Tvivl om nye barselsregler: Her er en eksperts bedste rĂĄd

Ekspert peger blandt andet på, hvordan mødre fortsat kan afholde lang barsel - til trods for de nye regler, der øremærker 11 uger til fædrene.

Hvis dit barn kommer til verden tirsdag 2. august eller derefter, er du og din partner underlagt nye barselsregler.

Med de nye regler er de i alt 48 ugers ret til barselsdagpenge fremover lige fordelt mellem forældrene. For lønmodtagere er 11 af de uger øremærket til hver forælder.

Konkret betyder det, at fædre får ni ugers øremærket barsel mere end nu. De øremærkede uger med barselsdagepenge kan ikke overdrages til den anden forælder og går tabt, hvis ikke vedkommende holder dem.

Det er dermed ikke længere muligt at overdrageoverlade stort set hele barslen til moderen, som det hidtil har været. En ændring, der har affødt en del kritik, men som fra tirsdag bliver praksis.

Tvivl om nye regler

Hos fagforeningen Djøf oplever man, at mange er i tvivl om de nye regler. Flere ringer ind for at få gode råd til at tilrettelægge deres barsel, så de får mest muligt ud af den.

- Vi får mange henvendelser, ligesom mange har været inde på vores hjemmeside og læse på vores sider om barsel. Mange har også benyttet sig af vores barselsberegner, fortæller Mette Knudsen, rådgivningschef hos Djøf.

De nye barselsregler

 • Alle gravide har fortsat ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Herefter følger 11 ugers øremærket orlov. Det er tre uger mindre end i de nuværende regler.
 • Far eller medmor fĂĄr i den nye aftale ret til 11 ugers øremærket orlov. Det er ni uger mere end i dag.
 • Derudover fĂĄr hver forælder 13 uger hver, som de frit kan dele mellem sig – altsĂĄ 26 uger. Det er seks uger mindre end i dag og skyldes den øgede mængde øremærkede orlov til den ikkefødende forælder.
 • Afholdes de øremærkede uger ikke, bortfalder de.
 • Aftalen gælder kun lønmodtagere. Er man selvstændig, ledig eller studerende, kan man vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forælder.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 

Ifølge rådgivningschefen er der særligt tvivl om, hvordan man skal skrue forløbet sammen med den nye øremærkningsordning, og de forskellige muligheder for henholdsvis barsel med løn eller barselsdagpenge.

- Når man går ned i detaljerne, kan barsel blive meget kompliceret. Især hvis man gerne vil udnytte alle de muligheder, der er, siger Mette Knudsen.

En af de udfordringer, som særligt fædre løber ind i, er at mange virksomheders barselsvilkår til en vis grad stadig matcher en virkelighed, hvor moren holder længst barsel.

Forskellige barselsvilkår for fædre

Arbejder faderen hos en virksomhed, hvor han ikke kan få løn under barselsorlov, men i stedet kun modtage barselsdagpenge, kan den nye øremærkeordning få økonomiske konsekvenser. Og det kan få mænd til at fravælge at afholde den øremærkede barsel, viser en ny undersøgelse.

- Selvom nogle virksomheder er begyndt at lave deres vilkår om, så ansatte uanset køn har samme ret til løn under barsel, så varierer vilkårene stadig, og det giver forskellige scenarier for, hvordan en familie kan tilrettelægge barselsorlov og samtidig få økonomien til at løbe rundt, fortæller Mette Knudsen.

Den nye ordning træder i kraft til midnat natten til tirsdag 2. august. Men for de kommende forældre, der har termin omkring det tidspunkt, har det været svært at planlægge barselsfordelingen på forhånd.

- Det har givet anledning til tvivl. Nogen har måtte lave forskellige scenarier alt efter om barnet blev født inden eller efter 2. august, fortæller rådgivningschefen hos Djøf.

Er du en af dem, der har termin omkring eller efter 2. august, kan du herunder læse rådgivningschef hos Djøf Mette Knudsens fire gode råd til planlægningen af din barselsorlov.

Du kan også få hjælp via forskellige barselsberegnere, for eksempel på Borger.dk, hos Djøf eller hos DM.

Fire gode råd til planlægning af barselsorlov

 1. Tjek, om du er omfattet

  Den nye regel om, at både mor og far har øremærket 11 orlovsuger med barselsdagspenge, gælder kun for lønmodtagere.

  Selvstændige, arbejdsløse og studerende er dermed ikke omfattet af de nye regler. De kan derfor stadig vælge at overdrage alle orlovsuger til den anden forælder.

 2. Husk fraværsretten

  Ikke alle er klar over det, men begge forældre har sĂĄkaldt ’fraværsret’ i op til 56 uger.

  Det betyder, at du har ret til at holde barsel i op til 56 uger, om end man ikke vil kunne fĂĄ løn eller dagpenge i samtlige uger.

  Hvis en familie - pĂĄ trods af den nye Ă¸remærkeordning - har et ønske om, at moderen stadig holder lang barsel, er der altsĂĄ mulighed for at benytte sig af fraværsretten.

 3. Overhold den nye frist

  NĂĄr du har fĂĄet en lille ny i armene, kan nybagte forældre hurtigt ryge ind i en barselsboble.

  Men det er vigtigt at huske at indsende en barselsplan til sin arbejdsgiver, inden fristen udløber.

  Før var fristen otte uger efter fødslen. Med de nye regler, skal du tage kontakt til arbejdsgiver inden seks uger efter fødslen.

  Dermed er fristen for at planlægge barslen blevet kortere.

 4. Husk, at du kan gemme barselsorlov til senere

  Forældre har mulighed for at gemme fem ugers barsel til de kommende ĂĄr. PĂĄ den mĂĄde kan man sikre sig orlov længere ude i fremtiden til for eksempel en lang sommerferie.

  Det skal dog varsles varsles inden 8 uger efter fødslen.

  Senere bestemmer du selv, om du vil afholde den gemte barsel eller ej, sĂĄ du mister ikke noget ved at sikre dig retten. 

  Er det varslet korrekt, har du ret til orloven. OgsĂĄ selvom du skifter arbejdsplads.

  Det kan for eksempel være 5 af de uger, hvor der hverken er løn eller dagpenge, du for alle tilfældes skyld varsler, at du vil udskyde.

Kilde: Mette Knudsen, RĂĄdgivningschef hos Djøf.