Herlufsholms hemmeligheder

Herlufsholm slår ledig rektorstilling op

Den kommende rektor for skolen forventes at have et "holistisk menneskesyn."

Herlufsholm Skole og Kostskole skal have ny rektor.

Den kommende rektor i stillingen for den traditionsrige institution på Sydsjælland forventes at have særlig fokus på elevtrivsel og social ansvarlighed.

Det fremgår af det stillingsopslag, Herlufsholm Skole og Kostskole har slået op.

Der "ønskes en rektor, der ud fra skolens stærke faglige profil sammenholdt med et holistisk menneskesyn vil skabe en kultur funderet på positive sociale fællesskaber," står i jobbeskrivelsen.

Den flere hundrede år gamle skole har været igennem en turbulent tid, efter at TV 2s dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder' kunne fortælle om mobning og overgreb blandt skolens elever.

Det førte til afsked med den hidtidige rektor, Mikkel Kjellberg, og samtidig er der nu iværksat en række tiltag for at forbedre elevmiljøet på skolen.

Uvildig undersøgelse sat i gang

Ledelsen på Herlufsholm har mødt hård kritik for at negligere sagerne eller ligefrem billige en kultur, som holder de håndfaste traditioner i hævd.

Herlufsholm har varslet en uvildig advokatundersøgelse for at få belyst historierne om mistrivsel og krænkelser.

I forbindelse med TV 2s dokumentar er udkastet til undersøgelsen blevet udvidet til også at handle om forhold i bestyrelsen og ikke kun forhold på skolen.

Den nye rektor forventes da også at tage fat i at forandre forholdene på skolen.

- Med afsæt i bestyrelsens beslutning i maj 2022 om at foretage en markant og omfattende forandringsproces på Herlufsholm er det rektors opgave, sammen med skoleledelsen og bestyrelsen, at føre Herlufsholm sikkert gennem dette arbejde, lyder det i jobopslaget.