Samfund

Økonom: Aftale kan skabe usikkerhed fremover

Politisk aftale lægger loft over huslejestigning. Ifølge økonom kan det skabe usikkerhed om indgreb fremover.

Fredag var der godt nyt til de lejere, som frygtede, at huslejen ligesom mælk og smør ville tage et stort spring i prisen.

Et politisk flertal har vedtaget et loft over, hvor meget lejen må stige. Men det kan skabe en usikkerhed om fremtidige indgreb.

Det vurderer Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

- Som jeg ser skadevirkningen i den her type aftaler, er det, at det kan skabe en usikkerhed fremover om, hvorvidt man i andre situationer vil gribe ind, siger han.

Skal skabe ro

Aftalen, der er indgået mellem regeringen, SF, Enhedslisten og De Radikale, betyder, at private udlejere kun må hæve lejen med fire procent om året de kommende to år.

Det skal være med til at skabe ro for lejerne, da priserne den seneste tid er steget med den højeste hastighed siden 1980'erne.

I Curt Liliegreens optik var det nødvendigt at gøre noget for lejerne. Han har dog blandede følelser i forhold til aftalen.

- Spørgsmålet er, om det er en ideel løsning. Men vi befinder os ikke i en ideel situation, for vi har et tidspres, og familierne er hårdt ramt.

- Derfor bliver der nu indgået nogle aftaler og lavet nogle løsninger, som man senere vil kigge kritisk på, siger han.

Vækker bekymring

Hos EjendomDanmark, der repræsenterer blandt andet udlejerne, ser man med bekymring på aftalen.

- Ikke alene grundet dens natur, hvor der gribes ind i allerede indgåede aftaler, men også fordi den indeholder alt for meget uvished og uklarhed, siger administrerende direktør Peter Stenholm i en skriftlig kommentar.

Han peger på, at det stadig er et spørgsmål, om aftalen er juridisk gangbar.

- Vi kommer til at fortsætte det juridiske spor. For er der tale om erstatning, så taler vi om milliarder, lyder det.

Aftalen gælder de private udlejere, der anvender nettoprisindeksering. Det er, når lejen stiger i takt med udviklingen i nettoprisindekset.

Det er udviklingen i de generelle forbrugerpriser - også kaldet inflationen - men uden ændringer i afgifter og tilskud.

Op mod 160.000 lejeboliger hos private udlejere stod ifølge Indenrigs- og Boligministeriet til at blive ramt af meget store stigninger i huslejen.