Samfund

Nyt område i København skal målrettes piger – men det taler ned til dem, mener arkitekt

Synes du, at det er en god idé med områder målrettet pigerne? Stem nede i artiklen.

Trampoliner, spejle, en plads til dans og flot æstetik, der egner sig til at tage billeder til de sociale medier.

Det er noget af det, som skal få unge – og særligt piger – til at bruge Københavns byrum mere.

Der bliver talt lidt ned til pigerne med et spejl og en trampolin

Mikkel Hjort, landskabsarkitekt hos Transparent Design

Udviklingsselskabet By og Havn er gået i gang med at bygge et nyt byrum til unge i Nordhavn, som især skal tale til piger i alderen 13-18 år. Det skal stå klart i 2023 og ligge under Orientkaj metrostation.

Forskning peger nemlig på, at piger bruger byrummene mindre end drenge gør, fordi der er flere steder i byen, som i højere grad henvender sig til mænd.

Skal appellere til piger

Mange steder i København har man gjort plads til boldbaner, bordtennis, skaterparker og parkour-områder, som inviterer til fysiske udskejelser. Men det kan appellere mere til mænd og drenge, siger Anne Skovbro, der er administrerende direktør hos By & Havn.

- Vi ved fra forskning, at fra en bestemt alder bruger pigerne ikke byrummet særlig meget, og det er mere drengene, der er aktive, mens pigerne sidder og kigger på, siger hun.

Derfor har de haft fokus på at undersøge, hvad der skal til, for at pigerne vil bruge området mere. De har interviewet piger fra lokale skoler i området, og en antropolog har fulgt deres adfærd.

Det har vist sig, at det vigtigste for pigerne er socialt samvær og at have et mødested for de unge, fortæller Anne Skovbro

- De vil gerne ud at bevæge sig, men de er måske ikke super optagede af, at det er højintensive aktiviteter. De vil have noget, hvor man ikke nødvendigvis skal konkurrere mod hinanden, men hvor det handler om at bevæge sig sammen og gøre nogle ting sammen, siger hun.

Taler ned til pigerne

Mikkel Hjort, der er landskabsarkitekt hos Transparent Design og har lavet en ph.d. om byrum, anerkender, at der er behov for at inddrage piger i byrummene. Men han oplever, at det i dette tilfælde bliver "meget stereotypt", når der lægges vægt på spejle, trampoliner og Instagram.

- Der bliver talt lidt ned til pigerne med et spejl og en trampolin, og så er det problem løst. Det er som om, man tænker: Der skal også være lidt til dem, siger han.

Han er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gøre det på. Skal man lave noget til pigerne, skal man i højere grad se på de eksisterende byrum, vurderer landskabsarkitekten.

- Jeg tror, det handler om, at pigerne gerne vil være med i det sociale liv, hvor det udspiller sig. Der skulle man nærmere se på at gøre det mere attraktivt for dem i de byrum, hvor der allerede er mange besøgende, mener Mikkel Hjorth.

Afstemning

Synes du, at man bør lave særlige områder til piger?

Mikkel Hjorth tror ikke nødvendigvis, at undersøgelserne er udtryk for, hvad pigerne gerne vil have. Han peger på, at han ikke mener, at pladsen indbyder meget til idrætsaktiviteter, men mere som mødested.

- De unge, man spørger, svarer det, de kender i forvejen. De vil gerne have trampoliner, fordi de kender trampoliner. De har måske ikke de kognitive evner til at forestille sig et helt nytænkende byrum, når de ikke har set det før, vurderer han.

Vi mener ikke, at det er målrettet det ene køn, for drenge kan også være der

Anne Skoubo, administrerende direktør hos By og Havn

Han mener dog, at det er "sympatisk", at man arbejder mere med at skabe områder i byen for flere brugergrupper, for det mangler der, siger han.

- Man kan godt være bedre til at inddrage pigerne i de rum, der er i dag. Det starter med at være aktiviteten, der er det centrale, hvor man lidt glemmer de sociale mellemzoner, for i dem kan man godt gøre mere for at inddrage pigerne.

Drenge er også velkomne

Anne Skovbro fra By og Havn understreger dog, at trods udgangspunktet har været at lave noget til pigerne, så er drengene også meget velkomne.

Hun mener heller ikke, at det er udtryk for en kønsstereotyp opfattelse og peger på, at de har undersøgt det nøje ved, at en antropolog har interviewet pigerne og fulgt deres adfærdsmønstre.

- Vi mener ikke, at det er målrettet det ene køn, for drenge kan også være der, og man ville aldrig sige, at en fodboldbane var målrettet det ene køn, og piger spiller også fodbold. Vi regner også med, at drengene bruger det, og vi forventer, at pigerne vil sige, at det er fedt, at drengene også kommer der, siger Anne Skovbro.

Nogle vil måske tænke, at det er meget kønsstereotypt, at man straks tænker på spejle og dans, når det gælder piger. Kan du følge det?

- Nej, for det handler ikke om køn, men om at være opmærksom på forskellige brugergrupper. Vi har taget udgangspunkt i virkeligheden, og at vi gerne vil have, at der er et byrum, som pigerne bruger, og hvad de gerne vil have. Der er ikke kun spejle og dans, men også plads til rulleskøjteløb og graffitiworkshop. I Fælledparken er der også en dansescene. Den, er der ikke nogen, der synes, er kønnet, siger hun.

Byggeriet ventes at stå færdigt i 2023.

FAKTA: Nordhavns nye byrum

  • 1500 m2 stor aktivitetsplads
  • Stationsnært og overdækket af metrohøjbanen
  • Ligger tæt på et kommende p-hus, hvor stueetagen får udadvendte funktioner
  • Særligt målrettet unge fra 13-15 år
  • Der er særligt fokus på pigerne, der på baggrund af flere studier og undersøgelser, peger på en tendens hvor netop denne gruppe er inaktive i byens rum.
  • For at nå målgruppen blev der i efteråret 2021 iværksat en dybdegående undersøgelse særligt målrettet piger i aldersgruppen 13-15 år foretaget af rådgivningsvirksomheden BARK Rådgivning.
  • Byrummet forventes at stå klar i slutningen af 2023

Kilde: By og Havn