Samfund

Hver tredje forælder mener, at skoledagen er for lang

SF har opsagt folkeskoleforliget, der ikke har realiseret de faglige ambitioner, mener forskningschef.

Børnenes skoledage er for lange, mener en tredjedel af skolebørnenes forældre.

Det viser en ny Megafon-måling for TV 2 og Politiken, hvor 34 procent af de adspurgte forældre til børn i grundskolen svarer, at antallet af timer, deres børn går i skole, er for højt.

Samtidig mener knap halvdelen, at der er behov for større ændringer i skolesystemet.

Man har i hvert fald ikke realiseret de faglige ambitioner

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College

Det er ikke overraskende, at utilfredsheden for de længere skoledage stadig ulmer blandt forældrene, lyder det fra Andreas Rasch-Christensen, som er forskningschef ved VIA University College:

- Skoledagens længde har været omdrejningspunkt for den kritik, der har været af reformen fra starten i 2013. Så er skoledagens længde blevet justeret lidt undervejs, men det er stadig sådan, at en vis mængde forældre, lærere og elever synes, at dagen godt kan blive en anelse lang, siger han.

Negativ effekt på trivsel og fagligt udbytte

Flertallet af forældrene i målingen mener dog, at antallet af skoletimer er passende. Det svarer 61 procent af de adspurgte, mens kun 3 procent af forældrene mener, at deres børn går for lidt i skole.

Men faktum er, at der ikke er kommet ”så forfærdelig meget ud af”, at forligskredsen har forlænget skoledagen for eleverne, mener Andreas Rasch-Christensen.

- Man har i hvert fald ikke realiseret de faglige ambitioner, der har været med at gøre dagene længere. Man ville gerne, at flere elever kom ud med nogle bedre faglige forudsætninger i fortrinsvis dansk og matematik, og det er ikke sket.

Længere skoledage, idræt hver dag, mere matematik, engelsk fra 1. klasse og konkrete mål for undervisningen var nogle af de punkter, der blev indført med folkeskolereformen for næsten et årti siden.

Et af de nationale mål for reformen er blandt andet, at "tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis”, står der på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Det nytter ikke noget, at vi ændrer på skolen så mange gange fra A til Z

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College

Men mere end en tredjedel af de adspurgte forældre i Megafon-målingen mener, at de længere skoledage har haft en negativ effekt på indlæring og trivsel. Kun 12 procent mener, at de har haft en positiv effekt.

SF opsiger centralt forlig

Skoledagenes længde er blevet aktuel igen, efter at SF i forrige uge opsagde folkeskoleforliget, der siden 2013 har udstukket rammerne for hverdagen i folkeskolen. Hermed trækker de politiske vinde igen op til at reformere skolesystemet på den anden side af et kommende valg.

De øvrige partier bag forliget mødes blandt andet i disse måneder for at drøfte mulige ændringer i systemet.

SF mener, at der skal være mere langt mere frihed til skolerne – blandt andet således, at alle skoler har mulighed for at gøre skoledagen kortere eller give eleverne flere timer sammen med to voksne.

- Vi kan se, at der stadig er flere børn, der mistrives i den danske folkeskole, som ikke synes, at de passer ind. Og som synes, at dagen er blevet meget lang, sagde Jacob Mark, der er uddannelsesordfører i SF, til TV 2 i forrige uge.

Kortere skoledage er en succes

På Egtved Skole justerede de i 2017 skoledagens længde for udskolingen i forbindelse med et treårigt eksperiment med 50 andre skoler i landet.

Det var så stor en succes, at skolen efterfølgende har fået lov at fortsætte og udvide til mellemtrinnet.

- Vi kunne mærke, at det var for lange skoledage. Eleverne havde simpelthen ikke energi til at være i skole så længe. De var for trætte, fortæller Villy Raahauge, som er skoleleder på Egtved Skole.

Derfor har Egtved Skole blandt andet forkortet skoleugen med to lektioner og brugt midlerne på flere lektioner med to eller flere lærere ad gangen.

- Vi kan mærke, at eleverne har mere energi, og de føler sig opløftet, når de kan se, at der er korte dage indimellem. Så vi er rigtig glade for det, siger Villy Raahauge.

Forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch-Christensen, mener, at det at skære ned på timer og indføre tolærerordning med ekstra støtte til eleverne er vejen frem, hvis man absolut vil reformere på skolen.

- Hvis man vil ind og gøre noget andet, så skal man gøre nogle få ting og gøre det målrettet. Det tror jeg også, at vi har lært af reformen. Det nytter ikke noget, at vi ændrer på skolen så mange gange fra A til Z, siger han.