Få ansøgere på velfærdsuddannelserne: Hver dag frygter børnehaveleder en opsigelse

Ikke siden 2012 har uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og lærer fået så få ansøgninger.

Hver dag frygter Bjarne Kofoed at møde ind til en opsigelse eller en anmodning om barselsorlov.

Han er børnehave- og vuggestueleder i Sundby på Amager og mærker dagligt den store mangel på pædagoger i Danmark.

- Ved barselsorlov er det helt umuligt at finde en erstatning, og ved en opsigelse vil der komme nul til to ansøgere, og det er ikke et ordentligt udvalg at have, når man skal søge kvalificeret arbejdskraft, siger Bjarne Kofoed til TV 2.

Tirsdag offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet årets opgørelse over kvote 1-ansøgninger til landets videregående uddannelser.

13.000 færre unge har søgt ind på en videregående uddannelse end sidste år, og værst står det til hos velfærdsuddannelserne.

Ikke siden 2012 har uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og lærer fået så få ansøgninger.

Umuligt at finde uddannede pædagoger

Bjarne Kofoed frygter især for kvaliteten af arbejdet i de danske daginstitutioner, hvis manglen på pædagoger fortsætter.

- Vi ved, hvad vi skal gøre som pædagoger, men vi har simpelthen ikke uddannet personale til at udføre de opgaver, så det er et kæmpe problem, siger han.

Det her er en nedadgående spiral, og det er dybt bekymrende

Elisa Rimpler, formand i BUPL

Tal fra Danske Professionshøjskoler viser, at pædagoguddannelsen har oplevet en nedgang i ansøgertallene på 19 procent i forhold til sidste år. Den er dermed kun overgået af sygeplejerskestudiet, der i samme periode har oplevet et fald på 28 procent.

Bjarne Kofoed oplever, at det er umuligt at finde uddannede pædagoger til barselsvikariater, hvor han må nøjes med at finde medarbejdere, der er "så kvalificerede som muligt". Når det drejer sig om mere permanente stillinger, ender han ofte med at skulle "stjæle" pædagoger fra andre institutioner.

Han tilføjer, at det også er et stort problem, at mange pædagoger ikke ønsker et fuldtidsjob, men i stedet søger om at gå ned i tid. Det sker specielt, når de begynder at få børn.

- Det er desværre stadig sådan, at det ofte er kvinden, der skal prioritere at gå ned i tid, og manden, der skal arbejde. Og vi er stadig et erhverv med rigtig mange kvinder, siger Bjarne Kofoed.

En nedadgående spiral

Programleder for videregående uddannelser ved tænketanken DEA, Mads Fjord Jørgensen, fortæller til TV 2, at en del af forklaringen bag det store fald i ansøgninger på velfærdsuddannelserne kan ligge i, at disse fag har været debatteret meget i medierne i en årrække, hvor fokus har været på de "pressede arbejdsvilkår".

Bjarne Kofoed er enig i, at der skal kigges på arbejdsmiljøet hos de danske pædagoger. Vigtigst er dog, at det "skal kunne betale sig at uddanne sig til pædagog".

- Vi har pædagogiske assistenter, der ikke har en videregående uddannelse, som går ned i løn, når de skal uddanne sig til pædagog. Det er jo et rigtig dårligt incitament for at tage en uddannelse, siger han.

Formanden for pædagogernes fagforening (BUPL), Elisa Rimpler, fortæller, at daginstitutionernes problemer med at rekruttere pædagoger har "store konsekvenser", da alternativet er ufaglærte, unge medhjælpere, der dermed er "nødt til at løfte en meget stor opgave".

- Jeg synes, at jeg gentager mig selv hvert eneste år, når vi oplever hvor mange, der har søgt ind på pædagoguddannelsen. Det her er en nedadgående spiral, og det er dybt bekymrende, siger hun.

Manglende muligheder for efteruddannelse

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ser man med stor bekymring på det lave antal ansøgere til velfærdsuddannelserne.

Ifølge Nanna Højlund, næstformand i FH, skal tallene fra tirsdag ikke ses alene. I det tidligere forår blev tallene for kvote-2 ansøgninger offentliggjort, og de er også meget lave.

- Det indikerer, at der er et eller andet skred i, hvordan man tænker, når man vælger en videregående uddannelse. Og det er voldsomt bekymrende, siger Nanna Højlund.

Hun nævner også arbejdsvilkår og løn som bærende årsager til faldet i ansøgninger, men tilføjer, at manglende muligheder for at efteruddanne sig også kan skræmme de unge væk.

- De unge oplever måske, at de går lidt ind i en tragt, og når de så er uddannet sygeplejerske eller pædagog, så er det det, de skal være, siger hun.

Hos FH ønsker de derfor at "udvide tragten", så der er større mulighed for at efteruddanne sig, når man har en professionsbachelor, enten ved at gå dybere ned i sit eget fag eller ved at vælge en anden retning efter nogle år.

- Jeg tror, der er en bevidsthed hos de unge om, at man enten har valgt en endestation, eller man har valgt masser af muligheder i livet. Og de unge vil selvfølgelig gerne have det sidste, siger Nanna Højlund.