Lufthavnskaos skyldes mere end SAS-strejke: - Det er "the perfect storm"

Store mængder bagage er havnet i Københavns Lufthavn, fordi andre lande ikke har personale til at håndtere det.

Lange køer til check-in, kufferter, der flyder overalt, og afgangsskærme med ordene cancelled.

De seneste uger har der mildest talt været kaotiske tilstande i Københavns Lufthavn, og for mange tusinde passagerer er forventningens glæde blevet erstattet med stress og uro.

Men hvad er egentlig grunden til al kaosset?

TV 2 har talt med pressechef i Københavns Lufthavn Lise Agerley Kürstein og arbejdsmarkedsforsker med ekspertise i luftfart Steen Erik Navrbjerg. De peger begge på den igangværende SAS-strejke, men understreger, at det langtfra er den eneste udfordring.

- Det er en række adskilte ting, som tilsammen skaber the perfect storm, siger Steen Erik Navrbjerg.

Mangel på hænder

Den største og mest overordnede udfordring er mangel på arbejdskraft. Under coronapandemien var flybranchen nødt til at fyre og afskedige en stor del af personalet, fordi rejseaktiviteten var noget nær ikkeeksisterende. Det efterslæb har man kæmpet med lige siden, siger Steen Erik Navrbjerg.

- Nu er der kommet gang i rejselysten igen, og flybranchen har hårdt brug for personalet, men det er ikke vendt tilbage i en sådan grad, som luftfartbranchen havde forventet. Mange har fundet et andet arbejde, siger han.

Også Lise Agerley Kürstein peger på manglen på arbejdskraft som det helt store problem, og noget der tydeligt kan ses og mærkes, når man befinder sig i Københavns Lufthavn lige nu.

- Der kan eksempelvis være lang kø ved check-in, og når man skal aflevere sin baggage, fordi der simpelthen mangler folk til at håndtere det, siger hun.

Pressechefen fortæller, at Københavns Lufthavn siden efteråret har kæmpet for at opruste og blive klar til sommeren, men at det ikke på alle områder er lykkedes.

- Det er gået godt med at rekruttere til security, hvor vi havde store udfordringer i foråret, men som alle andre virksomheder i Europa mærker vi, at det generelt er svært at rekruttere kvalificeret personale.

Man er nødt til at sætte tæring efter næring

Steen Erik Navnbjerg, arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet

Kuffertkaos

At mangel på personale også er en stor udfordring i udlandet ses blandt andet på den store mængde bagage, der har hobet sig op i Københavns Lufthavn.

Ifølge Lise Agerley Kürstein kommer de mange kufferter nemlig fra andre lande, der ikke selv har personale nok til at håndtere kufferterne. I stedet bliver de sendt mod København, der er en populær mellemdestination.

- Det er ikke noget, der direkte påvirker vores passagerer, men det er med til at give en følelse af uorden, siger hun og understreger, at der er "ved at komme styr på det".

Lise Agerley Kürstein fortæller, at 1 ud af 100 passagerer – cirka 1 person per fly – ikke får sin bagage med. Det tal er ikke højere end normalt, lyder det.

SAS-strejke

Det er heller ikke til at komme uden om den igangværende SAS-strejke, der betyder, at flere hundrede fly dagligt bliver forsinket eller helt aflyst.

Konkret rammer strejken lige nu op mod 30.000 passagerer hver dag. De fleste får deres fly aflyst tids nok til, at de ikke møder forgæves op i lufthavnen, men nogle oplever, at flyet først aflyses i sidste øjeblik, at det er meget forsinket, eller at man må stå i lange køer for at få svar på spørgsmål vedrørende flyvningen.

- Vi er naturligvis udfordrede af strejken, og det påvirker situationen i lufthavnen, siger Lise Agerley Kürstein og tilføjer, at hun håber, at de stridende parter snart finder en løsning.

SAS-piloterne strejker på niende døgn, men tirsdag lyder meldingen, at SAS og Pilotforeningen genoptager forhandlingerne om en ny overenskomst onsdag.

Hvorfor strejke?

Da corona brød ud i hele verden, stod SAS' fly pludselig på landjorden frem for at flyve.

Derfor blev det aftalt med SAS-piloter, at de kunne blive opsagt for så at have genansættelsesret i en periode på op til fem år – dermed sparede SAS for at udbetale løn i en periode, hvor flyene holdt stille, og selskabet var i økonomiske vanskeligheder.

Inden pandemien havde SAS etableret datterselskaberne SAS Connect og SAS Link, som de under pandemien flyttede til Skandinavien. Derefter ansatte de nye piloter på nye overenskomster hos den danske fagforening FPU. Overenskomster, som af Dansk Pilotforening bliver beskyldt for at være billigere.

Det frustrerede de piloter, der blev opsagt under coronakrisen, da de automatisk ikke havde ret til at blive genansat i de nye selskaber. 

Sommersæsonen

Selvom Lise Agerley Kürstein anerkender, at der er grundlæggende udfordringer i Københavns Lufthavn, mener hun også, at sæsonen spiller en rolle.

- Det har altid været sådan, at der er mange mennesker og meget kø om sommeren, hvor alle danskere skal ud at rejse, siger hun og uddyber, at lufthavnen grundlæggende er gearet til normal kapacitet og ikke sommerkapacitet.

Men kunne man ikke have forudset, at der ville være ekstra stor rejselyst i år, når danskere ikke har kunnet rejse længe?

- Jo, og vi har også gjort alt, hvad vi kunne, for at skaffe ekstra personale og gør det fortsat, lyder det.

Hvad med fremtiden?

Det er endnu usikkert, hvornår tilstandene i Københavns Lufthavn normaliseres. Det skyldes ifølge Steen Erik Navrbjerg, at SAS-strejken fortsat pågår, og at der formentlig vil være mangel på arbejdskraft i flybranchen længe.

Adspurgt om vi vil se de samme kaotiske forhold næste sommer, svarer arbejdsmarkedsforskeren dog:

- Jeg tror, at branchen til den tid vil være mere bevidst om, hvor den står, og hvad der er kapacitet til. Man er nødt til at sætte tæring efter næring, så hvis man ikke har fundet mere personale, så må man simpelthen sælge færre rejser.

Lise Agerley Kürstein forventer, at en del af presset vil lettes, når højsæsonen er ovre. Derudover understreger hun, at Københavns Lufthavn fortsætter arbejdet med at rekruttere nyt personale.

Og så anbefaler hun alle at læse de råd til rejsen, som Københavns Lufthavn har samlet.

- Pak din bagage korrekt, kom i god tid, og prøv at bevar det gode humør, så går det hele forhåbentligt lidt lettere, siger hun.