Samfund

Minister vil gøre unges uddannelsesvalg mere gennemskueligt

Optagelsessystemet til videregående uddannelser er for svært at navigere i, siger minister, som vil ændre det.

Adgangskravene til de videregående uddannelser skal ensartes mere. Og så skal vejledningen styrkes, så der er færre, som vælger forkert første gang.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S).

Meldingen kommer med baggrund i tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om optagelsessystemet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som ministeren er dykket ned i.

Her fremgår det blandt andet, at 20 procent af ansøgerne søger de samme 21 uddannelsestilbud som første prioritet. Det er, selv om de i alt kan vælge mellem 900 uddannelsestilbud.

Det ærgrer Jesper Petersen:

- For de færreste er vejen snorlige, og det er heller ikke det, der er succeskriteriet. Men når man dykker ned i tallene, kan man se, at det også handler om, at vi kan gøre det her nemmere for de unge at overskue og gennemskue, siger han.

16 procent dropper ud eller vælger en anden uddannelse

Tallene viser også, at 16 procent af de studerende dropper ud af uddannelsen eller vælger en anden uddannelse inden for det første år.

Derudover har 27 procent af ansøgerne til de videregående uddannelser opdaget andre uddannelser, som de ville ønske, at de havde kendt til, da de søgte ind.

- Jeg synes ikke, at vi hjælper vores unge, når de søger ind. Når de skal vælge, hvilken vej de vil tage. På den måde at forstå, at der i dag tydeligvis er noget, der ikke lykkes.

Problemerne med adgangskravene ses ifølge ministeren for eksempel, når adgangskravene er forskellige, alt efter hvilken universitet det er, selv om det på mange måder er den samme uddannelse.

Jesper Petersen kan ikke sige konkret, hvad han vil gøre for at hjælpe dem, der ønsker at søge ind på en videregående uddannelse.

Han peger i en retning, som han selv siger. Men på baggrund af tallene vil han indkalde Folketingets partier til drøftelser af eventuelle nye tiltag.

- Jeg tror, vi kan gøre det mere overskueligt for de unge, når de skal søge uddannelse. Nogle mere ensartede adgangskrav og i det hele taget blive bedre til at guide de unge, når de skal søge uddannelse, siger Jesper Petersen.