Herlufsholms hemmeligheder

Herlufsholm kan miste stort millionbeløb – men skal nok klare sig, mener ekspert

Ekspert i frie skoler råder Herlufsholm til at betale tilbage til staten og komme videre.

Herlufsholm står til at miste et betydeligt millionbeløb, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i et udkast til partshøring har rejst en kraftig kritik af skolen.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at pålægge skolen at tilbagebetale de penge, den har fået i statstilskud fra 8. december 2021, og indtil sagen er afgjort.

For alle andre skoler ville det betyde, at man måtte lukke

Jens Brusgaard, advokat

Skolen har nu mulighed for at komme med sine bemærkninger frem til 8. august i år. Derefter falder den endelig afgørelse.

Det betyder, at skolen skal tilbagebetale minimum otte måneders statstilskud, hvis afgørelsen følger STUK’s foreløbige vurdering.

Jens Brusgaard er advokat i advokatfirmaet Trolle med særlig ekspertise i frie skoler og friskoleloven. Han arbejder med at rådgive friskoler og har ført omkring 30 lignende sager med skoler, der er under tilsyn.

Efter hans vurdering er det til en sanktion i mellemklassen, STUK har hevet op af sanktionskassen.

- Den værste sanktion, du kan få, er, at de siger, du ikke får tilskud fremadrettet, siger han til TV 2.

Se at få betalt tilbage

Herlufsholms sanktion handler alene om at tilbagebetale statstilskuddet for en periode, der går tilbage til 8. december sidste år.

Det er også mange penge. Ifølge Berlingske får Herlufsholm omkring 50 millioner kroner om året i tilskud. Jens Brusgaard kender ikke det faktiske beløb, men vurderer, at de 50 millioner "nok ikke er helt galt".

Hvis det er der, den ender, så ville jeg se at få betalt de penge tilbage og komme videre

Jens Brusgaard, advokat

Nu står Herlufsholm til at tilbagebetale et beløb i den størrelsesorden, og det er "et ordentlig hul i kassen", medgiver Jens Brusgaard. Men det får ikke nogen stor betydning for skolens økonomi, vurderer han.

- Enten har de pengene, eller også kan de sagtens låne dem. For alle andre skoler ville det betyde, at man måtte lukke, men for Herlufsholm vil det bare betyde et mindre nedslag, siger han.

Jens Brusgaard understreger, at han kun kender sagen fra pressen og høringssvar fra STUK og dermed ikke kender Herlufsholms side af sagen.

Men ud fra de oplysninger anser han sanktionen som "billigt sluppet". Så hvis Herlufsholm bad om hans råd, ville svaret være klart:

- Hvis det er der, den ender, så ville jeg se at få betalt de penge tilbage og komme videre, siger han.

I sit udkast til partshøring holder STUK en dør på klem for, at der kan kræves et større beløb tilbagebetalt, hvis der kommer nye oplysninger i sagen.

Og Jens Brusgaard bemærker også, at Herlufsholm kan risikere, at perioden udvides, så man kræver tilbagebetaling af statsstøtte, der går længere tilbage end 8. december 2021.

- Det kan gå begge veje. Det kan være Herlufsholm kan komme med beviser og oplysninger, der sandsynliggør, at perioden skal være kortere. Men det kan også sagtens gå den anden vej, siger advokaten.

Kunne have kigget flere år tilbage

Dækningen af sagen i medierne kunne tyde på, at de kritisable forhold på Herlufsholm går længere tilbage i tid. Derfor kunne STUK lige så have vel have kigget flere år tilbage. Men her har styrelsen nok valgt at begrænse sig til en periode, hvor den har ført tilsyn, vurderer Jens Brusgaard.

- Et eller andet sted skal man jo skære den, og der har STUK valgt at sige: "Vi synes med sikkerhed, at der er et problem for den her periode, hvor vi har undersøgt, og derfor skal I betale tilbage", siger han.

STUK's 'Partshøring over de samlede omstændigheder i tilsynssagen med Herlufsholm Skole og Gods' blev offentliggjort lørdag.

Kritikken, der fremsættes, er ifølge eksperter "dybt alvorlig" og grund til at lukke skolen resten af året.

Samtidig med offentliggørelsen meddelte den samlede bestyrelse på Herlufsholm, at den træder tilbage, og at formand Torben Lowzow har indgivet begæring om at blive fritaget for hvervet.

I en pressemeddelelse gav bestyrelsen i den forbindelse udtryk for, at den ikke er enig i "STUK's udkast til afgørelse og varslede sanktioner".