Samfund

Flere internationale organisationer klager over Lynetteholmen til EU

TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

En række organisationer fra Danmark og flere europæiske lande har indgivet en fælles klage til EU over Danmarks planer om at bygge Lynetteholmen.

Lynetteholm bliver en prop i Øresund, der vil forhindre vandgennemstrømningen til Østersøen. Derfor skal projektet stoppes.

Det mener 17 miljøorganisationer fra Østersølandene, og de har nu i fællesskab indgivet en klage over projektet.

I en pressemeddelelse oplyser organisationerne, at de har fået lavet en uafhængig vurdering hos det hollandske firma Deltares, som påviser, at vandgennemstrømningen kan blive nedsat med op til 0,5 procent.

- At blokere for vandgennemstrømningen i Øresund kan få store konsekvenser for økosystemerne i Østersøen. Derfor er det bydende nødvendigt, at regeringen gennemfører en høring af de berørte lande, inden projektet fortsættes, udtaler Frederik Sandby, sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark.

Han er initiativtager til koalitionen sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Coalition Clean Baltic, og han giver udtryk for, at det her kan være sidste mulighed for at stoppe byggeriet.

- Hvis ikke projektet bremses nu, så kan det snart være for sent, lyder det.

Vandmiljø-professor kan genkende problematik

Den danske professor i vandmiljø Stiig Markager mener, at organisationerne muligvis har en god sag.

- Indstrømningen af saltvand er helt afgørende for Østersøens miljø. Og den vigtigste indstrømning sker netop gennem Øresund i nogle dybe render. En af de vigtigste af dem er kongedybet, der løber tæt forbi Københavns havn og dermed, hvor Lynetteholmen skal bygges, siger han.

På sigt kan konsekvenserne af den potentielt nedsatte vandgennemstrømning fører til katastrofale forhold for biodiversiteten i et område, der strækker sig hele vejen op til Finland, mener Stiig Markager. Også selvom det kun er 0,5 procent nedsat strømning.

- Det akkumuleres år efter år, så der kommer lidt mindre saltvand ind hvert år. Det fortsætter i årtier og århundreder, indtil hele Østersøen har fået et lavere saltindhold. Det har en helt afgørende betydning.

Et på længere sigt lavere saltindhold i Østersøen kan have fatale konsekvenser for arterne, der ifølge Stiig Markager allerede nu lever på kanten af, hvad de kan overleve.

De står bag klagen

The Swedish Society for Nature Conservation. Karin Lexén, Secretary General

Finnish Association for Nature Conservation. Tapani Veistola, Executive Director

BUND Schleswig Holstein. Ole Eggers, Director

Green Foundation GAIA, Poland. Jakub Skorupski, dr. inz.

Lithuanian Fund for Nature. Edmundas Greimas, Director

WWF Baltic Ecoregion Programme. Johanna Fox, Director

Greenpeace Nordic. Mads Flarup Christensen, Executive Director

Deutscher Angelfischerverband. Florian Stein, Fachreichleiter

Swedish Anglers Association. Sten Frohm, Secretary General

Danmarks Sportsfiskerforbund. Lars Rasmussen, CEO

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Denmark. Egon Østergaard, Chairman

Dansk Sejlunion. Christian Lerche, Director

Dansk Jægerforbund/Danish Hunters Association. Claus Lind Christensen, Chairman

Byen for Borgerne - Stop Lynetteholm. Lone Johnsen.

Samt initiativtagerne:

Coalition Clean Baltic. Mikhail Durkin, Executive Secretary.

Danmarks Naturfredningsforening. Maria Reumert Gjerding, Præsident

Klimabevægelsen i Danmark. Frederik Sandby, Sekretariatsled

Byggeprojekt kan påvirke havmiljøet

Foreningerne mener, at en lavere vandgennemstrømning vil påvirke havmiljøet i hele Østersøen, og de påpeger, at der i Danmark har været en langvarig praksis for at sikre, at store byggeprojekter netop ikke forhindrer vandgennemstrømning.

- Efter pres fra især de svenske myndigheder besluttede den danske transportminister gudskelov at stoppe dumpningen af forurenet slam i Køge Bugt, men miljøpåvirkningen af Østersøen af forurenet slam er ‘vand' ved siden af den miljøpåvirkning, en nedsat saltvandsgennemstrømning kan få, siger lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening Michael Løvendal Kruse.

Foreningerne, som har klaget til EU, peger på, at det ifølge både FN's Espoo-konvention og EU's regler om miljøkonsekvensvurderinger er et krav, at et land skal høre alle lande, der kan blive påvirket af et byggeprojekt, med mindre at betydelige grænseoverskridende virkninger kan udelukkes "med sikkerhed".

Ifølge pressemeddelelsen har foreningerne EU-parlamentariker Margrete Auken på deres side, og hun vil nu forsøge at råbe EU-kommissionen op.

Transportministeriet oplyser i et skriftligt svar til TV 2, at de afventer nye undersøgelser af byggeprojektet, der kan belyse nogle af klagepunkterne.

- Transportministeriet kan oplyse, at der er bestilt nye beregninger, der kan belyse blokeringseffekten og en reducering af denne ved kompensationsafgravninger i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm. Beregningerne ventes klar til offentliggørelse senere på sommeren. Transportministeren afventer disse nye beregninger, som skal være med til at afklare mulighederne for en eventuel nulløsning, lyder det fra ministeriet.