Her er de uddannelser med flest studerende – og dem med ingen overhovedet

835 har fået besked om, at de skal læse jura i København i år. Ingen skal læse til vvs-installatør i Randers.

60.034 har lige over midnat torsdag fĂĄet besked om, at de er blevet optaget pĂĄ en videregĂĄende uddannelse.

Seks uddannelser optager slet ingen studerende og bliver derfor ikke oprettet, mens pædagoguddannelserne efterfulgt af sygeplejerskeuddannelserne samlet set både er dem, der optager flest studerende, og dem, der oplever det største fald i antallet af studerende.

Her er landets 11 største uddannelser opgjort på antallet af optagne studerende på de enkelte uddannelsessteder. Med undtagelse af humanistisk bacheloruddannelse kan alle uddannelserne også læses andre steder end på de her angivne studiesteder:

 • Jura, Københavns Universitet, studiestart sommer – 835
 • Erhvervsøkonomi, HA, CBS, Frederiksberg, studiestart sommer – 760
 • Professionsbachelor, pædagog, Københavns Professionshøjskole, studiestart sommer – 739
 • Medicin, Københavns Universitet, studiestart sommer og vinter – 650
 • Medicin, Aarhus Universitet, studiestart sommer og vinter – 580
 • Erhvervsøkonomi, HA, Aarhus Universitet, studiestart sommer – 550
 • Professionsbachelor, folkeskolelærer, Professionshøjskolen VIA University College, Aarhus, studiestart sommer – 483
 • Markedsføringsøkonom, CBS, København, studiestart sommer – 480
 • Humanistisk bacheloruddannelse, Roskilde Universitet, studiestart sommer – 473
 • Jura, Aarhus Universitet, studiestart sommer og professionsbachelor, sygeplejerske, Københavns Professionshøjskole, studiestart sommer – 460

Følgende seks uddannelser bliver slet ikke oprettet, da der kun har været få ansøgere, og der derfor ikke bliver optaget studerende. De samme fag kan dog læses andre steder i landet:

 • Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse, Professionshøjskolen VIA University College, Horsens, studiestart sommer
 • Diplomingeniør, eksport og teknologi, Professionshøjskolen VIA University College, Horsens, studiestart sommer
 • Professionsbachelor, tekstildesign, -hĂĄndværk og formidling, Professionshøjskolen VIA University College, Herning, studiestart sommer
 • Byggekoordinator, Erhvervsakademi Sydvest, Sønderborg, studiestart sommer
 • Autoteknolog, Erhvervsakademi Dania, Viborg, studiestart sommer
 • Installatør, vvs, Erhvervsakademi Dania, Randers, studiestart sommer

Kilde: Undervisnings- og Forskningsministeriet