Herlufsholms hemmeligheder

Minister bekymret over trivslen på Herlufsholm: - Ekstremt alvorligt

Siden december har styrelse haft tilsyn med Herlufsholm, som ad to omgange har skullet aflevere en redegørelse om trivslen.

Herlufsholm er i søgelyset, efter at TV 2-dokumentaren ’Herlufsholms hemmeligheder’ har afdækket en voldelig kultur på skolen.

Men eliteskolen i Næstved har i længere tid været i fokus hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med landets privatskoler.

Det viser aktindsigter til TV 2.

Fire elever blev i december 2021 bortvist efter at have optaget video af forskellige former for krænkelser. Det satte STUK på sporet og har siden medført en omfattende korrespondance mellem skolen og styrelsen.

På sidelinjen er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) også blevet orienteret om kulturen på Herlufsholm.

Hun opfatter spørgsmålet om voldelig kultur på skolen som ”ekstremt alvorligt,” fremgår det af papirerne. Og i et interview med TV 2 siger hun, at hun ikke kan udtale sig om konsekvenserne af dokumentaren, men at hun ”aldrig har set noget, der er lige så alvorligt.”

Ville slutte tilsyn

Det var under arbejdet med ’Herlufsholms hemmeligheder’, at TV 2 30. november 2021 oplyste styrelsen om indholdet af researchen om mistrivsel på skolen, og ugen efter tog STUK på anmeldt besøg på Herlufsholm.

I en orientering til børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, var der i midlertidig ingen grund til kritik af skolen.

På trods af en aktuel sag om mobning, hvor fire elever var blevet sendt hjem, havde STUK nu planer om at afslutte tilsynet med Herlufsholm.

Men så klagede de bortviste elevers forældre til netop STUK.

Forældreklager

Forældrene mente, at børnene ikke havde opført sig i strid med kulturen på kostskolen.

Et forældrepar skrev, at de havde hørt om “den ene meget voldsomme ugerning efter den anden fra andre elever, uden at disse isoleret har medført bortvisning”.

Det samme forældrepar fortalte om en ældre elev – en såkaldt præfekt, der er blevet slået ”så hårdt i hovedet, at præfekten mistede bevidstheden”.

Et andet forældrepar skrev, at deres søn ugentligt har fået “tæv som en del af normen og kulturen”.

Det samme forældrepar skrev, at sønnens to brødre også har været udsat for fysisk vold på Herlufsholm.

Af klagen fremgik det, at den ene bror var blevet slået med et boldtræ, ”så slemt så han faktisk græd i længere tid over oplevelsen”, mens den anden bror var blevet ”tæsket flere gange, så han har været fysisk skadet og med store blå mærker på store dele af kroppen”.

Ministeren: Ekstremt alvorligt

Det førte i første omgang til, at Herlufsholms rektor, Mikkel Kjellberg, og bestyrelsesformand Torben von Lowzow var indkaldt til samtale hos STUK 28. februar i år.

Tre dage senere forlangte STUK en redegørelse fra Herlufsholm. I brevet til skolen skrev styrelsen, at man var bange for, at der er en mere ”generel udfordring med trivsel, uhensigtsmæssig elevadfærd og mobning”.

11. marts kom børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, med en bemærkning til STUK.

Hun skrev, at hun ville have et internt møde om problemet og spurgte i samme omgang, hvad styrelsen kan gøre ved en skole, hvor eleverne fortæller om den type kultur.

- Jeg opfatter dette som ekstremt alvorligt, afsluttede hun.

Senere i marts modtog STUK så redegørelsen fra Herlufsholm, som nu berettede om nye sager.

Styrelsen var stadig ikke tryg, og derfor krævede man en ny, supplerende redegørelse fra Herlufsholm.

Jeg opfatter dette som ekstremt alvorligt

Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsministeren, i bemærkning til STUK

Ny redegørelse

Den landede hos STUK 3. maj – to dage før dokumentaren skulle sendes på TV 2. Her skrev skolens bestyrelse om nye initiativer, der skal sikre trivslen på Herlufsholm.

Blandt andet har man uddannet nogle såkaldte trivselsambassadører blandt 1. g’erne. Planen er ifølge bestyrelsen, at kommende 1. g’ere også skal være trivselsambassadører, så disse i fremtiden vil være i alle klasser på alle gymnasietrin.

- At ændre en kultur tager tid, og skolens medarbejdere skal via uddannelse og erfaring professionaliseres i at sikre målsætningerne, står der i redegørelsen.

Her står også, at skolens ledelse iværksætter en uvildig advokatundersøgelse ledet af advokat Jon Lauritzen.

Den skal undersøge de forhold, der kommer frem i TV 2s dokumentar. Det præcise kommissorie offentliggøres inden for de kommende uger, oplyser skolen.

- Kan ikke gøre andet, end vi har gjort

Pernille Rosenkrantz-Theil er blevet orienteret om tilsynet med Herlufholm siden december, og hun har nu også set TV 2-dokumentaren.

Hun vil gerne gøre det ulovligt, at ældre elever - på den måde som det foregår på Herlufsholm – bestemmer over yngre elever, men det har hun ikke fået opbakning til i Folketinget.

- Jeg kan som myndighed ikke gøre andet, end det vi har gjort. Nemlig at sætte en tilsynssag i gang. Det gjorde vi med det samme, fordi det er det redskab, vi har. Når vi hører om så alvorlige henvendelser, skal vi reagere med det samme. Det har vi gjort, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Du kan se 'Herlufsholms hemmeligheder' torsdag klokken 20 på TV 2 eller allerede nu på TV 2 PLAY.