Samfund

Vej lidt uden for Horsens viser, hvorfor der er så store problemer med varmechecken

TV Syd logo
I samarbejde med TV Syd

Det er ikke overraskende, at der er sket problemer med udbetalingen, siger ekspert.

På en parcelhusvej mellem Horsens og Hatting udstilles problemerne med udbetalingen af den meget omtalte varmecheck.

På vejen ligger 51 huse. 32 af dem er registreret som naturgasbrugere i BBR-registret, mens blot 6 af adresserne er registreret med fjernvarme. De resterende har andre varmekilder.

Inden for de seneste fire år har vejens naturgaskunder dog omlagt til fjernvarme.

Derfor modtager 45 af adresserne ifølge Horsens Fjernvarme nu fjernvarme, viser en kortlægning af Østerhåbsvej foretaget af TV SYD.

Det har skabt en stor uoverensstemmelse mellem BBR-registret og virkeligheden. Og det er et stort problem, da varmechecken udbetales på baggrund af BBR-registreret.

Det betyder, at de 32 af adresserne, der står BBR-registreret som naturgaskunder, nu potentielt set kan have fået udbetalt de 6000 skattefri kroner i varmecheck uden at være berettiget til det.

Hvad er BBR-registret?

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) er oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Der er mange oplysninger om hver enkelt bygning, for eksempel hvor de ligger, hvad de bruges til, deres størrelse og alder.

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private virksomheder. Store pengestrømme er afhængige af BBR-oplysningerne. I det offentlige gælder det eksempelvis ejendomsskat og bloktilskud til boligstøtte.

Oplysningerne er normalt korrekte, men du skal som ejer altid være opmærksom på, at BBR-meddelelsen er opdateret.

Hvis du finder uoverensstemmelser mellem din bygnings registrering i BBR og de faktiske forhold, kan du rette de fleste oplysninger selv via selvbetjeningsløsningen.

Kilde: BBR.dk

For at være berettiget til checken som fjernvarmekunde skal ens leverandør bruge mindst 65 procent naturgas. Det er dog ikke tilfældet på Østerhåbsvej, da leverandøren i Horsens Kommune kun bruger 2,8 procent.

Store problemer med varmechecken

Den milliardstore skattefrie varmestøtte er vedtaget af regeringen og dens støttepartier og blev i august udbetalt til omtrent 400.000 husstande.

Det er langt fra første gang, at problemerne med uberettigede udbetalinger beskrives. Tidligere har DR omtalt problemet med borgere uden gasvarme, der får hjælp til gasregningen.

Omfanget er ikke dokumenteret, men DR har tidligere beskrevet, at der ved årsskiftet var registreret 61.000 gasfyr i BBR-registret, som rent faktisk var skrottet.

Hvor mange af ejerne, der har fået udbetalt varmechecken, afhænger af, hvor mange af husstandene der har en samlet indkomst under 650.000 kroner.

Det er dog ikke kun uberettigede udbetalinger, der har vakt problemer for politikernes varmecheck. Her på TV 2 har vi beskrevet, hvordan flere borgere med ret til varmechecken ikke har fået den udbetalt.

Borgernes og kommunens ansvar

At BBR-registret ikke stemmer overens med virkeligheden, er i første omgang borgernes eget ansvar. I sidste ende er den enkelte kommune dog forpligtet til at føre tilsyn med, om alle oplysninger er ajour.

TV SYD har derfor spurgt direktøren for Teknik og miljø i Horsens Kommune, Bjarke Eriksen, om kommunen har gjort det godt nok.

Når man udruller så stort et projekt, skulle man så ikke sørge for at gøre borgerne opmærksomme på, at de skal ændre oplysningerne?

- Vi synes faktisk også, at vi har forsøgt at gøre opmærksom på, at man skal huske at berigtige sine oplysninger. Vi skal holde fast i, at den her bevågenhed om varmekilder er rigtig stor lige nu. Så det er en god påmindelse om, at boligejerne har en rolle i forhold til, at BBR er retvisende, siger Bjarke Eriksen.

Det er en kendt sag, at kvaliteten af oplysningerne på BBR ikke er alt for god

Jøren Ullits, lektor på Syddansk Universitet

Foretager I nogen form for stikprøvekontrol, så I sikrer jer, at oplysningerne er korrekte?

- Det har vi ikke gjort på nuværende tidspunkt i forhold til varmekilder. Det er et system, der er meget tillidsbaseret og baseret på, at den enkelte boligejer eller bygningsejer har styr på sine egne oplysninger, siger direktøren.

Minister vil undersøge tilbagebetaling

At der er sket fejl i udbetalingerne af varmechecken, kommer ikke bag på lektor på juridisk institut på Syddansk Universitet Jøren Ullits.

- Det er en kendt sag, at kvaliteten af oplysningerne på BBR ikke er alt for god, siger han til TV SYD.

Jøren Ullits vil dog ikke spekulere i, hvorvidt politikerne allerede fra start har vidst, at der ville ske fejlagtige udbetalinger, når BBR-registret blev brugt som grundlag.

Løsningen ville ifølge Jøren Ullits have været at sagsbehandle manuelt, men han understreger, at det ville have kostet flere ressourcer, og det er sandsynligvis derfor, at politikerne har valgt den automatiske løsning med BBR.

Energi-, klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) vil nu have undersøgt, om det er muligt at kræve varmechecken betalt tilbage, hvis den er udbetalt uretmæssige.