Samfund

Nu skal hastigheden sænkes med 10 kilometer i timen i hele København

Nu er københavnske fartbegrænsninger vedtaget. De første bliver implementeret i slutningen af året.

Fremover skal der trædes markant blidere på gaspedalen i Hovedstaden.

Teknik- og miljøudvalget har netop vedtaget at sænke hastighederne på de fleste københavnske veje med 10 kilometer i timen.

På store dele af Københavns kommuneveje bliver hastigheden nu nedsat til 40 kilometer i timen og helt ned til 30 kilometer i timen i brokvartererne tættest på centrum.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker med fartnedsættelsen at gøre det mindre attraktivt at tage bilen i København.

Men beslutningen er “ærgerlig og kritisabel”.

Det mener FDM, der er interesseorganisation for danske bilister.

- Vi mener ikke, at det her kommer til at få folk til at droppe bilen i vores optik. Det kommer bare til at gøre det endnu mere besværligt at være bilist og borger i København, og det er den gale vej at gå, mener vi, siger Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

Manøvren skal implementeres i etaper, da det vil give mere tid til implementering. Hastigheden skal derudover blive lavere fra de 40 kilometer i timen i Københavns yderområder til 30 kilometer i timen “i den indre kerne” af byen.

Hastighedszonerne bliver synlige med skilte, og den første træder allerede i kraft i slutningen af året i Valby.

S: Det vil blive opfattet som generende

Dennis Lange frygter imidlertid, at hastighedsbegrænsningerne mest af alt kommer til at "genere".

- Hvis man gerne ville motivere folk til at gøre noget andet, kunne man sørge for, at der var nogle gode alternativer. Det kunne være park- og vejanlæg ude i periferien af byen, hvor man kunne stille bilen og fortsætte nemt, hurtigt og billigt med tog eller metro. Det gør man bare ikke. Man starter med at bruge pisken, uden at der er et reelt alternativ, siger han.

At det skulle være til for at genere, afviser Socialdemokratiets medlem af teknik- og miljøudvalget, Mette Reissmann:

- Jeg tror, at bilisterne vil opfatte det sådan, men det er jo ikke derfor. Det handler om, at den her hastighedsnedsættelse forhåbentlig kommer til at betyde en CO2-reduktion - og ja, jeg har læst, at der er delte meninger, men vi tror på, at det kommer til at nedbringe antallet af biler på vejene, siger hun.

Og bliver der færre biler på vejene, vil det alt andet lige føre til en CO2-reduktion, mener Mette Reissmann.

Dennis Lange er dog stadig tvivlende, og det er flere eksperter også. Forskellen, det kommer til at gøre, skal findes et andet sted, mener FDM:

- Det gør en forskel i det store billede. Det betyder, at der er folk, der kommer langsommere frem og dermed spilder endnu mere tid i trafikken. Man skal også huske på, at det her var en forsøgsordning, som gik i luften 1. april, hvor 16 kommuner fik øget mulighed for at lave zoner med øget hastighedsbegrænsning, siger Dennis Lange.

Hvis det bliver mere irriterende at være bilist, kommer det så ikke til at virke?

- Jo, men nytter bare ikke noget, når der ikke er et reelt alternativ, og det er der ikke for folk i dag. Det nytter ikke noget, at man kun bruger pisken og ikke guleroden. Vi mener, at man burde starte med at skabe alternativet og på den mode ansporer folk til at gøre noget andet.