Tidligere Herlufsholm-elever sender støttebrev: - En heksejagt

Herlovianere mener, at der mangler nuancer i billedet af den sagnomspundne kostskole, som har mødt kritik fra tidligere elever på grund af overgreb.

Mobning, vold og krænkelser af seksuel karakter hører ikke til dagens orden på Herlufsholm.

Sådan lyder det fra flere end 100 tidligere elever, der via en støtteerklæring er gået sammen for at tegne et andet billede end det, der torsdag kom frem i TV 2s dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder'.

- En dokumentar bør have til hensigt at belyse en problemstilling fra flere vinkler – ikke at drive heksejagt. I dette tilfælde er det åbenlyst for os, at TV 2 ikke havde andet til hensigt end at skabe ravage og komme med en ensporet vinkel, skriver eleverne i brevet, der fortsætter:

- Det er selvsagt, at ingen kan acceptere decideret fysisk vold, systematisk mobning og/eller seksuelle krænkelser. Det skal der slås hårdt ned på, og en institution som Herlufsholm kan ikke acceptere en kultur, hvor dette finder sted. Herlufsholm accepterede det ikke, dengang vi var elever på skolen, og vi finder det ganske utænkeligt, at de gør det i dag.

En af underskriverne er Thomas Kjær, der selv forlod Herlufsholm som student i 2011 efter syv år som dagelev.

Han boede der således ikke som kostelev med overnatning på de sovesale, der i dokumentaren også er et omdrejningspunkt for nogle af de hårde, voldsprægede episoder, som tidligere elever beretter om.

- Men jeg vil ikke benægte, at det er sket, og jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, siger Thomas Kjær til TV 2.

Det chokerede mig. Både hvad der blev fortalt og de videoer, som blev vist

Thomas Kjær, dagelev på Herlufsholm fra 2003-2011

Lørdag besluttede skolens bestyrelse efter et ekstraordinært møde at fyre Mikkel Kjellberg som rektor. Samtidig er der nu iværksat en række tiltag for at forbedre elevmiljøet på skolen.

Men selvom det kunne ligne en indrømmelse af, at Herlufsholm har trængt til et trivselseftersyn, fastholder Thomas Kjær støtten til skolen.

- Det er stadig nuancerne i skildringen af Herlufsholm, vi mener, er forkert, siger Thomas Kjær til TV 2, som ikke vil kommentere fyringen af rektor Mikkel Kjellberg.

Fortællinger chokerede

Dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' bragte vidnesbyrd fra tidligere elever, som fortalte om en forrået kultur rettet mod dem, der befandt sig nederst i kostskolehierarkiet.

Det var hård kost at se dokumentaren for den nu 30-årige eksherlovianer.

- Der gik mange følelser igennem kroppen på mig. Det chokerede mig. Både hvad der blev fortalt og de videoer, som blev vist. Jeg tænkte over det resten af aftenen og som det første, da jeg vågnede fredag morgen, siger Thomas Kjær, som i dag er bosiddende i Malaga i Spanien.

TV 2 har talt med cirka 50 tidligere elever på Herlufsholm. En del af dem fortæller om voldsomme oplevelser på skolen – blandt andet verbal og fysisk mobning og afstraffelse. Ligesom der fortælles om episoder på skolens sovesale, hvor drenge i ganske nye sager er blevet udsat for seksuelle overgreb ved at få stukket fingre op i anus.

Ledelsen på Herlufsholm har mødt hård kritik for at negligere sagerne eller ligefrem billige en kultur, som holder de håndfaste traditioner i hævd.

- Der er ikke tale om nogen kultur, der opildner til mobning eller vold. Det var ikke kulturen, da jeg selv gik på Herlufsholm, og jeg har svært ved at tro, tingene skulle have ændret sig så diametralt sidenhen, siger Thomas Kjær.

Dokumentaren fejler

Som tidligere dagelev erkender Thomas Kjær, at der kan være foregået ting under mørkets frembrud, som han har været uvidende om.

- Der sker givetvis nogle ting på sovesalene om aftenen. Men hvis der havde været en kultur som den, dokumentaren hævder eksisterer, ville den også have været der i dagtimerne, siger han.

Så hvor mener du, at dokumentaren fejler?

- For eksempel i skildringen af skolens pøkamp (en kamp om at skubbe hinanden i vandet, red.) som udefra betragtet ser voldsomt ud, men som sker uden tvang og i øvrigt er ret kortvarigt. Allerede da jeg gik på skolen kom der betydeligt flere restriktioner til. Særligt den tidligere rektor Klaus Eusebius gjorde meget for at modernisere traditionerne.

- Herlufsholm skal ikke være en kønsløs institution uden traditioner, fordi de traditioner, man har, ikke passer ind i billedet. Herlufsholm er ikke en almindelig dansk folkeskole og skal heller ikke være det, for så mister den sit særpræg.

Hvad er det så, de traditioner kan og gør, som er så vigtige og stærke?

- De kan det, andre traditioner også kan. Det er også underligt, at vi skærer sunde og velfungerende træer ned og bruger dem til jul.

Men det er dog bare juletræer og ikke mennesker?

- Jo, men der er mange ting i det. Pointen er, at nogle ting på Herlufsholm, hvad enten det er hvide benklæder hos 3. g'ere eller pøkampen, ser underlige ud udefra, men når man er der, giver det også det ekstra.

Voldsomme sager skal håndteres

Kritikerne har peget på, at skoleledelsen har tilbageholdt oplysninger om overgreb mod elever, og at der også er alarmerende trivselsmålinger. Er det ikke bekymrende?

- Det er svært at kommentere på ledelse og trivselsmålinger, fordi jeg ikke har gået på skolen i mere end ti år. Men der skal være procedurer for, hvordan man håndterer voldsomme sager effektivt og resolut. Om der er blevet handlet hurtigt nok og grundigt nok, ved jeg ikke nok om.

Men der er jo konkrete eksempler på grove tilfælde af mobning i udsendelsen, der ikke er blevet taget hånd om?

- De er fuldstændigt uacceptable, og der skal skolen som enhver institution have en måde at sanktionere retmæssigt, men nogle af personerne i udsendelsen taler om en tid tilbage i 1970'erne.

Der er faldet en dom for voldtægt så sent som i april, skal det ikke have konsekvenser for den nuværende ledelse?

- Jeg har kun læst om dommen, men hvordan den er blevet håndteret, har jeg ikke nogen mening om. Jeg mener bare ikke, man kan ophæve problemerne til en decideret kultur på Herlufsholm, for så skal der være tale om en majoritet, der er forulempet.

Hvordan vil du så karakterisere Herlufsholm, som den fremstår i dokumentaren?

- Jeg vil ikke forsvare ledelsen eller benægte sandheden. Men kulturen på Herlufsholm er en kultur baseret på traditioner, og som skaber stolthed og sammenhold for de flestes vedkommende. Den skaber trivsel. Ellers ville man blive vanvittig af at bo der.

Herlufsholm lovede allerede onsdag en undersøgelse af forholdene på kostskolen.

Skolens rektor, Mikkel Kjellberg, mener på trods af dokumentarens indhold ikke, at man har en hård kultur på den prestigefyldte kostskole. Kun at skolen tidligere har haft det.

Dokumentaren ’Herlufsholms hemmeligheder’ kan ses på TV 2 PLAY.