Samfund

OVERBLIK: Her er de største trusler mod Danmarks sikkerhed ifølge ny sikkerhedsrapport

Fra nye terrorangreb til storkrigsscenarier. Danmarks sikkerhed står over for enorme trusler det næste årti, lyder det i dyster analyse.

En ny geopolitisk orden i Europa. Sammenstød mellem supermagter i Stillehavet. Ustabilitet i nøgleregioner og klimakrise.

Listen er lang, og læsningen er dyster i en ny sikkerhedsrapport – den såkaldte Zilmer-rapport – om truslerne mod Danmark frem mod 2025, der netop er landet mandag morgen.

Rapporten skal danne grundlaget for diskussionen om det nye forsvarsforlig, hvor der tilføres et historisk milliardbeløb til det danske forsvar.

Herunder kan du se nogle af de væsentligste punkter fra Zilmer-rapporten.

RUSLAND

Selv en svækket Putin er en farlig fjende

Vladimir Putins beslutning om at kaste rygraden af sin krigsmaskine ind i nabolandet Ukraine har vendt op og ned på trusselsbilledet set fra Danmark.

Selvom krigen i Ukraine slet ikke går, som den russiske præsident havde håbet, og Ruslands ellers frygtede hærstyrker ifølge trusselsrapporten er "mindre effektive end forventet", skal man ikke kimse ad den russiske bjørn.

I udkastet til rapporten skrives det tilmed, at trods massive sanktioner og en svækket økonomi vil Rusland fortsat de næste mange år "kunne understøtte en genopbygning af det russiske militær" og med især sin atomslagstyrke kunne true europæisk sikkerhed.

- Det svækkede Rusland vil ikke være et mindre farligt Rusland – tværtimod, konkluderes det i udkastet.

KINA

Den kinesiske tiger bliver mere utilregnelig

Kina står på spring. I 2035 vil Kina være verdens suverænt største økonomi og tilmed teknologisk på højde med USA.

Samtidig lyder forventningen i udkastet til trusselsrapporten, at Kina til den tid vil have skabt "intern handlefrihed" med sine nære partnere – herunder Rusland – og dermed "være immun over for økonomisk og politisk pres fra Vesten", lyder analysen.

I et "konfrontationsscenarie", det kunne eksempelvis være med USA over Taiwan-spørgsmålet, ville Kina altså ikke lade sig hverken afskrække eller knægte.

Selvom en sådan konflikt ville udspille sig langt fra Danmarks og Europas grænser, vil det med rapportens ord "få voldsomme, globale konsekvenser".

Frem mod 2035 forventes det også, at Kina udbygger og udvikler sit militær fra et i forvejen højt niveau. I dag råder Kina allerede over en moderne flåde og har over 1000 kort- og mellemdistancemissiler og vil om få år råde over 1000 atomsprænghoveder.

TERROR

Skrøbelige stater giver terrorismen gode vilkår

Truslen fra terrorbevægelser er ikke mindsket, selvom Danmark har været med i front i krigen mod global terrorisme.

Både Islamisk Stat og Al-Qaeda vil fortsat forsøge at ramme mål i Vesten, herunder Danmark, lyder det i udkastet til Zilmer-rapporten, ligesom skrøbelige stater i det såkaldte Sahel-område i Nordafrika giver grobund for terrorgrupper.

Udkastet til Zilmer-rapporten nævner også den øgede ustabilitet i Afghanistan efter den vestlige koalitions tilbagetrækning og Taliban-bevægelsens efterfølgende magtovertagelse.

I udkastet står der direkte, at det frem mod 2035 er sandsynligt, at "en serie af alvorlige terrorangreb i Europa eller en islamistisk magtovertagelse i et eller flere af nøglelandene i Middelhavsområdet vil kræve yderligere anvendelse af militære magtmidler for at beskytte Europa".

GLOBAL OPVARMNING

Klimaflygtninge og smuldrende fundamenter

Stigende temperaturer og ekstreme vejrforhold truer dansk forsvar og sikkerhed på en lang række fronter, lyder det i udkastet.

Klimaforandringerne rammer især befolkningerne i fattige lande, og det kan føre til tørke, fødevarekatastrofer, hungersnød og deraf nye flygtningestrømme – samtidig med øget politisk ustabilitet i i forvejen ustabile stater i blandt andet Nordafrika. Og mangel på fødevarer og gødning som følge af krigen i Ukraine forværrer denne udvikling.

Det kræver et nyt fokus og gentænkning af militære operationer i disse regioner.

Samtidig påvirker havvandsstigninger Danmarks suverænitetshåndhævelse i Arktis, lyder det i udkastet. Helt konkret er store dele af dansk forsvars "fysiske infrastruktur" helt mod nord bygget på permafrost, der med selv de mest optimistiske fremskrivninger står til at smelte.

- Det kan påvirke mulighederne for militær afskrækkelse, lyder det i udkastet til Zilmer-rapporten.

CYBERSPACE

Internettet er arnested for fremtidens fjender

Udkastet til Zilmer-rapporten slår entydigt fast, at truslen fra cyberspace ikke må undervurderes.

Fremtidens fjender vil i stigende grad benytte sig af hackerangreb mod de mest centrale dele af samfundets infrastruktur og såkaldte hybride trusler med cyberangreb og misinformation i forbindelse med valg.

Lige siden russiske hackeres angreb på Det Demokratiske Parti under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016 har stormagter i stigende grad været i "direkte kontakt", lyder det i trusselsrapporten.

Kina og Rusland identificeres som de primære trusler, da de to stormagter ikke viger tilbage for at bruge "destruktive cyberangreb", der allerede har kostet milliarder i skade – herunder også store tab for danske virksomheder, lyder den foreløbige vurdering.

Det kan ramme Danmark, da vi som et af de mest digitaliserede samfund på kloden er eksponeret for angreb, der kan gøre stor skade på "kritiske statslige eller private it-systemer" blandt andet i energi- og sundhedssektoren.

Udkastet til Zilmer-rapporten konkluderer dog, at Danmark generelt har investeret massivt i cybersikkerhed løbende:

- Danmark har dermed et godt udgangspunkt for at styrke cybersikkerheden yderligere i takt med, at udviklingen i trusselsbilledet tilsiger det, lyder analysen.

IRAN og NORDKOREA

Pariastater med atomdrømme

Nederst på listen finder vi to gamle kendinge, Iran og Nordkorea.

Siden Donald Trump i 2017 opsagde atomaftalen med Iran, har truslen fra Teherans jagt på atomkraft udgjort en stigende trussel mod Europa og Danmark.

Nordkoreas erhvervelse af atomvåben har ikke gjort den eksisterende trussel mindre.

Men det er de to landes "destabiliserende rolle" i deres respektive regioner, Mellemøsten og Nordøstasien, der er udslagsgivende, står der i det ufærdige udkast.

Her er forventningen, at de to lande, der i årevis har været udeladt af det gode selskab på den internationale scene, frem mod 2035 vil "påvirke vores sikkerhed negativt".

Hvor langt er det lækkede udkast fra den endelige version?

Den version af Zilmer-rapporten, som TV 2 har fået adgang til, er et lækket udkast til den endelige rapport. Derfor kan den endelige version tage sig anderledes ud.

Rasmus Bruun Pedersen, professor i international politik ved Aarhus Universitet, vurderer dog, at det trusselsbillede, som rapporten tegner i udkastet, ikke vil ændre sig i den endelige rapport.

Jeg tror, at hovedkonklusionerne bliver helt de samme. Det er jeg ret sikker på. Det ville flugte med andre ting, der bliver sagt og skrevet, siger han og påpeger, at rapportens sprog muligvis bliver ændret en anelse:

- Det kan godt være, at sproget bliver mere poleret. Men indholdet bliver det samme, fastslår han.

Forsvarsanalytiker Hans Henrik Michaelsen er enig.

- Nej, jeg forventer ikke meget anderledes. Der kan komme et mere diplomatisk sprogbrug hist og pist, men der kommer ikke de store ændringer.

Den endelige version af rapporten er planlagt til at udkomme i løbet af september.