Samfund

Omstridt gymnasieaftale justeres

Transporttid i stedet for lodtrækning bliver afgørende for det gymnasium, de unge vil blive optaget på.

Et flertal blev sidste år enige om, hvordan elever skal fordeles på landets gymnasier, men aftalen bliver nu lavet om.

En tillægsaftale, som partierne bag aftalen har indgået, viser nemlig, at lodtrækning droppes. I stedet vil det være den unges transporttid til uddannelsen, som kommer til at spille ind i fordelingen.

- Transportkriteriet er kommet ind i stedet for lodtrækning, og det har gjort aftalen langt bedre, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til TV 2.

Samtidig nedsættes den maksimale transporttid for ansøgere, som ikke får plads på en af deres fire prioriteter fra 60 til højst 45 minutter.

Undervisningsministeren mener, at de nu er flere elever, som får deres prioriterede gymnasievalg opfyldt.

- Samtidig er vi lykkedes at få nogle mere blandede gymnasier i det store byer og hvor eleverne samtidig får deres førsteprioritering opfyldt, siger Pernille Rosenkrantz-Theill.

Region kan hæve kapacitet

Derfor er der med den nye aftale flere, der får kortere vej til deres uddannelse end med de regler, der har været gældende de seneste mange år, og som var gældende i den tidligere aftale.

De unge, som ikke har fået plads på et af de fire ansøgte gymnasier, får nu plads på den nærmeste skole med ledig kapacitet.

Hvis der ikke er ledig plads til ansøgeren på en skole inden for de foreskrevne 45 minutters transporttid, kan regionen hæve kapaciteten på den eller de skoler, hvor ansøgeren vil få kortest transporttid, hedder det i aftalen.

Radikale Venstre har i forhandlingsforløbet haft som krav at få elementet af lodtrækning ud af den nye aftale.

- Vi er gået ind i aftalen, fordi nogle skoler i Danmark bliver valgt fra af eleverne og derfor er lukningstruede. Det har været afgørende for os at lave en model, der gør det lokale gymnasium til en attraktiv mulighed. Derfor er det også vigtigt, at vi har fået lodtrækningen ud af aftalen, siger partiets ungdomsuddannelsesordfører Anne Sophie Callesen.

Formålet med aftalen er at sikre en bedre fordeling af eleverne i og omkring de store byer, hvor elever med anden etnisk baggrund end dansk 'klumper' sig sammen.

- Det er enormt vigtigt, at vi sikrer levedygtige og gode gymnasier i hele landet i fremtiden. Men det er også vigtigt, at man har mulighed for at gå på sit lokale gymnasium, og at det er gennemskueligt for fremtidige elever, hvor man kan gå i gymnasiet, siger SF's uddannelsesordfører Astrid Carøe.

Mangfoldighed i fokus

Hos Enhedslisten er man tilfredse med, at der er holdt fokus på at bevare mangfoldigheden på landets gymnasier.

- Aftalen baner vej for en større mangfoldighed i elevsammensætning i de store byer og sikrer, at vi kan fastholde lokale gymnasier over hele landet i de kommende år, siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører for Enhedslisten.

Der indføres derfor et nærhedsprincip med en ny justering af elevfordelingsaftalen. Elevernes transporttid bliver således kortere end i dag.

Bag den nye aftale står Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Kristendemokraterne.

Aftalens tre delelementer:

  • Lodtrækningselementet fjernes. I den oprindelige aftale var der lagt op til, at lodtrækning skulle bruges som kriterium i fordelingszonerne. Nu erstattes lodtrækning som fordelingskriterium af transporttid.
  • Den maksimale transporttid sænkes til 45 minutter hver vej i hele landet. I dag er den maksimale transporttid 60 minutter hver vej. Hvis eleven selv ønsker et gymnasium længere væk, kan vedkommende fortsat få længere transporttid end 45 minutter.
  • Regionerne skal ved fordeling af ufordelte ansøgere først og fremmest lægge vægt på ansøgerens transporttid.