Samfund

91 kommuner har haft jobvækst i perioden med corona

En opgørelse viser, at langt de fleste kommuner er kommet igennem coronakrisen med højere beskæftigelse.

Langt de fleste kommuner er kommet styrket ud af coronakrisen, når det gælder antallet af nye arbejdspladser.

En særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for Dansk Erhverv, viser at i 91 af landets 98 kommuner er der flere job, end der var før coronakrisen.

Det er konsekvensen af, at der landet over er skabt 139.000 nye job fra fjerde kvartal 2019 og frem til 1. kvartal i år.

Det skyldes, at de danske virksomheder har været gode til at omstille sig på de vanskelige forhold, mener Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

- Langt de fleste virksomheder er kommet stærkt igen efter corona, hvor økonomien er blevet understøttet med hjælpepakker.

- Samtidig har forudsætningerne for vækst været der hele tiden, og så er trenden bare fortsat, siger han.

Tårnby hårdt ramt

Størst fremgang ser man i Ringsted, hvor der er dukket 1765 nye arbejdspladser op. Det svarer til en fremgang på 11 procent.

Ringsted er stedet, hvor fødevarekoncernen Dagrofa har sit hovedkontor og et stort logistikcenter. Netop dagligvarehandlen har haft stor fremgang de senere år.

På samme måde er der skabt 2317 nye arbejdspladser i Brøndby Kommune, hvor nemlig.com har hovedkontor og lager.

Det er formentlig en af hovedårsagerne til jobfremgangen på 10 procent i den vestkøbenhavnske kommune.

Omvendt er en kommune som Tårnby hårdt ramt af nedlukningerne i forbindelse med corona.

Kommunen huser Københavns Lufthavn, der i lange stræk lå næsten stille som følge af rejserestriktioner.

Derfor er det heller ikke overraskende, at antallet af arbejdspladser er faldet med 4381, svarende til 15 procent.

Knap så galt er det gået i Glostrup Kommune, hvor der i dag er 1097 færre arbejdspladser end før corona. Det svarer til en tilbagegang på fem procent.

Glostrup huser Kopenhagen Fur, der på grund af beslutningen om at aflive alle mink i landet har måttet se en voldsom nedgang i antallet af skind, der bliver sat på auktion.

Men Tårnby og Glostrup er altså blandt undtagelserne.

Svært at rekruttere arbejdskraft

Spørgsmålet er så, om jobvæksten kan fortsætte i resten af 2022.

Ifølge Peter Halkjær er der særligt ét forhold, der gør det vanskeligt.

- Virksomhederne har svært ved at rekruttere den arbejdskraft, der er brug for, og det arbejder imod fortsat jobvækst.

- Men der er stadig håndtag at skrue på. Vi har fået bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Studerende har fået større fribeløb ved siden af SU'en, og så er der også mange ældre, der fortsætter med at arbejde længere, end de hidtil har gjort, siger Peter Halkjær.

Beskæftigelsen i Danmark har sat rekord hver måned siden maj 2021. Senest er beskæftigelsen i april opgjort til 2.948.149 personer.