Danmark frifundet i sag om fanger i Irak

I 11 år har en gruppe irakere ventet på at få afgjort sagen om Operation Green Desert. Nu er der faldet dom ved Højesteret.

Forsvarsministeriet frifindes i en sag, som 23 irakere har anlagt med påstand om erstatning for overgreb.

I november 2004 rykkede godt 350 soldater ud fra Camp Danevang for at støtte britiske styrker og irakiske styrker i "Operation Green Desert".

Operationen i landsbyen Az Zubayr skyldtes en mistanke om, at oprørere gemte våben, og en række mænd blev taget til fange.

Nu har syv dommere i landets øverste domstol afgjort, at Forsvarsministeriet ikke kan gøres ansvarlig for den behandling, som 23 af mændene blev udsat for, mens de var i irakisk varetægt.

- Man er meget lettet i store dele af det danske forsvar i dag. Det er en sag, som har trukket ud igennem 10-11 år, og som Østre Landsret tidligere kendte Forsvarsministeriet delvist skyldige i, siger TV 2s forsvarskorrespondent Anders Lomholt.

Principielt vigtig dom

I 2018 tilkendte Østre Landsret 18 irakere 30.000 kroner i erstatning, fordi de blev slået og sparket i et fængsel i Basra.

Ingen danske soldater deltog i overgrebene, men Danmark var medansvarlig, fordi man burde have vidst, at der var en reel risiko for inhuman behandling, lød det i den tidligere kendelse fra landsretten.

Men Højesteret er altså nået frem til en helt anden konklusion.

- Det er en principielt vigtig dom, der er faldet. Vi har været meget aktivistiske i vores udenrigspolitik med danske soldater udsendt i blandt andet Afghanistan, Irak og Libyen, så det har været et spørgsmål om, hvor langt det danske ansvar rækker, når man arbejder sammen med fremmede styrker, siger Anders Lomholt.

Kritik fra Amnesty International

Højesterets dom kritiseres af Amnesty International Danmark.

- Når danske soldater tager del i internationale militære aktioner, pådrager den danske stat sig også et medansvar for de overgreb, der måtte begås under sådanne aktioner, siger Martin Lemberg-Pedersen, som er chef for politik og samfund i Amnesty International Danmark, i en pressemeddelelse.

- Danmark skal holde fanen højt, når det gælder overholdelsen af menneskerettigheder. Det gælder også, når vi opererer ude i verden, siger han.

Fra forsvarsminister Morten Bødskov (S) er reaktionen meget kortfattet.

- Forsvarsministeriet tager dommen til efterretning og har ikke yderligere kommentarer, lyder det i en udtalelse fra ministeriet.

Blandt vidnerne i sagen har været TV 2s korrespondent Rasmus Tantholdt, tidligere forsvarschef Jesper Helsø og den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V).

Sagen om de 23 irakere

 1. 2018

  1. Østre Landsret afsiger dom

   Forsvarsministeriet bliver dømt for at have medvirket til inhuman behandling af 18 irakere i 2004, og de bliver hver tildelt 30.000 kroner i erstatning.

 2. 2017

  1. Retsmøder bliver indledt

   De 23 mænd, hvoraf 1 er afgået ved døden, kræver hver 120.001 kroner. Det dækker over tort, for lang sagsbehandlingstid og landsrettens måde at afvikle sagen på. Forsvarsministeriet kræver frifindelse.

   To af de seks irakere, som først kom til Danmark for at afgive forklaring, søger om asyl. Derefter hindres de øvrige sagsøgere i at komme til København. En række afhøres i stedet via video til ambassader og andre steder i Beirut, New York og Canberra. Men flere sagsøgere ender med aldrig at komme til orde.

 3. 2016

  1. Sagen er ikke forældet

   Landsretten fastslår, at sagen kan fortsætte, og at den ikke er forældet.

 4. 2013

  1. Ministerium vil have sagen afvist

   Højesteret fastslår, at der ikke skal stilles sikkerhed. Forsvarsministeriet vil have sagen afvist på grund af forældelse.

 5. 2012

  1. Skal stille sikkerhed

   Forsvarsministeriet kræver i Østre Landsret, at sagsøgerne hver stiller sikkerhed på 40.000 kroner for at videreføre sagen. Forsvarsministeriet får medhold.

 6. 2011

  1. Første stævning

   Den første af 23 irakere stævner Forsvarsministeriet. De hævder, at de blev udsat for tortur, og at Danmark er ansvarlig.

 7. 2004

  1. Operation Green Desert

   Irakiske, britiske og danske styrker indleder Operation Green Desert i det sydlige Irak. Landsbyen Az Zubayr er mål for aktionen, der begrundes med en mistanke om, at der findes våben, og at angreb er under forberedelse. Nogle af de tilfangetagne lokale beboere frihedsberøves fra 16 timer til 80 dage.

Kilder: Udskrift af retsbøger, advokat Harlang, Ritzau.