Rapport afslører række af helt nye sager om vold og seksuelle krænkelser på Herlufsholm

Tilsynet med kostskolen har krævet flere redegørelser fra Herlufsholm. I den ene fremgår sager om vold, mobning og krænkelser i indeværende skoleår.

OPDATERING: Kort efter udgivelsen af denne historie har Herlufsholm Skole og Kostskole valgt at fyre skolens rektor, Mikkel Kjellberg. Derudover igangsætter skolen nu en "ny handlingsplan," der blandt andet betyder, at Herlufsholms præfekt-ordning bliver droppet. Læs mere om det her.

Et muligt seksuelt overgreb på en elev i august 2021. En elev, der følte sig så ”intimideret og mobbet”, at eleven stoppede efter kort tids skolegang i september 2021. En anden elev, der blev slået ”voldsomt i ansigtet” efter en fest på skolen senere samme måned.

Det er bare nogle af de aktuelle sager fra dette skoleår, der er kommet frem, efter at tilsynet med Herlufsholm har krævet flere redegørelser fra eliteskolen ved Næstved.

TV 2 Dokumentar har undersøgt trivslen blandt de cirka 600 elever på Herlufsholm Skole og Kostskole i et år. Undersøgelsen og klager fra forældre til børn på skolen har fået Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til at gå ind i sagen. Styrelsen, der fører tilsyn med landets privatskoler, har været på tilsynsbesøg og afkrævet to redegørelser på grund af mistanke om mistrivsel – især på skolens kostafdeling.

Og i redegørelsen fra slutningen af marts er der altså kommet sager frem, som tilsynet ikke tidligere har haft kendskab til.

Kursus i ”sociale kompetencer” som straf

I redegørelsen beskriver skolen en række eksempler på "særlige indsatser til særlige situationer".

Redegørelsen viser blandt andet, at eleven, der slog en anden elev ”voldsomt i ansigtet” efter en fest ved navn Fugleskydningen i september 2021, fik en advarsel for slaget. Han blev derefter sendt hjem på en tænkepause. Da eleven vendte tilbage til skolen, blev der fastlagt en ramme for elevens skoletid.

- I rammen indgik (…) en aftale om forløb hos skolens ungerådgiver, hvor eleven skulle træne sine sociale kompetencer med særligt fokus på at kunne begå sig i et socialt fællesskab, lyder det i redegørelsen.

Men under et halvt år senere gik det galt igen.

- Desværre har ovennævnte indsats ikke forhindret en ny hændelse (…), hvor eleven slog en anden elev på næsen, skriver skolen i redegørelsen.

”Fløjkrig” blandt eleverne

Skolen nævner i alt otte såkaldte indsatser i redegørelsen.

Der er ikke en voldelig kultur blandt skolens elever

Mikkel Kjellberg, rektor på Herlufsholm

En af indsatserne skyldes en ”fløjkrig, hvor eleverne drillede hinanden”. I forbindelse med fløjkrigen tømte en 18-årig elev ifølge skolen en brandslukker ud over en sovesal med otte elever. Den 18-årige blev sendt hjem på en tænkepause, og skolen understregede, at sagen blev betragtet som ”alvorlig og langt over stregen for almindelige drillerier”.

”Plasticfilm om munden

Da Herlufsholm indsendte redegørelsen til tilsynet i slutningen af marts, havde tilsynet allerede kendskab til, at fire elever var blevet bortvist fra skolen i december 2021 efter at have optaget videoer af, hvad skolens rektor kaldte "grænseoverskridende krænkelser af fysisk karakter" af en elev.

Rektor Mikkel Kjellberg beskrev selv en af videoerne i et brev til de bortviste elevers forældre på følgende måde:

- En gruppe drenge binder hænder og fødder sammen på en elev, og binder plasticfilm om munden på denne elev. Senere er mund og hænder frie, og eleven slæbes med fødderne bundet mod en brusekabine. Eleven siger fra, men det overhøres, og drengene fortsætter. Drengen slæbes ind under bruseren, som tændes, og drengen får vand i hovedet.

Mikkel Kjellberg fortæller lørdag til TV 2, at det ikke inden afkrævningen af redegørelserne har været praksis på Herlufsholm at gøre styrelsen opmærksom på sagerne trods alvoren. Rektoren fastslår dog, at samme praksis gælder for alle skoler – og ikke kun Herlufsholm.

- Når skoler har sager, så rapporterer man dem ikke til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Men når styrelsen spørger ind til det, så fortæller vi selvfølgelig om de tilfælde, sager og indsatser, der har været, siger han.

Formand: Det hører til sjældenhederne

I forordet til redegørelsen i marts fra Herlufsholm fastholder skolens bestyrelsesformand, at der ikke er tale om en kultur.

Torben von Lowzov skriver blandt andet følgende:

- Det er vores vurdering, at det i dag hører til sjældenhederne, at der dukker begivenheder og forhold op, der kan betragtes som levn fra tidligere tiders magtmisbrug og hierarkiserende kultur.

Han uddyber:

- Der vil på en skole og en uddannelsesinstitution, befolket af unge mennesker altid være sager med elever, som udfordrer skolens kultur og ordensregler.

Drenge trak lod om slag

Bestyrelsesformanden erkender dog, at tre gymnasiedrenge i 2017 trak lod om, hvem der skulle have ”et slag eller flere slag på skulderen, på armen eller benet” i en periode på cirka to uger.

Torben von Lowzow erkender også, at der i oktober 2019 var ”forlydender om, at der blandt kostelevdrenge udvikledes en kultur, hvor de slog hinanden”, men skolen fandt ikke frem til konkrete tilfælde ifølge bestyrelsesformanden.

I interviewet i TV 2-dokumentaren ’Herlufsholms hemmeligheder’, der er optaget i januar, afviser rektor Mikkel Kjellberg at have kendskab til en voldelig kultur blandt skolens elever.

Og på trods af redegørelsen i marts fra kostskolen til STUK fastholder rektoren nu sin udtalelse:

- Der er ikke en voldelig kultur blandt skolens elever, men vi har haft nogle alvorlige sager i det her skoleår, hvor vi har været nødt til at handle resolut, men det er ikke udtryk for en generel voldelig kultur på vores skole. Vi kan ikke genkende det billede, som dokumentaren forsøger at tegne, siger han lørdag.

Rektor har dog så sent som fredag medgivet, at der kan være ”rester af en hård kultur” på Herlufsholm.

Skolen har derfor iværksat en advokatundersøgelse.

Knytnæveslag i baghovedet

I TV 2-dokumentaren ”Herlufsholms hemmeligheder” er en række tidligere elever stået frem med beretninger om grov mobning, vold og seksuelle krænkelser.

En af dem er Peter, der i dag er 18 år gammel.

I programmet fortæller han, at han har været udsat for vold under en skolefest på Herlufsholm.

Peter husker, at han får et knytnæveslag i baghovedet og begynder at bløde, så han må tilses på skolens egen skadestue.

Men ifølge Peter blev episoden ikke anmeldt til politiet.

- Jeg får at vide, at hvis jeg har meget brug for det, og jeg ikke på nogen måde kan tilgive det, så synes de, at jeg skal tage det til politiet. Men så bliver jeg bedt om at gøre mit bedste for at tilgive personen, siger han.

Dom for voldtægt

Så sent som i slutningen af april blev en nu 16-årig dreng dømt for voldtægt af en anden elev på et værelse på Herlufsholm.

Den 16-årige fik en dom på seks måneders ubetinget fængsel, som han har anket.

Under retssagen fortalte et vidne, der er venner med både den skyldige og den forurettede, at begge elever nu bliver drillet. Den forurettede dreng bliver kaldt ”homoseksuel”, og den nu dømte bliver kaldt ”voldtægtsmand”.

Politiske drøftelser på vej

Tilsynet har endnu ikke afsluttet den aktuelle tilsynssag om trivslen på Herlufsholm.

Det er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der har ansvaret for tilsynet.

Hun har efter ”Herlufsholms hemmeligheder” indkaldt de politiske partier til drøftelser.

- Uanset om der er tale om privatskoler eller offentlige skoler, så kan jeg ikke leve med tanken om, at der er børn, som ikke kan lægge hovedet på puden om aftenen i sovesalen uden frygt for voldelige eller seksuelle overgreb, skriver ministeren i et opslag på Facebook.

Du kan se 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 PLAY.