Samfund

Mere end 30 uddannelser kan blive ramt af regeringens nye karakterkrav - se listen her

Adgangskravene fra 2021 viser, at et nyt loft på uddannelsernes karakterkrav vil have betydning for alt fra medicin til multimedia design.

En gennemgående ændring af det danske uddannelsessystem er undervejs, hvis det står til regeringen.

Et karaktergennemsnit over 10 skal give adgang til alle uddannelser, og derved mener statsminister Mette Frederiksen (S), at man kan fjerne det værste af karakterpresset.

- En fjerdedel af vores unge på gymnasierne siger, at de har fravalgt fag, som de har interesse for, fordi de er bange for at få en lav karakter, som trækker deres gennemsnit ned, siger statsministeren i sin tale på Folkemødet på Bornholm.

Det er en god ide, men det bliver også svært at implementere, mener forperson for Danske Studerendes Fællesråd, Julie Lindmann.

Hun er overordnet set taknemlig for, at regeringen er klar til at ændre karakterreglerne, så der kommer mindre fokus på høje karakterer. Men hun mener også, at der er andre faktorer, der skaber social ulighed i uddannelsessystemet.

- Når man skruer på det ene, ændrer man det andet. Så hvis der skal være mere kvote to, skal vi kigge væk fra det socialt skævvridende såsom samtaler, højskoleophold og rejsefokus, og i stedet se på, hvilke muligheder der er for at lave noget lokalt forankret.

Anbefaling lød på endnu lavere karaktersnit

Regeringen bringer det nye forslag frem blot to måneder efter, at reformkomissionen vurderede, at det var en god ide at indføre et maksimalt karaktersnit på 9 til videregående uddannelser.

Kommissionen lagde vægt på, at der er opstået en usund kultur på gymnasierne, hvor karakterer er blevet mere afgørende end læring.

Netop den vurdering er Julie Lindmann helt enig i.

- Man kan være rigtig dygtig på rigtig mange måder, og det er ikke kun aflæst på karakterer. Man kan være dygtig på medicinstudiet både med et snit på 12 og et snit på 7.

Ifølge Uddannelsesministeriet vil 34 uddannelser ligge med et krav på 10 eller over i snit og have flere ansøgere end pladser.

Sidste år lød antallet på 32, viser en opgørelse lavet af TV 2. Se listen over de uddannelser, der krævede et snit på 10 eller derover i 2021.