Forurening med PFAS

Dokumenter afslører, at eksperter tidligt råbte op om alvoren ved PFAS – her er Sundhedsstyrelsens svar

Niels Sandø er "rigtig ærgerlig" over situationen og kan godt forstå, at gravide og ammende er bekymrede, efter eksperternes kritik af forløbet.

Søndag bragte TV 2 historien om, at en række eksperter er lodret uenige i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og ammende, der har været eksponeret for PFAS.

Ifølge eksperterne kan man nemlig ikke trygt blive gravid eller amme, hvis man har været udsat for de sundhedsskadelige stoffer.

TV 2 forsøgte første gang 21. juli at få et interview med Sundhedsstyrelsen. I søndags – ti dage senere – stillede enhedschefen Niels Sandø op til interview.

Her lød det, at han var overrasket over kritikken. Den kommer nemlig fra de selvsamme eksperter, der var med til at rådgive Sundhedsstyrelsen om anbefalingerne, og ifølge Niels Sandø var der enighed.

- Dengang vi lavede rapporten og anbefalingerne, var det med en samlet ekspertgruppe. Men nu er der ny diskussion om det, og der er muligvis kommet nye ting frem, sagde han.

Vi sagde til Sundhedsstyrelsen, at det handler om at beskytte de ammende, gravide og børnene. Det fokus blev rimelig hurtigt affejet

Philippe Grandjean, mangeårig forsker i PFAS og medlem af ekspertgruppen

Men TV 2 har fået indsigt i referaterne fra de tre møder, der i slutningen af 2021 blev afholdt mellem Sundhedsstyrelsen og ekspertgruppen – altså inden anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen udkom.

Her fremgår det, at flere medlemmer af ekspertgruppen under møderne udtrykte bekymring for, at deres pointer ikke kom ordentligt frem i materialet fra Sundhedsstyrelsen. Og at de ønskede mere fokus på risiciene for netop gravide, ammende og nyfødte, der har været udsat for PFAS.

Det samme har alle tre eksperter efterfølgende bekræftet over for TV 2.

- Vi sagde til Sundhedsstyrelsen, at det handler om at beskytte de ammende, gravide og børnene. Det fokus blev rimelig hurtigt affejet, og det kom ikke rigtig frem i rapporten, siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, mangeårig forsker i PFAS og medlem af ekspertgruppen.

TV 2 har foreholdt Niels Sandø oplysningerne.

Om ekspertgruppen og møderne

I 2021 nedsatte Sundhedsstyrelsen en ekspertgruppe på 14 medlemmer, som skulle rådgive om helbredsricisi ved PFAS. 

Det skete, efter at man fandt for høje koncentrationer af et PFAS-stof i Korsør. 

Ekspertgruppen blev indkaldt til i alt tre møder, hvoraf det sidste handlede om gravide og ammende. 

Tre af medlemmerne – Phillipe Grandjean, Lisbeth Knudsen og Eva Jørgensen – er uafhængige eksperter og mangeårige forskere i PFAS. De kritiserer nu alle Sundhedsstyrelsen for ikke at have lyttet til dem under møderne og for at nedtone alvoren ved PFAS-påvirkning i det endelige materiale, Sundhedsstyrelsen udgav. 

Sundhedsstyrelsen afviser, men har efter TV 2s dækning af sagen valgt at indkalde ekspertgruppen på ny. 

Handler om formidling

Niels Sandø afviser helt overordnet, at Sundhedsstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad fremhæver alvoren ved PFAS-påvirkning.

I Sundhedsstyrelsens pjece ''Til dig der har været udsat for PFAS' står der, at "der ingen grund er til at udsætte graviditet ved PFAS-påvirkning", og at "det anbefales at du ammer dit barn særligt i de første 4-6 måneder, selvom du har været udsat for en høj eksponering af PFAS".

Eksperterne mener, at I burde skrive, at det ikke er risikofrit at blive gravid og amme, hvis man har været udsat for en høj PFAS-eksponering. Hvad siger du til det?

- Det står sådan set også i det materiale, vi har udarbejdet til de praktiserende læger.

Men i jeres pjece til gravide og ammende står det sort på hvidt, at det anbefales, at man ammer. Hvorfor skulle kvinderne så gå til deres læge for information?

- Hvis man er bekymret, skal man tale med sin læge. Og det tror jeg også, at der er mange, som gør. Men vi anbefaler, at man ammer, selvom man har været udsat for PFAS, da amning har mange gavnlige effekter. Og det siger eksperterne ikke, at man ikke skal.

Nej, det er sandt. Kritikken går ikke på, at kvinder helt skal lade være med at blive gravide eller helt lade være med at amme, men at I skal informere om de risici, der er ved at gøre det.

- Vi har fremlagt alt relevant viden, så vi forventer, at det handler mere om formidlingen. Det vil vi gerne kigge på med ekspertgruppen.

Tre førende eksperter siger netop til os, at de mener, at SST tilbageholder viden. Det stemmer ikke helt overens med det, du siger nu?

- Nej, jeg kan ikke genkende, hvad det er for noget information, vi skulle tilbageholde.

Hvorfor er PFAS-stoffer farlige?

PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS. 

Man optager stofferne i kroppen ved at indånde dem som støvpartikler eller gennem mad og drikke, mens gravide og ammende giver det direkte videre til foster/barn.

Stofferne er skadelige for immunforsvaret og kan blandt andet øge risikoen for visse former for kræft og for ufrivillig abort hos kvinder. 

Lige nu frygter man, at 15.000 steder i Danmark er forurenet med PFAS. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner

"Udbredt enighed"

TV 2 præsenterer igen Niels Sandø for eksperternes kritik af, at SST ifølge dem ikke fremlægger alle risiciene ved PFAS-påvirkning.

Enhedschefen forklarer, at materialet fra SST udelukkende bygger på såkaldte reviews, altså undersøgelser, der samler og opsummerer den tilgængelige evidens inden for et bestemt emne. Der stilles bestemte krav til reviews, og det tager derfor ofte lang tid.

Nogle af eksperterne, blandt andet de tre TV 2 har talt med, mente, at det var en forkert tilgang, fordi det udelukker al ny forskning. De ønskede derfor at inddrage relevante enkeltstudier, der peger på langt mere alvorlige helbredsrisici ved PFAS-påvirkning.

Det har Sundhedsstyrelsen ikke gjort.

Ifølge Niels Sandø er det standard praksis, og der var “udbredt enighed om" ikke at gøre det. Men ifølge eksperterne har det betydet, at alvoren ved PFAS-påvirkning er blevet nedtonet markant.

- Det er en beslutning, der er truffet blandt de fleste i ekspertgruppen, da der er risiko ved at inddrage enkeltstudier, fordi de kan pege i forskellige retninger og kan give et skævt billede. Hvis vi skulle i gang med det, skulle vi inddrage alle studier. Vi kan ikke bare plukke. Derfor står vi på kun at inddrage reviews, siger Niels Sandø.

Forløbet gik hurtigt, lyder det

Eksperterne mener helt generelt ikke, at helbredseffekterne for gravide, ammende og nyfødte dækkes godt nok. Hvad siger du til det?

- Det har i hvert fald ikke været oppe på de møder, vi havde. Men nu indkalder vi igen, så vi kan høre, hvad det drejer sig om.

Jeg har indsigt i mødereferaterne. Det fremgår flere steder, at eksperterne foreslår relevante studier, der kan dække helbredseffekterne. Blandt andet om sammenhængen mellem PFAS og knogletæthed hos børn. Den del kommer ikke med. Hvorfor?

- Igen, vi baserer os på reviews, og vi har ikke modtaget nogle fra eksperterne på det område.

Det fremgår også af mødereferaterne, at ekspertgruppen gerne så, at der blev differentieret mellem dokumenterede og mindre dokumenterede helbredseffekter, så de også kom med. Det sker ikke. Hvorfor?

- Alle helbredseffekterne, der er beskrevet i reviews, har vi taget med. Men det er rigtigt, at man godt kan folde det mere ud. Men det skal vi tage en snak med eksperterne om.

Det tredje møde handler om helbredseffekterne for gravide, ammende og nyfødte. Men af mødereferatet fremgår det, at gruppen får materialet så sent, at de ikke når at læse og kommentere det. Synes du, at det er i orden?

- Igen, det er udtryk for, at hele forløbet gik hurtigt, fordi der var et ønske om, at vi hurtigt skulle rådgive nogle, der har et akut problem. Men eksperterne kunne kommentere efterfølgende, hvis de ville.

Når man læser mødereferaterne, er det tydeligt, at nogle af eksperterne var utilfredse. Så undrer det mig bare, hvordan du på TV 2 NEWS kan sige, at det var en samlet gruppe, der stod bag rapporten, og at det overrasker dig, at der er kritik?

- På det sidste møde var der ikke nogen, der råbte op.

Nej, men de fik jo heller ikke materialet udleveret i ordentlig tid?

- Jeg tror, at det her grundlæggende er et spørgsmål om, hvilke studier der er blevet inddraget, og om vi også skulle inddrage enkeltstudier eller kun reviews.

Vil ikke inddrage enkeltstudier

Eksperterne føler generelt, at SST ikke har lyttet til dem, og at deres input er blevet ignoreret. Hvad vil du sige til dem?

- Ja, men det vil vi så lytte på og høre på, hvad de har at sige. Nu har vi indkaldt til et nyt møde.

Forestiller du dig, at anbefalingerne til gravide og ammende skal laves om?

- Det må vi lytte på, men jeg forestiller mig ikke, at vi kommer til at anbefale, at man ikke skal blive gravid eller amme.

Det er der heller ikke nogen, som siger.

- Nej, men ja. Hvis det handler om at informere tydeligere om helbredseffekterne, eller hvilke risici der er ved at overføre PFAS-stoffer fra mor til barn, så ja, det kan jeg sagtens forestille mig.

Så lige for at opsummere: Tre af de medlemmer af ekspertgruppen, som har forsket mest i PFAS, mener, at SST har ignoreret deres input og ikke i tilstrækkelig grad fremhæver alvoren. Du er uenig i den kritik?

- Ja, der har bare været diskussioner om, hvorvidt vi skulle bruge enkeltstudier.

Vil I så overveje at inddrage enkeltstudier?

- Det, tror jeg, er vanskeligt at gøre, fordi der vil være en stor risiko for, at man kommer til at udvælge nogle bestemte studier.

Men du anerkender, at man i materialet kunne have skrevet om de helbredseffekter, der er mindre dokumenteret, hvilket der var et klart ønske fra eksperterne om?

- Ja, det vil vi gerne vende med ekspertgruppen. Det kunne vi godt have skrevet i opsummeringen og været tydeligere omkring. Jeg kunne godt have ønsket, at vi foldede det mere ud.

Så I vil gerne overveje at være mere åbne om de mindre veldokumenterede, men ifølge eksperterne vigtige, effekter?

- Bestemt.

Vi har talt med flere kvinder de seneste dage, som er nervøse og bekymrede. Flere siger, at hvis de havde vidst, at der var en risiko ved at amme med et højt niveau af PFAS, så havde de genovervejet det. Hvad vil du sige til de kvinder?

- Jeg er rigtigt ærgerlig over, at vi er havnet i den her situation, fordi min opfattelse var, at der var enighed om de anbefalinger, vi kom med i februar. Jeg kan godt se, at det giver anledning til bekymring hos dem, der har været udsat for PFAS. Det er også derfor, at vi har indkaldt ekspertgruppen igen, så vi kan finde en løsning.

Niels Sandø oplyser, at første møde vil blive afholdt mandag 29. august.

Flere partier har givet udtryk for, at de ønsker anbefalingerne til gravide og ammende lavet om, og at PFAS-eksponerede kvinder skal tilbydes en blodprøve for at måle deres flourstofniveau.