Forurening med PFAS

Advarsel om giftstoffer i å kom fra lystfisker, mens kommunen var tavs

Lejre Kommune har ikke fundet det nødvendigt at informere borgere efter Miljøministeriets fund af forhøjet PFAS-niveau i Lavringe Å.

Da Rasmus Trustrup og hans kæreste flyttede til Lejre få meter fra Lavringe Å i slutningen af sidste år, var det med et stort ønske om, at deres børn skulle vokse op med at bade og fiske i åen.

Men i stedet er åen nu blevet arnested for en masse bekymringer for børnefamilien.

Vandløbet indeholder nemlig ifølge Miljøministeriet en for høj koncentration af det skadelige fluorstof PFAS.

Derfor er badeture og fiskeri i åen for Rasmus Trustrup og familien nu indstillet.

- Jeg er opvokset ved siden af en å, og jeg ledte efter et hus, der også lå op ad en å, så min søn også kunne opleve det. Men det kan han ikke, som det ser ud lige nu, og det er jeg rigtig ærgerlig over, siger den 34-årige far.

Filtrerer drikkevandet

Det er ikke kun i åen, der er blevet konstateret PFAS-forurening. Familien får deres drikkevand fra vandværket Kyndeløse Strand, hvor der også blev opdaget små mængder PFAS i foråret.

Familien er derfor begyndt at bruge en særlig kulfilterkande, der filtrerer deres drikkevand.

- Det er et forsigtighedsprincip, forklarer Rasmus Trustrup.

Fortsætter amning

Børnefamiliens bekymring for PFAS involverer også familiens yngste medlem, sønnen på otte måneder, der stadig bliver ammet.

Det har tidligere været fremme, at der ifølge flere eksperter kan være en risiko for at amme et barn, hvis kvinden har været udsat for PFAS-påvirkning. Imidlertid gav Sundsstyrelsen udtryk for i en pjece i februar, at der ikke er grund til bekymring.

Rasmus Trustrup erkender blankt, at som en småbørnsfamilie, der er i gang med at renovere et hus, har der ikke været tid til at undersøge til bunds, hvilke risici der er forbundet med PFAS-påvirkning. Derfor lever familien i ”lykkelig uvidenhed” omkring, hvilke konsekvenser det eventuelt kan have.

- Vi har ikke tid til at tage sådan en kamp. Hvis vi vidste, at der var meget PFAS i drikkevandet, og vi havde drukket det, så havde piben en anden lyd, siger han.

Lystfisker fortalte om forurening

Selvom Miljøministeriet i februar kunne konstatere, at PFAS-niveauet i Lavringe Å var overskredet, fik Rasmus Trustrup ikke besked om det af kommunen. Han fandt ud af det gennem lystfiskermiljøet i Lejre, da han havde en fisk på krogen i åen og blev rådet til ikke at spise den af en anden lystfisker.

Det undrer Rasmus Trustrup, at kommunen hverken har givet borgerne besked om PFAS i drikkevandet eller i åen.

- Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har fået information om, hvorfor der ikke er igangsat undersøgelse, siger han.

Derudover vil han gerne have afdækket, hvor høj koncentrationen er i åen, og hvorvidt den udgør en risiko.

Lav PFAS-forurening

På Miljøministeriets hjemmeside fremgår det, at det er op til Lejre Kommune og Region Sjælland at anvende resultaterne om det forhøjede PFAS-niveau til forureningsbekæmpelse.

Lejre Kommune skriver i en mail til TV 2, at koncentrationerne af PFAS i Lavringe Å er meget lave.

- Der er tale om så lave koncentrationer, at det næsten ikke kan måles. De er kun lige over grænseværdien, og vi vurderer ikke, at de udgør risiko for hverken mennesker eller dyr. Derfor har vi heller ikke udsendt generel information om forekomsten af PFAS på nuværende tidspunkt, siger Peter Østerbye, centerchef for Teknik & Miljø i Lejre Kommune, i en skriftlig udtalelse.

Grænseværdien for PFAS i vandløb ligger på 9,1 mikrogram per liter. Fundene i Lavringe Å varierede mellem 10 og 20 mikrogram per liter, skrev Miljøministeriet i februar.

Lejre Kommune har ligeledes vurderet, at mængderne i drikkevandet heller ikke er sundhedsskadelige. Generelt skriver kommunen, at borgerne ikke har grund til bekymring, og derfor har kommunen heller ikke kommunikeret heromkring.

Men det er ikke godt nok, mener Rasmus Trustrup.

- Jeg vil gerne vide, hvordan kommunen har konkluderet, at der ikke er grund til bekymring, når ministeriet har fundet PFAS-forurening over grænseniveauet. Hvis ungerne bader i åen hvert år, så vil jeg da gerne vide, om kommunen har testet ordentligt, og om de kender niveauet for, hvornår det er skadeligt, siger han.

Hvorfor er PFAS-stoffer farlige?

PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS. 

Man optager stofferne i kroppen ved at indånde dem som støvpartikler eller gennem mad og drikke, mens gravide og ammende giver det direkte videre til foster/barn.

Stofferne er skadelige for immunforsvaret og kan blandt andet øge risikoen for visse former for kræft og for ufrivillig abort hos kvinder. 

Lige nu frygter man, at 15.000 steder i Danmark er forurenet med PFAS. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner

Ukendt forureningskilde

Desuden henviser kommunen til et referat fra et udvalgsmøde i Teknik & Miljø fra maj. Her fremgår det blandt andet, at det er uklart, hvilken kilde der kan have bidraget til PFAS-indholdet.

Miljøministeriet skrev i februar på sin hjemmeside, at vandløbet var blevet undersøgt, da det var enten en nuværende eller tidligere brandøvelsesplads. PFAS findes blandt andet i brandskum.

Lejre Kommune har ingen kendskab til, at Lavringe Å skulle være en tidligere brandøvelsesplads.