk fra gas til opvarmning. At udskifte målerne til smartmeters vil således både være omfangsrigt og ressourcekrævende.

Energiselskaber kan derfor ikke gøre andet end at opkræve regningerne aconto.

Men det er altså også selskabernes ansvar at sørge for mere fleksibilitet i den krisesituation, som hele Europa står i netop nu, mener Radikale Venstre.

- Det er klart, at acontobetalingerne i videst muligt omfang skal afspejle det forventede forbrug. Særligt i en tid, hvor mange danskere skruer ned for varmen, siger Rasmus Helveg Petersen.

Det her er en politisk opgave, og den skal løses på Christiansborg

Rene Christensen

Han peger på, at alle - herunder gasselskaberne - må indrette sig efter verdenssituationen lige nu.

- Vi er midt i en energikrise. Derfor skal der fra min side lyde en kraftig appel til gasselskaberne om fleksibilitet i forhold til opkrævningerne.

Alternativet foreslår ligeledes, at gasselskaberne tilbyder større fleksibilitet og giver kunderne kredit på store acontoregninger, så de udskydes til foråret, hvor det reelle forbrug måles.

- Staten kunne så lave en garantiordning for de kreditordninger. Der er lige spændt en garanti på 100 milliarder ud under elnettet, så en lignende løsning kunne være interessant, siger Jan Kristoffersen, der er politisk rådgiver og taler på partiets vegne.

Afviser automatiske gasmålere

Dansk Folkeparti mener, at årsagen til de høje opkrævninger også skyldes, at selskaberne er bange for, om borgerne bliver for presset til at kunne betale deres regninger.

- Men så overflytter de jo risikoen til kunderne, og det gør, at borgerne slet ikke kan følge med. De har ikke råd til at betale acontorater. Derfor må Folketinget regulere, hvad man kan gøre eller give selskaberne en sikkerhed for, at vi kan hjælpe dem gennem krisen, siger Rene Christensen.

Selvom automatiske målere principielt kunne løse problemet ifølge Evida, så afviser både Dansk Folkeparti og de øvrige partier dette som løsning.

- Det her er en politisk opgave, og den skal løses på Christiansborg i samarbejde med varmeselskaberne og selvfølgelig til glæde for borgerne, siger Christensen.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) siger i et skriftligt svar til TV 2, at regeringen allerede nu begynder at lede efter løsninger på udfordringerne med acontoopkrævning.

- Vi arbejder på højtryk på nye tiltag, der skal hjælpe de danske forbrugere. Her er vi også meget opmærksomme på problemstillingen omkring høje acontoregninger og i fuld gang med at se på løsninger, som kan hjælpe de mennesker, der er ramt af problemet. Vi vender hver en sten i denne sag, siger han.

Hvad skal TV 2 kigge på?

Er du hårdt ramt af de stigende priser på energi- og fødevarer? Har du behov for behandling i sundhedsvæsenet, men først fået en tid flere måneder eller år ude i fremtiden? Eller tumler du i din hverdag med en helt anden problematik, som politikerne bør forholde sig til? Så skriv til os på 1234@tv2.dk.