Afgående bestyrelsesformand er uenig i tilsyns kritik, men vil ikke svare på hvorfor

Selvom Herlufsholm har indført flere ændringer, er den seneste kritik ifølge flere eksperter så alvorlig, at der er grund til at lukke skolen.

Lørdag valgte hele bestyrelsen på Herlufsholm at træde tilbage, herunder bestyrelsesformand Torben von Lowzow, som har siddet på posten siden 2019.

Det skete på baggrund af et parthøringsudkast fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der rejser skarp kritik af kostskolen og bestyrelsens arbejde.

Styrelsen beretter om ”alvorlige brud på loven” og oplyser, at skolen ikke har overholdt sin oplysningspligt. Men det billede kan den nu afgående bestyrelsesformand Torben von Lowzow ikke genkende. Det fortæller han til TV 2:

- Bestyrelsen har læst rapporten, og vi er ikke enige i den samlede konklusion, herunder heller ikke de varslede konsekvenser.

Hvad er du uenig i?

- Det vil jeg lade den kommende bestyrelse svare på.

Så du vil ikke uddybe, hvad din uenighed består i?

- Nej, det må være Herlufsholms kommende bestyrelse, der gør det.

Står til at tilbagebetale millionbeløb

Arbejdet med at finde en ny bestyrelse til den traditionsrige kostskole uden for Næstved er allerede i gang, skriver den afgående bestyrelse i en pressemeddelelse udgivet på skolens hjemmeside.

Med alt det vi har sat i gang og er i fuld gang med at implementere, føler vi, at Herlufsholm er et tryg sted at være

Torben von Lowzow, tidligere bestyrelsesformand på Herlufsholm

Det vil sige, at det er den kommende bestyrelse, der senest 8. august skal komme med et modsvar på STUK's kritik og varslede sanktioner.

En af sanktionerne indebærer, at kostskolen skal tilbagebetale de penge, den har fået i statstilskud fra 8. december 2021, og indtil sagen er afgjort.

Her er de ændringer, som STUK foreslår:

  • Skolen afskaffer enhver tradition, der giver elever i 3.g særlige privilegier på bekostning af andre elever på skolen.
  • Skolen skal sørge for, at elevernes rammer for overnatning er af en sådan karakter, at de ikke oplever risiko for overgreb, mobning eller mistrivsel.
  • Skolen har særlige udfordringer med voldelige hændelser, krænkende adfærd og mobning. Derfor skal den udfolde en handlingsplan med konkrete initiativer.
  • Skolen skal håndtere enkeltsager i åbenhed og med omgående inddragelse af forældre og relevante myndigheder herunder politiet.
  • Skolen skal håndtere skolens studie- og ordensreglement ensartet og gennemsigtighed.

Kilde: Styrelse for Undervisning og Kvalitet

Men på spørgsmålet om, hvordan Torben von Lowsow har det med, at det er ham, der har stået i spidsen for en skole, som nu står til at skulle tilbagebetale et betydeligt millionbeløb på grund af en ”utilstrækkelig indsats”, gentager han, at det kan kun den kommende bestyrelse svare på.

Men Torben, jeg forstår simpelthen ikke... Det er jo dig, der har siddet som bestyrelsesformand. Hvorfor vil du ikke forklare, hvad du er uenig i?

- Fordi jeg har været ansat som bestyrelsesformand for Herlufsholm, men besvarelsen må komme fra Herlufsholm og den kommende bestyrelse.

Er Herlufsholm et trygt sted at være?

I begyndelsen af maj sendte TV 2 dokumentaren ’Herlufsholm hemmeligheder’, hvori flere elever stod frem og fortalte om fysiske og psykiske overgreb samt episoder med grov mobning.

Men på trods af, at både dokumentaren og STUK-udkastet tegner et billede af en skole, hvor mange elever ikke oplever en ”tryg skolegang”, mener Torben von Lowzow, at det modsatte er tilfældet.

- Selvfølgelig er vi enige i, at der er forhold på Herlufsholm, som på ingen måder må være på Herlufsholm. Det har vi også udtrykt i de sager, vi har kendt til og har fået kendskab til. Men med alt det vi har sat i gang og er i fuld gang med at implementere, føler vi, at Herlufsholm er et trygt sted og fremover vil forblive et trygt sted at være.

Men har du intet at sige til de elever, der har været udsat for mobning?

- Jeg personligt og bestyrelsen har sagt undskyld til dem, der har været udsat for mobning. Det siger jeg meget gerne igen. Det, mener jeg ikke, der må være på Herlufsholm eller skal være på Herlufsholm.

Herlufsholm kostskole indførte på baggrund af TV 2-dokumentaren en lang række ændringer på skolen. Blandt andet ville bestyrelsen afskaffe traditioner, der kan føre til fysisk eller psykisk krænkende adfærd, heriblandt den såkaldte PØ-kamp, hvor de ældste elever brydes og slås for at forsvare en ø over for de yngre.

Men selvom kostskolen varsler nye boller på suppen, er kritikken fremsat af STUK ifølge flere eksperter så alvorlig, at der er grund til at lukke skolen resten af året.