Samfund

Advarer mod havskum - nu vil miljøminister have undersøgt badevand

Styrelse fraråder de danske badegæster at komme direkte i kontakt med havskum i Lemvig Kommune.

Listen over områder i Danmark, som har for høje mængder af de giftige PFAS-stoffer, bliver ved med at vokse.

Lørdag kunne TV 2 for eksempel fortælle, at alle ti vandboringer på Fanø overskred grænseværdien for, hvor meget PFAS der må være i drikkevandet. I stedet indeholder de næsten det dobbelte.

Fundet kommer bare lidt over to uger efter, at man fandt store mængder PFAS i prøver taget forskellige steder i Lemvig Kommunes badevand.

Noget, der nu har fået miljøminister Lea Wermelin (S) til at sende et brev afsted til samtlige 98 kommuner, hvor hun på det kraftigste opfordrer dem til at teste for PFAS i badevandet.

- Jeg tager de nye fund i Lemvig meget alvorligt. Fundene understreger, hvor vigtigt det er, at vi får undersøgt, hvor stort problemet med PFAS er på landsplan, siger Lea Wermelin til Jyllands-Posten lørdag.

Men selvom fundet vækker bekymring, har Styrelsen for Patientsikkerhed og Lemvig Kommune meldt ud, at det ikke er farligt at snuppe en svømmetur i Vesterhavet.

Noget, Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, til dels bakker op om.

Fraråder kontakt med havskum

Der er tale om en 32 kilometer lang kyststrækning fra Bøvling Klit i syd og op til Thyborøn, hvor man har fundet forhøjede niveauer af PFAS.

Det vigtige er, at man ikke sluger for meget havvand, og man skal bestemt ikke indtage skummet

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet

Miljøstyrelsen har på baggrund af fundet igangsat en undersøgelse af de danske kyster, hvor de vil undersøge badevandet 50 forskellige steder i landet i løbet af juli måned.

Men selvom der skulle vise sig at være endnu flere steder i Danmark med forhøjede værdier – hvilket direktør for miljø og teknik i Lemvig Kommune Claus Borg tror, er tilfældet – skal man ikke være bekymret for, at en dukkert i havvandet har sundhedsskadelige virkninger. Det understreger professor Philippe Grandjean.

- PFAS-stoffer har meget svært ved at trænge gennem huden. Det vigtige er, at man ikke sluger for meget havvand, og man skal bestemt ikke indtage skummet, siger han til TV 2.

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder også ”direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten” i Lemvig Kommune. Hvis man kommer i kontakt med det, anbefaler de, at man skyller sig grundigt efterfølgende.

Hvad er PFAS-stoffer?

  • PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS. 
  • Stofferne er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret. 
  • Stofferne var tidligere populære i produktionen af bygningsmaterialer, fordi de er brandhæmmende.
  • I dag er det generelt forbudt at anvende PFAS. Stoffet findes dog stadig i mange bygninger.

Kilde: Miljøstyrelsen

Det skyldes ifølge Philippe Grandjean, at PFAS-stoffer ophober sig i grænseflader og danner skum, og derfor vil det typisk være at finde i netop havskum.

Men selvom professoren maner til besindighed, hvad angår hudkontakt med havet og havskummet, understreger han, at det i sig selv er bekymrende, at der findes PFAS-stoffer i havvandet.

- For hvor ender det så? Det ender i fiskene og skaldyrene, som kommer på middagsbordet. Og det er et større problem, end at vi måske kommer til at sluge en slurk havvand, siger han.

Ved ikke, hvor forureningen stammer fra

Philippe Grandjean fortæller, at når man undersøger PFAS-stoffer i fødevarer, er de altid at finde i fisk og skaldyr.

PFAS-stofferne er særdeles giftige, men de er ikke akut sundhedsskadelige.

Stofferne akkumuleres i menneskekroppen, så problemet består i, at jo mere PFAS man indtager over tid, jo mere udsat vil man være for negative helbredseffekter. Og jo mere fisk man spiser, som indeholder stofferne, desto større bliver ophobningen.

For nuværende ved Miljøstyrelsen ikke, hvor forureningen i Lemvig Kommunes badevand stammer fra.

Ifølge kontorchef i styrelsen Jane Hansen kan der være tale om diffus forurening fra eksempelvis havet eller forurening fra bestemte kilder såsom en gammel losseplads. Det har hun tidligere udtalt til Jyllands-Posten.

Philippe Grandjean fortæller også, at forureningskilderne typisk skal findes hos produktionsanlæg eller rensningsanlæg.

Opdaget flere steder i landet

I Lemvig Kommune blev de første koncentrationer af stoffer fundet på Harboøre Tange og ved en tidligere losseplads ved Thyborøn.

Kommunen har også taget prøver af jord og græs. Det har ført til en anbefaling om ikke at spise vildt fra Harboøre Tange samt et forbud mod fiskeri og badning i Thyborøn Fjord og Harboøre Fjord.

Også andre steder i landet er der blevet fundet store mængder af PFAS. I foråret 2021 kom det eksempelvis frem, at PFOS, som hører under PFAS-stofferne, havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark.

Her gik køer fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset. Giften spredte sig efterfølgende til aftagerne af oksekødet, som viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Derudover peger en nylig kortlægning fra Danske Regioner på, at næsten 15.000 grunde i Danmark kan være forurenet med de sundhedsskadelige fluorstoffer og derfor bør undersøges.