Samfund

Voldsomt fald i nye studerende på velfærdsuddannelser – minister kalder det "dybt bekymrende"

I alt er 60.034 blevet optaget på en videregående uddannelse.

Antallet af optagne studerende på sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen har samlet set optaget 14 procent færre i år end i 2019.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse om 2022's optag på de videregående uddannelser.

Faldet bekymrer uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), der kalder de fire fag for "rygraden i vores velfærdssamfund":

- Det er dybt bekymrende. Der er allerede nu problemer med at få besat mange af de ledige stillinger på området, så vi har brug for flere nye studerende, siger Jesper Petersen i pressemeddelelsen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indtil videre offentliggjort udvalgte dele af optagelsestallene for 2022, der omhandler sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen samt de natuvidenskabelige STEM-fag, der omfatter it og ingeniøruddannelserne. Derudover er et overblik over uddannelsesoptaget 2022 blevet offentliggjort.

De fuldstændige tal, oversigten over ledige studiepladser og adgangskvotienter bliver offentliggjort ved midnat onsdag.

Størst fald blandt sygeplejerskestuderende

Ifølge et netop udgivet notat er i alt 11.812 personer blevet optaget på det, som ministeriet kalder "de fire store velfærdsuddannelser". Det er 1929 færre end 2019 og svarer til et fald på 14 procent.

Det størst fald har været på sygeplejerskeuddannelsen, der er gået tilbage med 18 procent. Det er 711 færre optagne sammenlignet med 2019.

Jesper Petersen forklarer blandt andet faldet i ansøgere og optagne sygeplejersker med, at nogle uddannelser anses som finere end andre.

- Der er en tendens i tiden, der tilsiger, at jo mere akademisk en uddannelse er, jo finere er den. Det ser vi også i år, hvor få, specifikke uddannelser i højere grad tiltrækker de unge, siger han.

Faldet i optagne er størst i provinsen: Sammenlignet med 2019 er antallet af optagne på de fire største velfærdsuddannelser faldet med 21 procent uden for de fire største byer, mens antallet af optagne er faldet med 7 procent inden for de fire største byer.

31 procent færre starter på RUC

Der er også registreret et fald for STEM-, it- og ingeniøruddannelserne. Sammenlignet med 2019 falder optaget med henholdsvis 6, 2 og 4 procent.

Faldet for disse uddannelsesgrupper er mindre end det generelle fald i optaget på 9 procent fra 2019 til 2022, skriver ministeriet.

Der er også et stort fald i optagelsen til uddannelserne på Syddansk Universitet, Roskilde Universitet (RUC) og Aalborg Universitet.

Der er på de tre institutioner tilsammen optaget 2192 færre end i 2019, svarende til en tilbagegang på 19 procent. RUC har optaget 31 procent færre, mens Syddansk Universitet har optaget 19 procent færre.

Rekordoptag i 2020 og 2021

Det var i forvejen forventningen, at ansøgertallet – og dermed optaget – på de videregående uddannelser i 2022 ville være lavere, end det har været de seneste år.

Sidste og forrige år fremrykkede mange nemlig deres uddannelsessøgning, fordi coronanedlukningen betød, at der var få muligheder for at rejse og arbejde.

Optagelsen 2022 i hovedtal

  • Optagne: 60.034. 82 procent er optaget på deres 1. prioritet (i 2019 var det også 82 procent).
  • Standby: 2908. Afviste kvalificerede ansøgere: 7507
  • Ansøgere, der ikke lever op til adgangskrav (ikkekvalificerede): 8.509
  • Ansøgere, der selv har annulleret alle ansøgninger: 798
  • Ansøgere (1. prioritetsansøgninger): 79.758
  • Ansøgninger (alle prioriteter): 214.817
  • Ansøgere søger i gennemsnit 2,7 uddannelser (i 2019 var det også 2,7 uddannelser).

Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Knap 80.000 mennesker har ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet søgt ind på en videregående uddannelse i år. I alt er 60.034 blevet optaget på en videregående uddannelse.

Torsdag får ansøgerne svar på, om de er blevet optaget på en eller flere af de videregående uddannelser, som de har søgt ind på.