Samfund

Lækket trusselsrapport med særlig advarsel: Endnu en periode med Trump kan true Danmarks sikkerhed

Trump står i spidsen for en ny platform i amerikansk udenrigspolitik, der ikke slutter med ham selv, siger ekspert.

NATO-landene skal hoste op, ellers kan man ikke regne med USA's opbakning.

Grønland bør da være amerikansk, ikke dansk. Sælg det.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er en stærk og handlekraftig leder.

I de år, hvor Donald Trump var amerikansk præsident og lagde den udenrigspolitiske linje, var Danmark og Europa ofte ude af trit, når det kom til samarbejdet med den amerikanske regering.

Og måske ikke overraskende ville et genvalg af den nu 76-årige forretningsmand og politiker ved næste valg udgøre en mærkbar udfordring for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, lyder det i et lækket udkast til den såkaldte Zilmer-rapport.

Rapporten blev bestilt af regeringen i 2020 for at analysere de største trusler mod Danmark frem mod 2035, og den udkommer i slutningen af næste måned. Men TV 2 er kommet i besiddelse af et udkast, der maler et dystert billede af sikkerhedsudsigterne.

Trumps præsidentperiode fra 2017 til 2021 bliver i udkastet omtalt som "nogle turbulente år", der kun kan blive gentaget – og muligvis forstærket – med ekspræsidentens mulige genkomst i Det Hvide Hus, lyder det i udkastet.

Forudsigelserne lyder på en stor risiko for "abrupte skift" i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med "voldsomme verbale udfald mod venner og fjender".

Trump 2.0

"Der vil være uenighed om væsentlige spørgsmål som klima, ligestilling og minoritetsrettigheder. USA vil forsøge at presse EU til en hård konfrontationslinje over for Kina, handelskonflikter med EU vil eskalere, og USA vil støtte højrepopulistiske kræfter, som undergraver retsstat og demokrati i europæiske lande”, lyder det i udkastet.

Hverken analysegruppens formand, Michael Zilmer-Johns, eller Udenrigsministeriet har ønsket at kommentere, da der er tale om et udkast.

Ifølge eksperter er rapportudkastets frygt for en 'Trump 2.0' dog alt andet end ubegrundet.

Det var som en børnehave

Rasmus Brun Pedersen, professor ved Aarhus Universitet

- Helt grundlæggende var problemet, at Trump rykkede eller måske snarere rystede hele fundamentet i den sikkerhedsarkitektur, der har dannet rammen om dansk sikkerhed og forsvar i årtier, fastslår Rasmus Brun Pedersen, professor i international politik ved Aarhus Universitet.

- Hans utilregnelighed i snart sagt alle spørgsmål, om det så var NATO, handelsaftaler, Rusland eller Grønland. Det var som en børnehave. Han havde jo eksempelvis slet ikke forstået spillet i Arktis, tilføjer han med henvisning til Trumps forslag om at købe Grønland af Danmark.

Et forslag, den danske statsminister i øvrigt blankt afviste, hvilket vækkede præsidentens harme og fik ham til at aflyse sit ellers planlagte besøg i Danmark.

Rasmus Brun Pedersen har læst udkastet, som TV 2 er kommet i besiddelse af, og han mener ikke udelukkende, at utrygheden kun dækker et scenarie, hvor Donald Trump tager endnu en periode i Det Hvide Hus.

- Det er større end ham. I udkastet er der en erkendelse af, at Trumps synspunkter ikke er isoleret til ham selv, men at han repræsenterer en ny tradition i amerikansk udenrigspolitik. En indadskuende platform, der hurtigt er ved at blive mainstream blandt republikanere, som vi skal tage meget alvorligt.

Her er de embedsmænd, der har analyseret den sikkerhedspolitiske situation

Ambassadør Michael Zilmer-Johns, leder for analysegruppen 

Chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen

Kontorchef i Forsvarsministeriet, Pelle Holager

Kontorchef i Udenrigsministeriet, Christian Grønbech-Jensen

Souschef i Finansministeriet, Gustav Nedergaards

Kontorchef i Justitsministeriet, Louise Mariegaard

Kontorchef i Statsministeriet, Jakob Henningsen

Grønland: Repræsentant for Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet 

Færøerne: Rådgiver i Departementet for Udenrigsanliggender, Svein Magnason 

Kristine Kjærsgaard, der forsker i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik ved Syddansk Universitet med fokus på internationalt samarbejde, er enig med analysen.

- Der er jo ikke noget, der tyder på, at Trump uden for embedet har ændret forsvars- og sikkerhedspolitisk filosofi, selvom det selvfølgelig er svært at være skråsikker, siger hun.

Trump virkede ofte til at være ved at trække stikket ud af NATO

Kristine Kjærsgaard, professor ved Syddansk Universitet

- Men usikkerheden i NATO-regi er jo reel. Trump virkede ofte til at være ved at trække stikket ud af NATO til fordel for bilaterale forhandlinger direkte med Putin, direkte med Kina eller med Nordkorea. Hans negative syn på alliancen er ret konsistent.

Samtidig påpeger hun, at Trump dybest set interesserede sig mere for Kina og situationen i Sydøstasien og Stillehavet, end han gjorde for europæiske forhold.

Både Kristine Kjærgaard og Rasmus Brun Pedersen finder det interessant, at utrygheden ved et systemskifte i Washington D.C. står beskrevet så direkte i udkastet til rapporten.

- Men det ville heller ikke overraske mig, hvis det var et af de afsnit, der bliver formuleret en smule mere diplomatisk i den endelige udgave, siger Rasmus Brun Pedersen.

En fremtid uden amerikansk rygdækning

Zilmer-rapporten påpeger dog også, at Danmark og resten af Europa ser ind i en fremtid, hvor den militære støtte ikke altid er så sikkert som amen i kirken – uanset hvem der er præsident i USA.

Årsagerne er ifølge rapporten blandt andet, at USA har udnævnt Kina til at være den største trussel mod amerikanerne, og at meget tyder på, at amerikanerne i fremtiden vil fokusere langt flere militære kræfter på magtkampen med Kina.

Hvor langt er det lækkede udkast fra den endelige version?

Den version af Zilmer-rapporten, som TV 2 har fået adgang til, er et lækket udkast til den endelige rapport. Derfor kan den endelige version tage sig anderledes ud.

Rasmus Bruun Pedersen, professor i international politik ved Aarhus Universitet, vurderer dog, at det trusselsbillede, som rapporten tegner i udkastet, ikke vil ændre sig i den endelige rapport.

Jeg tror, at hovedkonklusionerne bliver helt de samme. Det er jeg ret sikker på. Det ville flugte med andre ting, der bliver sagt og skrevet, siger han og påpeger, at rapportens sprog muligvis bliver ændret en anelse:

- Det kan godt være, at sproget bliver mere poleret. Men indholdet bliver det samme, fastslår han.

Forsvarsanalytiker Hans Henrik Michaelsen er enig.

- Nej, jeg forventer ikke meget anderledes. Der kan komme et mere diplomatisk sprogbrug hist og pist, men der kommer ikke de store ændringer.

Den endelige version af rapporten er planlagt til at udkomme i løbet af september.

Samtidig er der udsigt til øget konkurrence mellem verdens stormagter, og det er ”sandsynligt, at man vil komme til at se et våbenkapløb over en forholdsvis bred front”, lyder analysen i udkastet.

- Rapporten lægger sig på mange måder på samme linje, der også er blevet udtrykt af europæiske stats- og regeringschefer allerede. Nemlig, at vi i Europa skal stå på egne ben i forsvaret af vores sikkerhedsinteresser, tilføjer Rasmus Brun Pedersen.

Altså uden nødvendigvis at have den samme opbakning fra verdens største militærmagt.