Samfund

Dokumentar kan få betydning, når ansvaret for minksagen skal placeres

Efter at alle mink i Danmark blev slået ned, blev avlerne lovet en erstatning, som forventes at løbe op i rundt regnet 19 milliarder kroner.

Flere minkavlere og andre personer med tilknytning til minkfarmene fulgte ikke myndighedernes anbefaling om at lade sig teste, da smitten i efteråret 2020 kom ud af kontrol.

Det kommer frem i en ny TV 2-dokumentar, som undersøger, hvad der skete hos en række minkavlere op til, at alle mink blev slået ned.

Og ifølge Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, kan dokumentaren få betydning for efterspillet, når Minkkommissionen inden for de kommende uger skal aflevere sin beretning.

Kommissionen har blandt andet undersøgt, hvorvidt regeringens beslutning om at aflive alle mink skete velvidende, at der ikke var lovhjemmel til det.

- Man vender med den her dokumentar også blikket mod minkavlerne og konstaterer, at de i et eller andet omfang kan have medvirket til, at det gik så galt i minksagen, siger han til TV 2.

Kan nuancere diskussionen, når ansvaret skal placeres

Selvom dokumentaren fremstiller nogle ”brodne kar”, understreger Frederik Waage, at den ikke tegner et billede af hele den danske minkbranche.

Alligevel er det oplagt ifølge professoren, at minkavlerne, der ikke lod sig teste, undersøges nærmere.

Minkkommissionens arbejde startede dog for over et år siden og er nu så langt, at det er svært at forestille sig, hvordan dokumentaren skulle kunne nå at påvirke konklusionerne, mener Frederik Waage.

Til gengæld kommer dokumentaren lige i tide til at nuancere diskussionen, når kommissionens betragtninger skal omsættes til handling, og ansvaret skal placeres.

- Der kommer nogle konklusioner ovenpå Minkkommissionens betænkninger om, hvordan man skal vurdere ministrene og embedsmændene. Og der kan kommissionen bidrage til en nuancering, siger professoren.

Minkavlere blev lovet knap 20 milliarder i erstatning

I kølvandet på regeringens beslutning om at slå alle mink i Danmark ned, blev avlerne lovet en erstatning, som forventes at løbe op i rundt regnet 19 milliarder kroner.

Ifølge Fødevarestyrelsen har den danske stat foreløbigt udbetalt 6,4 milliarder kroner til minkavlerne, hvilket blandt andet dækker over kompensation for minkskind og nedlukningserstatning.

Tilbage står den store opgave at vurdere de enkelte minkfarme og andre minkrelaterede virksomheder, som har krav på erstatning.

For nuværende er de såkaldte taksationskommissioner ved at vurdere i alt 25 "prøvefarme" for at fastlægge niveauet for den økonomiske erstatning.

Først derefter går kommissionerne videre til at vurdere og værdiansætte de omkring 1100 minkfarme i Danmark.