Coronavirus

Antallet af dødsfald blandt ældre er højere end forventet – vi har ingen andre forklaringer end corona, siger SSI

Sundhedsstyrelsen har af flere fået kritik for i modsætning til andre lande at vente med at give de ældste endnu et boosterstik.

Antallet af coronarelaterede dødsfald blandt de ældre mellem 75-84 år ligger nu over det forventede niveau for sommeren.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i den seneste statusrapport om corona i Danmark.

- I aldersgruppen 75-84 år har dødeligheden i denne sommer ligget lidt over det forventede niveau, fremgår det af rapporten.

Der har over sommeren været smitte blandt især de ældre på grund af Omikron-varianten BA.5.

Der er ingen andre oplagte forklaringer end corona

SSI oplyser til TV 2, at instituttet ved denne type opgørelser ikke har oplysninger om dødsårsager.

Det skyldes, at dødsårsager i mange tilfælde er komplekse og svære at afdække, når der sker en forværring hos en i forvejen syg eller svækket person, lyder det.

75 dødsfald i uge 31

Antallet af coronarelaterede dødsfald er indtil videre 75 i uge 31. Det er en stigning fra 62 i uge 30.

Det er også stadig blandt de ældste, at smitten og positivprocenten er højst, oplyser SSI i statusrapporten.

Antallet af nye indlæggelser er faldet over de seneste uger, men det er også stadig de ældre mellem 70 og 89 år, der udgør den største andel blandt nye indlæggelser på sygehusene.

Kilde: Statens Serum Institut

- Når vi har set, at dødeligheden i aldersgruppen 75-84 år denne sommer har ligget lidt over det forventede niveau, kan vi derfor ikke præcist sige årsagen. Denne sommer har vi dog hverken haft hedebølge eller andre større epidemier. Vi har derfor ikke andre oplagte forklaringer end covid-19, oplyser SSI.

Vacciner er blevet smidt ud

SSI understreger over for TV 2, at der på nuværende tidspunkt ikke er en generel overdødelighed i Danmark.

Og ifølge Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi ved Københavns Universitet, kan der være tale om en enkelt opgørelse, hvor der ekstraordinært er tale om en ophobning af coronarelaterede dødsfald, fortæller han til TV 2.

- Men det er klart, at det kan virke mærkeligt, at de sårbare ældre ikke er blevet vaccineret på et tidligere tidspunkt, når der samtidig er blevet smidt vacciner ud. Medmindre det er på grund af en usikkerhed om, hvor mange gange man kan blive vaccinereret og stadig have en effekt af vaccinen, siger han.

Han henviser til, at de ældre ved et 4. stik i foråret, ville have brug for et 5. stik til efteråret, hvor sundhedsmyndighederne vurderer, at smitten igen vil stige.

Styrelsen har fået kritik fra flere fronter

Sundhedsstyrelsen er af Ældresagen og af flere eksperter i både ind- og udland blevet voldsomt kritiseret for at gå mod anbefalinger fra blandt andet Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse- og Kontrol (ECDC) om et 4. stik til de ældste.

Høj alder er ifølge Sundhedsstyrelsen selv den altoverskyggende risikofaktor for at blive alvorligt syg med covid-19.

Samtidig viser et nyt studie fra SSI, at Omikron-varianten BA.5 er mere alvorlig end varianten BA.2, der i sommer lagde mange danskere ned.

Alligevel må langt de fleste plejehjemsbeboere og ældre på 85 år eller over vente til 15. september for at få et 4. stik, mens en eksempelvis rask 82-årig skal vente til 1. oktober. Det er næsten ti måneder siden, de ældre har fået det første boosterstik.

SSI beskrev allerede i deres risikovurdering fra 21. juni, at risikoen for at blive smittet i forbindelse med en sommerbølge med BA.5 var høj for de ældste.

- Sandsynligheden for vigende beskyttelse imod alvorlig sygdom er højere blandt de ældre aldersgrupper, der blev vaccineret med det 3. stik før den øvrige del af befolkningen, fremgår det.