Nu er værdiansættelse for milliarder i gang – men minkavlere er utålmodige

Minkavlernes formand frygter, at tidsplanen for erstatningsudbetalinger skrider. Det er kompliceret og tidskrævende, lyder det fra taksationsformand.

​I en lagerhal på en nordjysk minkfarm står en samling udstyr, der tæller en lille traktor, en minilæsser, kasser med hvalpenet og minkbure samt en halmudlægger.

- Det, der står her, er blevet besigtiget. Jeg har samlet det hele, så det var let for dem at overskue, siger Dion Hjørringgaard.

Han ejer minkfarmen, der ligger ved Brovst, og som indtil nedlukningen af det danske minkerhverv i vinteren 2020 var hjem for omkring 2700 minktæver.

Farmen er en af i alt 25 prøvefarme, der som de første er udtaget til at blive vurderet af de såkaldte taksationskommissioner.

En proces, der skal fastlægge niveauet for den økonomiske erstatning, som minkerhvervet står til at modtage, inden kommissionerne går videre til at vurdere og værdiansætte de omkring 1100 minkfarme i Danmark.

Det er jo ikke rationelt at gå og vedligeholde, når det hele alligevel skal rives ned lige om lidt

Martin From, minkavler

Kommissionerne skal værdiansætte både traktor, minkbure og alt andet udstyr samt bygninger for i sidste ende at kunne udbetale den rigtige erstatning.

Derfor har Dion Hjørringgaard, siden han aflivede sine mink, sørget for at holde faciliteterne ved lige, så farmen fremstod i bedst mulig stand, da en taksator fra en af de i alt 14 taksationskommissioner for nyligt kom forbi for at værdiansætte den.

Taksatorbesøget betyder, at Dion Hjørringgaard bliver en af de første minkavlere i Danmark til at modtage erstatning for sin farm – muligvis allerede henover sommeren.

- Det betyder forhåbentlig, at jeg kan få trukket en streg i sandet rimelig hurtigt, og så komme videre med mine planer, siger han.

Men resten af landets minkavlere kan komme til at vente i årevis, før de ser deres erstatning – og flere af dem frygter, at myndighedernes tidsplan er urealistisk.

Forventer først arbejdet afsluttet i 2024

Minkkommissionen – der blev sat i verden for blandt andet at undersøge, hvorvidt regeringens beslutning om at aflive alle mink skete velvidende, at der ikke var lovhjemmel til det – forventes at offentliggøre sine konklusioner i slutningen af denne måned.

Konklusioner, der kan ende med skarp kritik af statsminister Mette Frederiksen (S) og andre ministre samt flere embedsfolk i ministerierne, herunder statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Sideløbende med det juridiske og politiske efterspil har Fødevarestyrelsen i samarbejde med Trafikstyrelsen igangsat de af minkavlerne længe ventede vurderinger og værdiansættelser af minkvirksomheder.

Men først ved udgangen af 2024 forventes alle erstatninger at være udbetalt.

Status på udbetaling af minkerstatning

  • Den danske stat har foreløbigt udbetalt 6,4 milliarder kroner i erstatning til minkavlerne.
  • De 6,4 milliarder dækker blandt andet over kompensation for minkskind, tempobonus og nedlukningserstatning.
  • Tilbage står den store opgave at vurdere de enkelte minkfarme og andre minkrelaterede virksomheder, som har krav på erstatning.
  • Det forventes, at staten i alt ender med at udbetale erstatning for omkring 19 milliarder kroner.

Kilde: Fødevarestyrelsen

 

Minkavler: Frustrerende ikke at få en afklaring

En af de minkavlere, der fortsat må væbne sig med tålmodighed, er Martin From fra Otterup på Nordfyn. Han måtte aflive sine 60.000 mink i forbindelse med Folketingets beslutning om at lukke erhvervet ned.

Godt halvandet år efter er han er stadig følelsesmæssigt påvirket af aflivningerne.

- Man kommer ikke bare lige over det, vi blev udsat for. Det virkede bare så forkert, at vi skulle lukke vores virksomhed på baggrund af en beslutning, der blev truffet på så kort tid og af så få mennesker, siger Martin From.

Den fynske minkavler har siden da fortsat vedligeholdt sine tomme minkstalde og slået græsset mellem dem, mens han venter på at få besøg af taksationskommissionen.

- Det er jo lidt modstridende, for det er jo ikke rationelt at gå og vedligeholde, når det hele alligevel skal rives ned lige om lidt, siger Martin From.

Han ved ikke, hvornår det bliver hans tur til at få vurderet sin minkvirksomhed – hans eget bud er mellem et og fem år.

- Det er frustrerende ikke at få en afklaring og få lukket kapitlet. Det ligger hele tiden og lurer i baghovedet, at vi bruger en masse tid og ressourcer, mens vi venter, siger Martin From.

Minkforening frygter, at tidsplanen skrider

Hos foreningen Danske Minkavlere er formand Tage Pedersen ligeledes ærgerlig over udsigten til, at det vil tage flere år, før alle minkavlere får udbetalt erstatning for deres virksomheder.

- Det er skidt for avlerne, der skal vente på at få en afklaring. Mange af dem bor jo på deres farm, men kan ikke flytte væk og komme i gang med noget nyt, før farmen er vurderet. De er låst, siger han.

Minkformanden hæfter sig ved, at tidsplanen for taksationskommissionernes arbejde allerede er skredet.

- Det er en meget langsommelig proces, som hele tiden bliver skubbet, og jeg er bekymret for, at det kommer til at tage meget længere tid end det, man estimerer lige nu, siger Tage Pedersen.

Officielt forventer Fødevarestyrelsen, at taksationskommissionerne vil være færdige i 2024.

- Det er den slutdato, myndighederne har haft hele tiden, men nu er der gået halvandet år siden aflivningerne. Så det kan undre, at de kan holde den tidsfrist, når de først er kommet i gang senere end forventet. Men jeg håber da, de får ret, siger Tage Pedersen.

Taksator: Det er kompliceret og tager tid

Søren Sørup Hansen er formand for en af de 14 taksationskommissioner, der nu er gået i gang med en såkaldt kalibreringsproces, der skal sikre, at kommissionerne værdiansætter nogenlunde ens.

- Vi skal sikre, at vi har det samme udgangspunkt, så to naboer ikke får en vidt forskellig erstatning, selvom deres minkfarme er næsten ens, fortæller han.

Kommissionsformanden forstår godt, at minkavlerne ønsker en afklaring hurtigst muligt, men han pointerer, at han og kollegaerne har fået en kompliceret og dermed tidskrævende opgave.

- Det er første gang i danmarkshistorien, at man har nedlagt et helt erhverv, og derfor er det ikke bare ligesom at ekspropriere en bygning eller et stykke land. Det er minkavlernes livsværk, vi er ude og vurdere, og derfor skal det gøres grundigt, siger Søren Sørup Hansen.

- Vi sikrer, at de får lige præcis den rigtige erstatning. Hverken mere eller mindre, tilføjer han.

Jeg vil da gerne opfordre til, at de gør det hurtigst muligt. For der er mange farmere, der gerne vil videre og er berørt over de ting her

Dion Hjørringgaard, minkfarmer

Men kunne det ikke løses på en måde, hvor minkavlere ikke går og vedligeholder udstyr, som de i bund og grund ikke skal bruge?

- Det tør jeg ikke udtale mig om. Nu er det den her måde, man har vedtaget at gøre det på, og det er det, jeg er valgt til at tage mig af, siger Søren Sørup Hansen.

Minkformand vil ikke glæde sig for tidligt

Formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, er da også helt indforstået med, at processen tager tid.

- Det skal jo gøres ordentligt og fair. Men mit budskab er, at man skal få det her arbejde gjort så hurtigt som muligt, så avlerne kan komme videre i livet, siger han.

Og selvom de minkavlere, som nu har haft besøg af en taksator, ifølge Tage Pedersen generelt har været tilfredse med besøgene, vil han ikke tage glæderne på forskud.

- Vi venter i spænding for at se, hvordan sagerne falder ud. Så det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt det ser godt ud, siger han.

Også den nordfynske minkavler Martin From har forståelse for, at vurderingsarbejdet tager tid – men ventetiden tærer på ham, fortæller han:

- Det hårdeste ved at gå her på farmen er ventetiden og uvisheden om, hvornår vi får sat to streger under og bliver færdige med det.

Selvom Dion Hjørringgaard har udsigt til at få sin farm vurderet inden for kort tid, føler han med sine utålmodige kollegaer.

- Jeg vil da gerne opfordre til, at de gør det hurtigst muligt. For der er mange farmere, der gerne vil videre og er berørt over de ting her, siger han.