Samfund

Nationalbankdirektør går på pension i 2023

Lars Rohde har meddelt regeringen, at han vil fratræde sin stilling for at gå på pension.

Nationalbankdirektør Lars Rohde går på pension ved udgangen af januar 2023. Det gør han efter 10 år på posten. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Nationalbank.

- Det har været et stort privilegium at arbejde sammen med så mange dygtige og dedikerede kolleger i alle disse år.

- Jeg har også sat stor pris på det samarbejde, der har været med myndighederne og skiftende regeringer, ligesom jeg har værdsat den løbende dialog med finanssektoren, siger Lars Rohde i pressemeddelelsen.

Nationalbankdirektøren er 68 år.

I 1980 blev han uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet. Efter endt uddannelse arbejde han i årrække som økonom i blandt andet Arbejdernes Landsbank og Danmarks Nationalbank.

Fra 1989 til 1998 var han vicedirektør og siden direktør i Realkredit Danmark, hvor han var med til at udvikle et nyt lån til boligejerne: Flexlån.

I 1998 blev han han topchef i ATP og efterfølgende altså formand for Nationalbankens direktion fra 2013.

Kunne have endt med filmvidenskab

Lars Rohde er opvokset i et lærerhjem i Aarhus-forstaden Højbjerg.

Under gymnasietiden på Viby Amtsgymnasium var han lokket af at søge ind på filmkundskab på Aarhus Universitet.

Han valgte dog at læse til økonom, fordi han som første generationsakademiker var optaget af, at faget kunne bruges til noget, når han var færdig.

- Jeg havde ikke lyst til at læse noget, hvor jeg ikke var nogenlunde sikker på, at jeg kunne få et job bagefter. Det var en medvirkende årsag til, at det blev det. Men jeg kunne sagtens se mig selv i mange andre roller, sagde han i et interview med Politiken i 2012.

Lars Rohde er kendt for sin åbne stil, og han har blandt andet sat spørgsmålstegn til økonomiske prognosers troværdighed.

Han har sammenlignet prognoserne med vejrudsigten: Den er sikker på kort sigt, men på lidt længere sigt er vejret nogenlunde lige så svær at forudsige som økonomisk udvikling.

Privat er Lars Rohde gift med Betina Hagerup, der er tidligere direktør i Erhvervsstyrelsen. Han har to døtre fra et tidligere ægteskab.