TV 2 Echo

Klubkonger brugte "pigeborde" og middage til at lokke mindreårige ind på klubberne, fortæller kvinder

Ifølge en ekspert bærer klubkongernes adfærd over for unge kvinder præg af grooming og manipulation.

En middag på en restaurant i Indre By, gratis indgang på klubben og et "pigebord" med gratis alkohol og eksklusiv adgang til lukkede efterfester.

Det var nogle af de ting, klubkongerne brugte til at lokke ofte mindreårige piger ind på en række københavnske natklubber. Det fortæller flere kilder til TV 2 ECHO.

Den første kontakt blev ifølge kilderne ofte taget via en privatbesked på sociale medier, hvor en klubkonge skrev og tilbød middag eller "pigebord". Et "pigebord" er et bord med tilhørende alkohol og gratis indgang, hvor den inviterede unge kvinde skal invitere mindst seks veninder med.

Kilderne fortæller, at grænserne langsomt blev rykket aftenen igennem, og at klubkongerne ofte gjorde tilnærmelser til de unge kvinder. Flere af kvinderne, TV 2 ECHO har talt med, fortæller, at aftenerne med klubkongerne ofte er mundet ud i krænkende adfærd eller seksuelle overgreb.

Laura havde en tæt relation til en af klubkongerne fra 2016 til 2019 og har været med til mange middage og fester på klubberne.

- Jeg oplevede, at mændene havde en helt systematisk måde at skaffe unge kvinder til klubberne. Det skete ved at skrive beskeder bredt ud og tilbyde "pigeborde" eller invitere på middag. Det var deres job at forsyne klubberne med unge piger, og de var dygtige til det, siger Laura til TV 2.

Laura er ikke kvindens rigtige navn. Hun optræder anonymt, fordi hun frygter for konsekvenserne ved at lægge sig ud med klubkongerne. TV 2 er bekendt med hendes identitet.

TV 2 ECHO afslører, hvordan en gruppe mænd med relation til det københavnske natteliv, i følge flere kvinder, systematisk har udnyttet unge piger. Nu konfronterer TV 2 ECHO mændene. Video: Anna Underbjerg Mikkelsen

Beskrivelserne af klubkongernes systematiske måde at skaffe helt unge kvinder på er en del af TV 2 ECHOs dokumentarserie 'Misbrugt i nattelivet'. Her medvirker flere kvinder, som blandt andet fortæller om, hvordan fire mænd med forskellig tilknytning til det københavnske klubmiljø arbejdede systematisk for at få mindreårige piger ind på natklubberne.

Fordi ingen er dømt for de ting, kvinderne anklager dem for, har TV 2 ECHO valgt at anonymisere mændene. De bliver derfor kaldt klubkonger.

Sådan har vi gjort

Dokumentarserien bygger på interviews med 53 kilder. Personerne har enten selv oplevet eller været vidne til adfærd, som de har fundet grænseoverskridende, i det københavnske klubmiljø.

Ti kvinder medvirker i dokumentarserien. TV 2 ECHO har forsøgt at dokumentere de medvirkende kvinders historier og i flere tilfælde ringet til personer nær dem, set medicinske journaler og søgt aktindsigt hos politiet.

De fem mænd, der anklages af kvinderne, er blevet forelagt den kritik, der rejses mod dem, og har fået mulighed for genmæle af TV 2 ECHO. To har ikke ønsket at kommentere på anklagerne mod sig. Én afviser anklagerne om voldtægt og har ikke yderligere kommentarer. En anden afviser at have krænket en kvinde ved at have slået hende i hovedet med sin penis. Én vil ikke kommentere anklagen om voldtægt og seksuel krænkelse af to kvinder, fordi han ikke kan få oplyst deres identitet – han afviser at have onaneret i ansigtet på en kvinde.

Ingen af de fem har ønsket at stille op til interview til kamera i forbindelse med dokumentarserien. TV 2 har desuden fulgt op med flere henvendelser og detaljerede forelæggelser, der ikke er blevet besvaret.

TV 2 ECHO er bekendt med mændenes identitet. Da ingen er dømt i sagerne, har TV 2 ECHO valgt at anonymisere mændene.

"Pigebord" og særbehandling

22-årige Nataia Ifill Touborg begyndte at gå i byen, da hun gik i 9. klasse på efterskole i 2015.

Den dengang 15-årige Nataia lærte hurtigt flere af klubkongerne at kende gennem veninder og oplevede på egen krop, hvordan klubkongerne arbejdede målrettet for at få mindreårige piger ind på klubberne.

Hun modtog beskeder på sociale medier og blev tilbudt eksempelvis gratis indgang eller "pigeborde". Det var ikke noget, de skiltede med: Alt foregik via privatbeskeder, og klubkongerne holdt sig helst inden for deres netværk, forklarer Nataia Ifill Touborg.

TV 2 har set eksempler på beskeder af den karakter fra den ene af klubkongerne.

De fik en til at føle, at man var højest i hierarkiet sammen med dem

Nataia Ifill Touborg

- De fik en til at føle, at man var højest i hierarkiet sammen med dem. Der var klart status i at få et "pigebord" af en klubkonge, siger hun

Flere af klubkongerne var meget synlige skikkelser i nattelivet og havde høj status, forklarer flere kilder til TV 2 ECHO.

For den dengang 15-årige Nataia Ifill Touborg var mændene “fede at kende”, fordi de gav adgang til eksklusive fester – altid med alt betalt.

Den anden vej rundt var det ifølge Laura et statussymbol for mændene at “skaffe” unge piger.

- De er mere værd, når de har piger omkring sig. For dem er det en parameter, man skal præstere på. “Jeg skaffede lige seks pigeborde”. De ser kvinder som et aktiv og som noget, de skal skaffe, siger Laura.

Middag, klub, morgenfest

Ifølge både Laura og Nataia Ifill Touborg holdt klubkongerne i en årrække middage for mindreårige piger som opvarmning til byture.

De to kvinder kender ikke hinanden og har ikke færdedes på de konkrete klubber i de samme år. Deres beskrivelser af middagene er dog enslydende, og TV 2 ECHO har set videoer fra de omtalte middage.

Begge kvinder beskriver, at pigerne, der blev inviteret, som regel var i alderen 14-19 år. Ifølge Laura var det "primetime-alderen" – selv fik hun at vide, at hun var ”pensioneret”, fordi hun lige var trådt ind i 20'erne.

Begge kvinder beretter om at have hørt sætningen ”jo tættere på nul, jo strammere et hul” fra klubkongerne.

Nataia Ifill Touborg beskriver stemningen og jargonen til middagene som “mandschauvinistisk og klam”.

Rykkede langsomt grænserne

Laura beskriver, hvordan klubkongerne i løbet af middagen hele tiden prøvede at rykke grænserne for deres opførsel ved eksempelvis berøringer eller at sige seksuelt ladede ting.

De piger, der virkede mest “på”, eller som ikke sagde fra, var dem, mændene fokuserede på, og som blev inviteret med videre.

På den måde “fiskede” klubkongerne efter de mest grænsesøgende piger, som de derefter “satsede” på resten af aftenen, husker Laura.

Man sidder tilbage med en følelse af, at har man sagt A, siger man også B

Nataia Ifill Touborg

- Til sidst var der kun dem tilbage, der var mest grænsesøgende, mest påvirkede, mest fulde. Deres målgruppe var sårbare piger, fortæller Laura, som selv var med til mange middage og klubfester.

Nataia Ifill Touborg var selv med til talrige middage, da hun var en del af klubkongernes kreds som 15-årig. Hun beskriver også, hvordan mændene langsomt gjorde situationerne mere og mere seksuelt ladede, og at man som kvindelig gæst hele tiden skulle give lidt mere, end man havde lyst til, for at være med i selskabet.

- Man vidste ligesom bare godt, at hvis ikke man gav dem noget, så ville man ikke blive inviteret med, siger hun.

Har man sagt A …

Nataia Ifill Touborg beskriver desuden, hvordan hun oplevede, at klubkongerne brugte deres generøsitet som en form for indirekte kontrol over for de unge kvinder.

Det var ifølge flere kilder, TV 2 har talt med, aldrig på tale, at man som kvinde skulle betale for noget på de omtalte aftener i byen. Nataia Ifill Touborg oplevede selv, hvordan det gjorde det svært at sige fra.

Når man har været med noget tid, bliver det åbenlyst

Laura

- Du har fået mad af dem, du tager med i byen og drikker deres alkohol og får lov at være vip, og så tager du med hjem til dem. Du er fuld, og måske påvirket, og de har givet dig en hel masse. Der tænker man: Kan jeg tillade mig at gå nu? Man sidder tilbage med en følelse af, at har man sagt A, siger man også B, siger Nataia Ifill Touborg.

Systematisk tilstrømning af unge kvinder

Ifølge begge kvinder var klubkongernes måde at skaffe unge kvinder på præget af systematik, selvom det ikke var udsagt.

- Det er systematisk på den måde, at det er helt tydeligt, hvem der står for hvad. Og måden, de gør det på, er den samme. Når man har været med noget tid, bliver det åbenlyst, siger Laura.

Nataia Ifill Touborg mener også, at klubkongerne gik systematisk til værks ved at vælge helt unge piger på baggrund af udseende og dernæst langsomt indlemme dem i selskabet og rykke grænserne.

Nataia Ifill Touborg har selv oplevet at få sine grænser overskredet af klubkongerne til en morgenfest. Laura har ikke selv oplevet overgreb på egen krop, men har været vidne til den grænseoverskridende adfærd.

Begge kvinder fortryder i dag, at de var en del af miljøet omkring klubkongerne.

- Hvis jeg blev behandlet sådan af mænd i dag, ville jeg ikke finde mig i det. De ville os aldrig noget oprigtigt godt, siger Nataia Ifill Touborg

Børns Vilkår: Groominglignende manipulation

Børnefaglig konsulent i Børns Vilkår Mirjam Westh har læst kvindernes udsagn. Hun mener, at klubkongernes omgang med særligt de mindreårige piger er problematisk.

- Den systematiske manipulation af unge kvinder, som beskrives, er uacceptabel og et massivt svigt af mindreårige. Blandt andet fordi det er vigtigt for unges udvikling at kunne have tillid til voksne omkring dem, siger Mirjam Westh.

Når grænserne langsomt bliver bearbejdet på den måde, er det meget svært at sige fra

Mirjam Westh, Børns Vilkår

Hun vurderer, at mændene i deres omgang med mindreårige har sat dem i en situation, hvor det er særdeles svært for den unge at sige fra.

- Når man bruger forførelse, manipulation, smiger, ros og goder som led i at overskride den unges grænser, kan det få den unge til at sidde tilbage med en følelse af at have været delvist skyld i det, der er sket, fordi man har fået noget. Selvom det ikke er sådan, virkeligheden er: Et overgreb er et overgreb, siger Mirjam Westh.

Hun betegner den adfærd, som klubkongerne har haft, som grooming – en betegnelse, der dækker over en proces, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå overgreb.

- I sager, hvor magtforholdet mellem ung og voksen udnyttes til at begå krænkelser, vil krænkeren ofte bearbejde den unge til at overskride egne grænser, længe inden den egentlige krænkelse begås. Når grænserne langsomt bliver bearbejdet på den måde, er det meget svært at sige fra, siger Mirjam Westh.

TV 2 ECHO har forelagt Laura og Nataia Ifill Touborgs anklager om, at mændene systematisk skulle have inviteret mindreårige piger til klubberne for at overskride deres grænser og ekspertens karakteristik af deres adfærd for de fire mænd. Ingen af dem er vendt tilbage på henvendelserne.

Se dokumentarserien ’Misbrugt i nattelivet' på TV 2 PLAY, Youtube og Facebook.

Har du oplevet grænseoverskridende adfærd på københavnske natklubber? Så hører TV 2 ECHO gerne fra dig. Send en mail på tipecho@tv2.dk