Abekopper smitter fortsat i Danmark: Man er "Komiske Ali, hvis man siger, at strategien virker rigtig godt", siger SSI

Der er sket et skifte i den måde, abekopper smitter på, og inddæmningen er ude af kontrol, lyder meldingen fra SSI.

Antallet af tilfælde med smitte med abekoppevirus stiger fortsat i Danmark, og der er således nu konstateret 90 danske tilfælde ifølge de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Samtidig er der i Danmark nu flere tilfælde med intern smitte.

Det er et skifte i den måde, som virussen ellers har spredt sig på indtil nu, oplyser direktør i SSI Henrik Ullum.

- Stigningen, vi ser, er i virkeligheden den samme, man ser i sammenlignelige lande som USA, England og Tyskland. Vi ser et fra uge til uge stigende antal smittede, siger Henrik Ullum:

- Nu kan vi se, at hovedvægten af de nye tilfælde er smitte, som er opstået i Danmark. Det vil sige, at det ser ud til, at vi har smitte i det seksuelle miljø for mænd, der har sex med mænd.

Der er fortsat tale om små tal i Danmark, men der er tale om en markant større stigning i antallet af smittede de seneste uger. Per 29. juli er der fundet i alt 90 smittetilfælde i Danmark. I sidste uge blev der fundet 18, mens der for 3 uger siden blev fundet 6.

Alle de danske tilfælde er ifølge SSI konstateret blandt mænd.

Årsagen er svær at få øje på

Der er tale om personer, der har rejst til Tyskland, Spanien, Portugal og Belgien, eller som har været i tæt kontakt med en person, som enten har været konstateret smittet eller har været mistænkt for at have været smittet.

Da abekoppevirussen første gang blevet konstateret i Danmark 23. maj, blev der konstateret få tilfælde om ugen, og de var alle relateret til rejser.

Strategien fra de danske myndigheder var derfor at vaccinere personer, der havde været i tæt kontakt med en smittet.

Henrik Ullum, hvorfor går det dårligt med inddæmningen af smitte?

- Det er svært på nuværende tidspunkt at svare på. Vi må bare sige, at den situation, vi er i i Danmark, minder om den situation, som vores sammenlignelige lande er i, siger han.

Med corona vidste I, at smitten ville sprede sig, når det første tilfælde var fundet. Hvorfor var det ikke tilfældet med abekopper?

- Man så det første tilfælde med abekopper tilbage i 1970, og der er så gået 52 år, hvor abekopper har været en zoonose, hvor man har haft smitte fra dyr til mennesker og meget korte smittekæder blandt mennesker. Det her er globalt set det første eksempel, hvor man ser en stigende smitte gennem længere tid over flere kontinenter af virussen.

Onsdag opfordrede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på et pressemøde ifølge Washington Post mænd, der har sex med mænd, til at beskytte sig selv mod at blive smittet ved at reducere antallet af seksuelle partnere.

"Komiske Ali"

I Danmark fortsætter strategien for inddæmning af smitte, der drejer sig om oplysning og eksempelvis kampagner.

Henrik Ullum, det lyder jo som om, at strategien for at inddæmme smitten ikke virker, så skal den ændres?

- Strategien, vi har, er jo et eller andet sted det bedste bud pĂĄ en effektiv strategi nemlig at fĂĄ lavet bedst mulig information, diagnostik, smitteopsporing og isolation. Det gode ved abekopper er, at man kun smitter, mens man er syg, siger han.

Men er det ikke rimeligt at sige, at strategien ikke virker?

- Hvis man siger, at man har en inddæmningsstrategi, og man fra uge til uge ser flere tilfælde, så er man jo nærmest Komiske Ali, hvis man siger, at strategien virker rigtig godt. Så er man jo nødt til at optimere strategien, og en del af det handler om at få mere opmærksomhed på, at vi faktisk har smitte i Danmark.

Det er Sundhedsstyrelsen, der står for den konkrete håndtering af strategien, men de danske myndigheder har indtil videre begrænsede muligheder for at ændre den, mener Henrik Ullum. Det handler om at "skrue på nogle af de knapper", som allerede anvendes – heriblandt informationen, kampagner, henstillinger og opfordringer, fortæller Ullum.

Virussen kan være dødelig, men dødeligheden er lav og kun på omkring 1 til 3 procent. Man kan blive temmelig syg af abekopper, og symptomerne kan vise sig ved blærer på kroppen – ofte omkring baller og kønsorganer – ligesom den kan forårsage influenzalignende symptomer. Den adskiller sig imidlertid fra coronavirus ved, at man kun smitter, mens man er syg.

Men vigtigt er det også, lyder det fra Henrik Ullum, at man forstår realiteterne. Abekopper smitter i langt mindre grad end coronavirus og fortrinsvis i en begrænset gruppe.

Derfor er det også vigtigt at undgå stigmatisering, for det kan medføre den stik modsatte effekt.

- Hvis man føler sig udskammet, vil man føle sig tilbøjelig til ikke at gå til læge, når man har symptomer. Så bliver smitten skjult, og så vil den sprede sig endnu mere, siger han.