Folkeafstemning 2022

Danmark sagde stort ja til at afskaffe forbehold, men betyder det så, at vi elsker EU?

Forsker tror ikke, at danskerne er klar til at afskaffe de tre andre forbehold.

Hele Danmarkskortet blev malet grønt.

Ikke én valgkreds stemte nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, og det står klart, at danskerne gav det største ja ved en folkeafstemning om EU nogensinde.

Da valgstederne lukkede onsdag aften, havde 66,9 procent stemt for en afskaffelse.

Det er markant flere, end det var tilfældet, da danskerne skulle tage stilling til retsforbeholdet i 2015. Dengang blev der ikke rørt ved det nationale kompromis og de fire EU-forbehold, som partierne indgik en aftale om tilbage i 1992.

Men det bliver der nu.

For med valgresultatet bliver fire forbehold til tre.

Men er det historisk store ja et udtryk for, at danskerne er blevet mere EU-positive?

EU-ekspert: Danskerne er glade for det EU, der er

Ja, sådan kan man godt tolke valgresultatet, mener professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Derek Beach.

Han har forsket i EU-afstemninger og EU og siger, at man skal forstå valgresultatet sådan, at danskerne er glade for det EU, der er.

- Det er ikke et signal om, at man nødvendigvis vil have mere EU, men siden Brexit har man set, at danskerne ikke vil ud af EU, og at de er glade for fællesskabet. Der er sket en udvikling på det punkt, og det er valget et udtryk for, siger Derek Beach.

Han fortæller også, at danskerne generelt ikke vil have mere EU eller afgive suverænitet.

Den holdning har afstemningen om at afskaffe forsvarsforbeholdet ikke udfordret, fordi det er på mellemstatsligt niveau, og fordi Danmark har vetoret.

Engell: Ikke noget alternativ til EU

Det var søndag 6. marts, at statsminister Mette Frederiksen flankeret af flere øvrige partiledere på et pressemøde annoncerede folkeafstemningen.

Da havde krigen i Ukraine varet i halvanden uge. I dag er der stadig krig, og det har også haft indflydelse på valgresultatet, vurderer politisk kommentator og tidligere justitsminister Hans Engell.

- Det har været et langt forløb, hvor ingen har været sikre på, om Putin ville standse sin krig. Så generelt har krigsfrygten spredt sig, siger han.

Men Hans Engell vurderer også, at der generelt er kommet en mere positiv holdning til EU.

- Ikke fordi danskerne er begyndt at elske EU mere. Det er ikke båret af sympati eller kærlighed, men af at man ikke ser noget alternativ til EU, siger Hans Engell.

- De danske vælgere er meget sammensatte, når det gælder EU. Et stort flertal kunne ikke drømme om at forlade EU, men et stort flertal vil heller ikke give EU mere magt.

Det afspejles også i partiernes holdning til EU. Ifølge Hans Engell er det reelt kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der vil forlade samarbejdet, mens Enhedslisten midt i maj vedtog en mere EU-venlig politik.

- Blandt de danske partier har EU og medlemskabet aldrig stået stærkere, siger Hans Engell.

Argumenterne var byttet rundt

Afstemningen har været ”helt anderledes”, end vi tidligere har set.

Det mener Rebecca Adler-Nissen, som er forsker ved Københavns Universitet, og som har beskæftiget sig med international politisk sociologi.

Både fordi den blev afholdt på baggrund af krigen i Ukraine, men også fordi ja- og nej-siden har byttet plads i måden at argumentere på, mener hun.

- Tidligere er ja-siden blevet kritiseret for skræmmekampagner, men denne gang har deres argument været, at vi bare skulle være med. Den har været mere sober eller alvorlig, mens nej-siden har sagt, at det er farligt at afskaffe forbeholdet og stået mere på skræmmekampagnedelen, siger Rebecca Adler-Nissen.

Om valgresultatets store ja er et udtryk for, at danskerne er blevet mere EU-begejstrede, er hun derimod ikke sikker på.

Hun forestiller sig eksempelvis ikke, at de øvrige tre forbehold bliver afskaffet. Dermed står Danmark stadig uden for store dele af EU-samarbejdet, pointerer hun.

- Og det afspejler nok stadig, at der er meget kontinuitet med den her lidt snusfornuftige tilgang, Danmark altid har haft, lige siden vi kom ind, siger Rebecca Adler-Nissen.