Samfund

Tog kørte over eroderet strækning - nu forklarer Banedanmark, hvordan det kunne ske

Ifølge en jernbaneingeniør blotlægger episoden fredag to udfordringer hos Banedanmark.

Enkelte passagerer frygtede, at de skulle dø, da Arriva-toget RA5362 fra Skjern mod Herning passerede en dæmning ved Kibæk fredag eftermiddag, mens regnvejret hærgede udenfor.

På dele af dæmningen var skærverne, der sikrer jernbanesporets stabilitet, forsvundet eller sunket fire til fem meter ifølge lokomotivføreren.

Vi er ret sikre på, at de er sikre

Bianka Saarnak fra Banedanmark om dæmningernes kvalitet

Det våde vejr var ved at få dæmningen til at erodere under toget, og den ujævne jord under toget sendte rystelser igennem togets kupéer.

Ifølge vidner fløj passagererne frem og tilbage, og til TV MIDTVEST beskrev et vidne sin dødsangst.

Video: Sasha Nuno Vestmark NIelsen

To tog nåede at passere det skrøbelige spor, inden trafikken blev indstillet fredag, og lørdag morgen var dæmningen skyllet helt væk med et frithængende jernbanespor blotlagt i luften.

Men hvordan kunne det overhovedet ske?

Dominoeffekt

Det spørgsmål skal Havarikommissionen nu komme nærmere.

Den meddelte mandag, at en indledende undersøgelse af hændelsen er igangsat på den skybrudsramte strækning.

Banedanmark, der har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af jernbanenettet, inspicerede den kollapsede dæmning mandag.

Områdechef i Banedanmark, Bianka Saarnak, formoder, at svaret skal findes hos en anden dæmnings kollaps tæt ved, der har holdt vandet fra en nærtliggende sø stangen.

Den kollapsede dæmning har udløst en dominoeffekt.

Med de massive regnmængder er der ikke bare strømmet vand, men også materialer som ler, grus og bevoksninger fra søens bund i retning mod den nu blottede dæmning med jernbaneovergangen.

Under jernbaneovergangen har der været en såkaldt stenkiste, der normalt ville lede vandet gennem dæmningen.

De mange materialer fra søen har imidlertid stoppet stenkisten til og til sidst fået dæmningen med jernbanelegemet til at kollapse.

- Det er de enorme vandmængder kombineret med søens vand oveni, der er årsag til den her ulykke, tror vi på nuværende tidspunkt, siger Bianka Saarnak.

Tilset uden anmærkninger

Der blev ført tilsyn med den kollapsede dæmning af Banedanmark så sent som i september sidste år.

Her var der ingen anmærkninger til konstruktionen.

Om tilsynet har været godt nok, vil Banedanmark afvente Havarikommissionens undersøgelse af, lyder det.

Sikkerhedschef fra Arriva, Erik Vestergård, mente søndag ikke, at Banedanmark kan kritiseres for episoden.

- Med den viden, vi har nu, er det vores umiddelbare mening, at de har levet op til deres ansvar.

Ifølge fagbladet Ingeniøren er der 2132 kilometer jernbanestrækning i Danmark. Omkring halvdelen af skinnerne ligger på dæmningsanlæg.

Gamle anlæg, nye klimaforandringer

Jernbaneingeniør Henrik Christiansen har en fortid i Banedanmark og rådgiver i dag om jernbaners sikkerhed.

Ifølge ham blotlægger fredagens episode to hovedpiner hos Banedanmark.

For det første er der ikke tilstrækkelig viden om kvaliteten af de mange dæmninger, som jernbanesporene hviler på.

Adskillige af konstruktionerne er mere end 100 år gamle og bygget til tog, der kørte 60 kilometer i timen med byggeforskrifter, der ikke lever op til nutidens krav.

Video: Sasha Nuno Vestmark NIelsen

Samtidig tester klimaforandringerne dæmningerne i en grad, de ikke har gjort tidligere med mere lokalt ekstremt vejr, flere skybrud og oversvømmelser.

- Der er ingen tvivl om, at Banedanmark er udfordret. Teknologien og monitoreringen af sporene er der, men det er ikke noget, Banedanmark kan betale ud fra egne midler. Vil man sikre alle dæmninger og indføre advarselssystemer, kan det kun ske med en særskilt bevilling fra Folketinget, siger Henrik Christiansen.

Men Banedanmark tager sine forholdsregler, siger Bianka Saarnak. Hun er "ret sikker på, at dæmningerne er sikre".

- Vi har overvågning over konstruktioner, hvor vi vurderer, der er en særlig risiko, forklarer Bianka Saarnak.

Hun tilføjer, at Banedanmark desuden arbejder på en klimasikringsplan, der skal sikre sporkonstruktionerne mod fremtidens vejrlig.

Sket før

Billederne fra Kibæk minder om en lignende episode fra 2007.

Her kørte et tog flere meter over fritsvævende skinner mellem Gråsten og Sønderborg.

En overfyldt å havde undermineret jernbanen ved Adsbøl og fået dæmningen til at kollapse.

Dengang vurderede Banedanmark, at den bortskyllede dæmning var sikker.

Episoden førte dog direkte til handlingsplaner, der skulle modvirke fremtidige kollaps.

Ifølge Banedanmark kan man ikke sammenligne de to episoder, da der ikke var nogen dominoeffekt i Sønderjylland med en anden kollapset dæmning involveret.

Henrik Christiansen er dog ikke i tvivl om, at pilen i sidste ende og i udgangspunktet altid vil pege på Banedanmark.

- De står for vedligeholdelsesarbejdet og tilstandsrapporter af dæmningerne. Noget tyder på, at nogen har foretaget en fejlvurdering her, siger han og imødeser Havarikommissionens rapport med spænding.

Tilbyder psykologhjælp

To tog nåede fredag at passere den eroderede togstrækning.

Lokomotivføreren i det første tog meddelte, at der stod meget vand på de omkringliggende marker, men at vandet ikke påvirkede toget.

Den næste lokomotivfører kørte i modsat retning og kunne her se, at jorden begyndte at skylle væk.

Derefter blev banen lukket for trafik.

Siden fredagens episode har trafikselskabet på ruten Arriva tilbudt psykologhjælp til de togpassagerer, der fik sig en ubehagelig oplevelse.

Togene passerede ifølge Arriva ikke, mens skinnerne hang frit i luften, som billederne fra lørdag viser.

Banedanmark har foreløbigt lukket strækningen i to uger for at udbedre skaderne. I mellemtiden har Arriva indsat togbusser på strækningen.