Coronavirus

Corona kostede sundhedsvæsnet 20 milliarder sidste år

Selve behandlingen af covid-19 patienter kostede blot 0,9 milliarder kroner.

De direkte sundhedsudgifter relateret til covid-19 udgjorde sidste år 20,1 milliarder kroner ud af de samlede sundhedsudgifter på 270,8 milliarder kroner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Udgifter til coronavirus steg dermed markant i forhold til 2020, hvor tallet blev opgjort til 5,1 milliarder kroner.

Test og opsporing for 12,5 milliard kroner

Det er blandt andet ekstraudgifter til test og smitteopsporing samt vaccination, der er årsag til den kraftige stigning.

Test og smitteopsporing kostede sidste år 12,5 milliarder kroner mod 1,7 milliarder i 2020.

Og vaccinationer - der først blev igangsat i de allersidste dage af december 2020 - kostede 4,4 milliarder kroner sidste år.

Selve behandlingen af covid-19 patienter kostede blot 0,9 milliarder kroner.

I alt løb de samlede sundhedsudgifter op i 270,8 milliarder kroner sidste år.

Det er en stigning på 25,5 milliarder kroner, hvoraf corona altså stod for langt størsteparten.

10 procent af Danmarks BNP

Deler man udgifterne ud på aktører, er der sket kraftigst stigning i de såkaldte ambulante sundhedscentre, som blandt andet dækker test- og vaccinationscentre.

Også hos tandlægerne steg udgifterne. Det skyldes dog mest af alt, at nedlukninger i 2020 betød, at sammenligningstallet var unormalt lavt.

På hospitalerne voksede udgifterne med 3,1 milliarder kroner til 116,8 milliarder kroner, svarende til 2,8 procent.

Til sammenligning har den gennemsnitlige vækstrate på hospitalerne det seneste år været 2,7 procent.

Sundhedsudgifterne udgjorde sidste år 10,8 procent af det samlede bruttonationalprodukt i Danmark.